Bättre en fågel i kikaren än ingen alls!

Uppdaterad 29 juli 2019

SOKs program under 2019–2020

Skådning för daglediga
Skådning för daglediga första måndagen i varje månad. För 2019 är det 7/1, 4/2, 4/3, 1/4, 6/5, 3/6, 1/7!
Vi träffas för att tillsammans skåda i eller utom kommunen. Vi följer läget och väljer någon intressant lokal. Tag med fika och någon kompis. Plats: Ugglans träd. Tid: Kl 0900–ca 1300 Ansvarig: Leif Ekblom (tel 0152-511 54, 070-6042973)
Juli
Måndag 29/7 Edeby våtmark och ev Prästhällen/Kolsundet
Kommunen har under senare år berikats med flera fina viltvatten. En av de bästa är Edeby våtmark. Höststräcket kan redan ha börjat vid Prästhällen.
Plats: Ugglans träd, Nabbviken kl 1800 eller ICA, Stallarholmen kl 1820
Tid: Kl. 1800 – ca 2130 Svårighetsgrad: Medel
Ansvarig: Yngve Meijer (mobil 070-626 26 93)

Augusti
Lördag 3 augusti Gorsingelund Välkomna till en förmiddag med härlig naturpromenad längs stigarna. Kanske ser vi kattugglan. Vi tittar även lite extra på lundområdets alla olika träd- och busksorter. SOK är tillsammans med Naturskyddsföreningen ansvarig för lättare skötsel av området och vi är tacksamma för all hjälp vi kan få från SOK-medlemmar att fixa i området.
Plats: Ugglans träd 09.45 för ev samåkning, eller kom direkt till Gorsingelund.   Ta gärna med dig fika. Tid: Kl 10–13 Ansvarig: Gunilla Oleniusson 073-980 77 41  Svårighetsgrad: lätt (Samarr. med Naturskyddsföreningen)

Måndag 5/8 Skådning för daglediga kl 0900

Söndag 11/8 Hjälstaviken
Härlig sommar- och höstlokal! Ett paradis för bl.a. sträckande gäss. Har vi tur får vi se både fjällgås och spetsbergsgås. Bläsgås och vitkindad gås är nästan garanterat. Havsörn och pilgrimsfalk flyger ofta i området och det är gott om vadare som
rastar.
Samling: Ugglans träd, Nabbviken
Tid: kl. 0600 – ca 1400
Ansvarig: Leif Ekblom (tel, 070-604 29 73) Svårighetsgrad: Medel

Onsdag 14/8 Band och checklista
Vi går igenom BAND och ev. checklistan tillsammans. Tips och trix. Svarar på frågor samt hjälper till att installera appen BAND.
Plats: Studiefrämjandet
Tid: Kl 1900-2100 Ansvarig: Maria Barkel, maria.barkell@gmail.com.

Lördagen 24/8 Mälardagen
Nu är det dags för Mälardagen 2018. Ett stort antal av Strängnäs föreningar visar upp sina aktiviteter vid Västerviken, och SOK-medlemmar deltar för att visa SOK:s verksamhet. Välkommen att besöka vårt tält där vi har tubkikare, fågellitteratur och en liten tipspromenad. Vill Du vara med och hjälpa till så hör av Dig till någon av oss i styrelsen.
Plats: Västerviken, Strängnäs
Tid: Kl 1100-1400
Ansvarig: Leif Ekblom (tel 070-604 29 73)

Söndag 25/8 Anmälan till Varberg
Torsdag 26/9 till söndag 29/9 gör vi en resa till Halland för havsfågelskådning. Bindande anmälan görs senast idag genom telefon eller mejl till Leif E.
Anmälan till Leif Ekblom (tel. mobil 070-604 29 73).

