Bättre en fågel i kikaren än ingen alls!

Uppdaterad 31 december 2018

SOKs program under 2019

Skådning för daglediga

Skådning för daglediga första måndagen i varje månad. För 2019 är det 7/1, 4/2, 4/3, 1/4, 6/5, 3/6, 1/7!
Vi träffas för att tillsammans skåda i eller utom kommunen. Vi följer läget och väljer någon intressant lokal. Tag med fika och någon kompis. Plats: Ugglans träd. Tid: Kl 0900–ca 1300 Ansvarig: Leif Ekblom (tel 0152-511 54, 070-6042973)
Januari
Tisdag 1 januari Nyårsskådning
Nytt skådarår! Vi tänkte börja med en liten rundtur i Strängnäs med omgivningar för att se vad starten av det nya året kan ge. Vi besöker olika matningsplatser, öppna fält och vatten,
Plats: Ugglans träd.
Tid: Kl. 1000–1400
Svårighetsgrad: Lätt
Ansvarig: Leif Ekblom (tel. 0152-511 54, mobil 070-604 29 73).

Måndag 7 januari Skådning för daglediga kl 0900

Lördag 19 januari Tärnans artrally 2019 kl 08.00
Anmäl ett lag till Jan Gustafsson 070-321 60 45, minst 2 personer per lag. Mer information finns på Tärnans hemsidan. Är du nyfiken kan du få mer information av Leif Ekblom, tel. 0152-511 54, mobil 070-604 29 73.

Lördag 26 januari Vinterfåglar i Strängnäs
En rundtur i Strängnäs kommun för att se vad som finns i våra marker vintertid. En bra dag kan vi se bl a stenknäck, fjällvråk, strömstare, sångsvan, varfågel, sidensvans, havsörn, storskrake, havstrut, dubbeltrast och kattuggla. Har vi tur kan även kungsörn räknas in i listan.
Plats: Ugglans träd, Nabbviken.
Tid: Kl. 08–ca kl 13
Svårighetsgrad: Lätt
Ansvarig: Yngve Meijer (mobil 070-626 26 93)

Fredag 25 – Måndag 28 januari ”Vinterfåglar inpå knuten” – SOF Birdlife Sveriges fågelbordsräkning
SOF genomför för 14:e gången en fågelmatningsinventering. Du matar dina fåglar och räknar hur många arter du ser och hur många individer av varje art som du ser som mest samtidigt. Besök även SOK matningar vid Bågskyttebanan och Gorsingelund! Vill du veta mer så hör av dig till Leif Ekblom. Du kan även gå in på SOFs hemsida och läsa mera (www.birdlife.org)
Plats: Din fågelmatning hemma eller någon annan matningsplats.
Kontaktperson: Leif Ekblom (tel. 0152-511 54, mobil 070-6042973


Februari
Måndag 4 februari Skådning för daglediga kl 0900

Tisdag 5 februari Klubbmedlemmars fotovisning
Nils Eriksson visar bilder från bl a Afrika och Ulf Gustafsson visar fågelbilder på temat svårartat. Varning! Känsliga skådare varnas då det kan förekomma bilder på trut.
Plats: Studiefrämjandets lokaler i Strängnäs
Tid: Kl. 1900
Ansvarig: Leif Ekblom (tel. 0152-511 54, 070-604 29 73).

Lördag 16 februari Fågelmatningar i Strängnäs kommun
Vi besöker bl a Bågskyttebanan och Gorsingelund
Plats: Ugglans träd
Tid: 0900–1200
Svårighetsgrad: Medel
Ansvarig: Sven Blomqvist (tel. 070-533 62 77)

Söndag 24 februari FSO årsmöte
Som medlem i Föreningen Södermanlands Ornitologer (FSO) är du välkommen till årsmötet som hålls på Åsa folkhögskola i Sköldinge. Frukostmacka från kl. 08:30. Före årsmötet blir det föreläsningar och lunch. Program mellan 0900 och 1500.
Tid: Avresa Ugglans träd 0730.
Plats: Åsa folkhögskola (0900-1500). Kaffe och lunch bjuder FSO på.
Anmälan: Leif Ekblom (tel. 0152-511 54, mobil 070-604 29 73) senast 17/2
Ansvarig: FSO styrelse

Mars
Lördag 2 mars Havsörn- och kungsörnsräkning Samarrangemang med Rördrommen och OKE
Varje år i skiftet febr/mars genomförs en räkning av havs- och kungsörnar i bl.a Mälaren och Hjälmaren. Vi ställer oss på olika platser inom kommunen mellan klockan 1000-1200. Är Du intresserad att vara som platsansvarig eller att bara vara med och njuta av de ståtliga örnarna, så ring Leif! Läs mer på SOKs eller Rördrommens hemsida: www.rordrommen.nu
Plats: Olika delar i kommun.
Tid: Kl. 1000-1200
Ansvarig: Leif Ekblom (tel. 0152-511 54, mobil 070-604 29 73)
Svårighetsgrad: Lätt/Medel/Svårt – beroende på observationsplats. Någon ligger otillgängligt till med tuff terrängpromenad.

