SOK-bilder 2021

Kungsfiskare reningsverksdiket, Strängnäs. Foto I Gyllensparv.jpg

Kungsfiskare reningsverksdiket, Strängnäs. Foto I Gyllensparv.jpg