Tisdagen 27/8 Kvällsskådning i Strängnäs och dess närhet
En exkursion mer för den mindre erfarne skådaren. Vi besöker någon/några lämpliga lokaler runt Strängnäs. Ta med fika och kläder efter väderlek.
Samling: Ugglans träd, Nabbviken
Tid: Kl. 1800-2100
Ansvarig: Yngve Meijer (mobil 070-626 26 93)
Svårighetsgrad: Lätt

September
Måndag 2/9 Skådning för daglediga kl 0900

Söndag 8/9 Backsvalorna
På höstens tjejutflykt spanar vi bl.a efter flyttfåglar som samlas. Plats bestäms senare. Ta gärna med intresserade väninnor och fika. Plats: Ugglans träd kl 09.00.  Tid: Kl.09.00 – ca 13.00 Ansvariga: Susanne 070-256 92 95 och Gunilla 073-980 77 41  Svårighetsgrad: Medel

Lördag 14/9 Gorsingelund 
Kom och njut av fin stadsnära natur. Nu kan det även vara dags för en översyn och rensning av områdets fågelholkar (stege kan behövas)  Ta gärna med dig fika.
Tid: kl 10-13 Svårighetsgrad: lätt
Samarrangemang med Naturskyddsföreningen. Information: Lars Liljenstolpe 076-367 15 25

Söndagen 15/9 Gåsräkning I
Den första dagen av två där vi kan medverka till att över många år studera gässens antal, flygstråk m m. Vi delar upp oss i flera grupper så att vi kan få en uppfattning om gåsbeståndet runt Sörfjärden. Du som är intresserad har här en stor möjlighet att kunna åka med någon mer erfaren och lära mer om gässen. Även andra arter kommer vi säkert att se. Fortfarande pågår höstflytten mot södern. Denna räkning pågår inom flera föreningar inom Sörmland och landet i övrigt.
Samling: Fältstation Rördrommen Tid: Kl. 1200-1500
Svårighetsgrad: Lätt. Ansvarig: Sven Blomqvist (mobil 070-533 62 77). Anmälan: Till Sven B. senast onsdag 11/9

Torsdag 26/9 – söndag 29/9 Havsfågelskådning i Halland (Varberg med omnejd)
Resan hösten 2009 har blivit historisk. Vad sägs om grålira, mindre lira, havssula, klykstjärtad stormsvala, stormfågel, tärnmås, storlabb, bredstjärtad labb. Kanske har vi samma tur även i år.

Styrelsen

bengt@strangnasornitologerna.se

gunilla@strangnasornitologerna.se

leif@strangnasornitologerna.se

sven@strangnasornitologerna.se

ulf@strangnasornitologerna.se

viveka@strangnasornitologerna.se

yngve@strangnasornitologerna.se

hemsidan: peter@hennix.eu
Minimideltagande är 4 personer och max 16. Vi hyr in oss i vandrarhemmet Västervåg längst ut vid Gubbanäsan på Getterön. Du medför eget sänglinne och handduk. Kök finns. För detta betalar vi ca 300:-/person och natt. Milersättning till förare enl. senare överenskommelse.
Betalning: Betalning för logi görs i förväg. Direktiv till berörda kommer senare.
Svårighetsgrad: Medel. Samling: Plats anges vid anmälan.
Avresa: Torsdag morgon kl. 0500 och hemkomst på söndag kväll.
Anmälan till Leif Ekblom (tel mobil 070-604 29 73), som även är ansvarig för resan.

Oktober

Måndag 7/10 Skådning för daglediga kl 0900

Tisdag 8/10 Kursstart ”Vinterfåglar och matning”
Under hösten genomförs en kurs om de fåglar som stannar kvar i vår omgivning och besöker din fågelmatning. Vi tar även upp flyttningsmekanismen, varför fåglar flyttar, vilka flyttar, när, hur och vart fåglarna flyttar, var kan vi se olika arter och när. Vad ska vi mata fåglarna med och hur bör en matning se ut? Hur låter de och hur är deras beteende? Kursen omfattar även tid ute på lämpliga lokaler där vi ”live” kan studera fåglarna. Kursen kommer att genomföras tillsammans med Studiefrämjandet.
Plats: Studiefrämjandet, Källgatan 3 i Strängnäs
Tid: Kl. 1500 resp. 1900 i Strängnäs
Anmälan: Till Studiefrämjandet tel. 0152-157 80
Ansvarig: Leif Ekblom (tel. mobil 070-604 29 73)

