SOK-bilder 2021

Vattenrall reningsverksdiket, Strängnäs 5 februari. Foto Ulf Gustafsson.jpg

Vattenrall reningsverksdiket, Strängnäs 5 februari. Foto Ulf Gustafsson.jpg