Lördag 12/10 Svartåns mynning, Roxen, Linköping
Lokalen är en bra höstrastplats för änder, gäss, vadare och rovfåglar.
Samling: Ugglans träd, Nabbviken
Tid: kl. 0600 – ca 1500
Ansvarig: Leif Ekblom (tel, 070-604 29 73) Svårighetsgrad: Lätt

Söndagen 13/10 Gåsräkning II
Ännu ett tillfälle att se de stora gåsflockarnas förberedelser för flytten söderut. Detta är en fortsättning av räkningen den 15 september. Ingår i nationell sjöfågelräkning.
Samling: Fältstation Rördrommen
Tid: Kl. 1200-1500 Svårighetsgrad: Lätt
Ansvarig: Sven Blomqvist (mobil 070-533 62 77). Anmälan: Till Sven B. senast onsdag 9/10

Onsdag 16/10 Artportalen
En kväll för dig som vill lära dig mer om Artportalen.
Samling: Studiefrämjandet
Tid: Kl. 1830-2100 Ansvarig: Leif Ekblom (tel. mobil 070-604 29 73)

Lördag 19/10 Kvismaren och Oset i Närke
Vi tar en höstrunda till Kvismaren för att skåda de 1000-tals gäss som rastar. Även Oset inne i kanten av Örebro är värt ett besök
Samling: Ugglans träd, Nabbviken.
Tid: Kl. 0700-ca 1400.
Ansvarig: Leif Ekblom (tel. mobil 070-604 29 73) Svårighetsgrad: Lätt

Måndag 28/10 Innekväll
Vi samlas i höstmörkret för en innekväll, där vi får celebert besök av Stefan Silfverblad, som berättar om skogsbrukets utveckling. Han har en mångårig erfarenhet om att utveckla reservat och Ekoparker.
Plats: Studiefrämjandet
Tid: kl.1900 Ansvarig: Leif Ekblom (tel. 070-604 29 73).

Torsdag 31/10 Anmälan till Öland v20: Backsvalornas vårresa 12-17 maj 2020 är nu fullbokad. Mer information kommer inom kort till anmälda deltagare.

November
Måndag 4/11 Skådning för daglediga kl 0900

Söndag 10/11 FSOs medlemsmöte: Inställt.

Söndag 17/11  Backsvalornas innekväll
Workshop vårfåglar! Tillsammans hjälps vi åt att komma fram till vårfåglarnas läten och läser om hur vi kan skilja dem åt. Tag med er olika former av litteratur/appar för fågelsång. Vi lär av varandra! Fika kommer att finnas.
Plats: Studiefrämjandet
Tid: 18.00-ca 20.00 Samåkning möjlig: meddelas senare
Ansvarig: Maria Barkell, maria.barkell@gmail.com

Torsdagen 21/11 Ingemar Lind-kväll
Den kände profilen återkommer även i år till Strängnäs för att berätta och visa en film om ”Min vän fjällräven”.
Arrangeras i samarbete med Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet.
Plats: Multeum.
Tid: Kl. 1830
Ansvarig: Styrelsen, Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet.
Kostnad: 100 kr per person.

Måndagen 25/11 Klubbmedlemmars fotovisning
Några medlemmar visar bilder från kommunen och resor utomlands.
Plats: Studiefrämjandets lokaler i Strängnäs
Tid: Kl. 1900
Ansvarig: Leif Ekblom (tel. 070-604 29 73).

December
Måndag 2/12 Skådning för daglediga kl 0900


Preliminärt vinter- och vårprogram 2020

1/1 Nyårsdagsskådning i Strängnäs

31/1-3/2 Räkning av fåglar vid fågelbordet

Februari FSOs årsmöte vid Åsa folkhögskola. Datum meddelas senare.

Måndag 9/3 SOK årsmöte

2/5 Fågeltornskampen och Fågelskådningens dag

12-17/5 Ev Backsvalorna resa till Öland

11-15/6 Dalarna-Härjedalen