Söndag 3 mars Anmälan till ugglesafari
Anmälan om deltagande till Leif Ekblom (tel. 0152-511 54, mobil 070-604 29 73) eller per mejl

Måndag 4 mars Skådning för daglediga kl 0900

Tisdag 5 mars Kursstart ”Ankomsten av vårens fåglar”
Under våren genomförs en kurs om ankomsten av våren fåglar. Här pratar vi om flyttningsmekanismen, varför fåglar flyttar, vilka flyttar, när, hur och vart fåglarna flyttar, var kan vi se olika arter och när. Hur låter de och hur är deras beteende? Kursen omfattar även tid ute på lämpliga lokaler där vi ”live” kan studera fåglarna. Samarbete med Studiefrämjandet.
Plats: Studiefrämjandet, Källgatan 3 i Strängnäs.
Tid: 1500 resp 1900
Anmälan: Studiefrämjandet tel 0152-157 80.
Ansvarig: Leif Ekblom (tel. 0152-511 54, mobil 070-604 29 73)

Onsdag 6 mars Innekväll inriktat på Artportalen
Vi träffas och får hjälp med att hitta i Artportalen.
Plats: Studiefrämjandet, Källgatan 3 i Strängnäs.
Tid: Kl. 1900.
Ansvarig: Leif Ekblom (tel. 0152-511 54, mobil 070-6042973)

Tisdag 19 mars SOK årsmöte
Årsmötesförhandlingar enl. stadgar. Föreläsare: Stefan Silfverblad, WWF, som pratar om framtidens syn på produktions- resp ekologisk skogsbruk.
Klubben bjuder på kaffe/te och tilltugg. Kallelse är utsänd.
Plats: SMOL-stugan, Vasavallen
Tid: Kl. 1900

Lördag och söndag 23–24 mars Ugglesafari i Hällefors
På väg upp gör vi ett besök vid Tysslingen eller Frövisjön. På kvällen åker vi ut tillsammans med Nils Hultman i ugglemarkerna och hoppas på att få höra sparvuggla, pärluggla, slaguggla och kanske även lappuggla. Övernattning på vandrarhem och följande morgon en tur till skogarna för att se och lyssna på hackspettar och kanske även ugglor. Mer info får du om du kontaktar Leif Ekblom.
Plats: Ugglans träd.
Tid: Kl 08.00 Åter under söndag eftermiddag
Anmälan: Senast söndag 4 mars till Leif Ekblom
Svårighetsgrad: Medel
Ansvarig: Leif Ekblom (tel. 0152-511 54, mobil 070-604 29 73

Styrelsen

bengt@strangnasornitologerna.se

gunilla@strangnasornitologerna.se

leif@strangnasornitologerna.se

sven@strangnasornitologerna.se

ulf@strangnasornitologerna.se

viveka@strangnasornitologerna.se

yngve@strangnasornitologerna.se

hemsidan: peter@hennix.eu
April
Måndag 1 april Skådning för daglediga kl 0900

Söndag 14 april Bergshammar och Pumphuset, Vansö
Här brukar många vårfåglar rasta på sin väg norrut. Även salskrake hoppas vi få se. I ekhagarna ska vi leta efter trastar m.m.
Plats: Ugglans träd.
Tid: Kl. 0900–1200
Svårighetsgrad: Lätt
Ansvarig: Leif Ekblom (tel. 0152-511 54, mobil 070-604 29 73)

Måndag 22 april (Annandag påsk) Valnaren
Valnaren är en av de artrikaste lokalerna i Strängnäs och är väl värd ett vårbesök.
Plats: Ugglans träd.
Tid: Kl. 0600–1100
Svårighetsgrad: Lätt
Ansvarig: Leif Ekblom (tel. 0152-511 54, mobil 070-604 29 73)

Söndag 28 april (OBS dag) Gorsingelund (Samarr. med Naturskyddsföreningen)
Vårpromenad längs stigarna bland sippor och kvittrande fåglar. Om du vill får du gärna hjälpa till med lite rensning utmed våra stigar och i krydd- och blomland. Ta med fika, elden är tänd för grillning! Plats: Ugglans träd kl 09.45 för ev samåkning, eller kom direkt till Gorsingelund, Annebergsvägen Strängnäs. Ansvarig: Gunilla Oleniusson 073-980 77 41
Svårighetsgrad: Lätt

Maj
Lördag 4 maj Fågeltornskampen och
Fågelskådningens dag vid Valnaren
SOK deltar som vanligt i fågeltornskampen. Kl. 0500–1300 gäller det att se/ höra så många arter som möjligt från tornet.
Sverige, Finland och Danmark medverkar. Vi genomför även Fågelskådningens dag med öppet hus vid Valnaren under den tiden.
Tid/Plats: Anslut till tornet när det passar dig.
Svårighetsgrad: Lätt
Ansvarig: Styrelsen

Måndag 6 maj Skådning för daglediga kl 0900

Söndag 12 maj Knuthöjdsmossen, Hällefors
Ett välkänt häckningsområde i Hällefors för smålom. Delvis anpassat för rullstol.
Plats: Ugglans träd.
Tid: Kl. 0600–em
Svårighetsgrad: Medel
Ansvarig: Leif Ekblom (tel. 0152-51154, mobil 070-60 2973)


Lördag 18 maj Gorsingelund (Samarr. med Naturskyddsföreningen)
Nu har växter, träd och buskar grönskat och fåglarna letar boplatser. Vi promenerar längs stigarna och fixar lite i området. Plats: Ugglans träd 09.45 för ev samåkning, eller kom direkt till Gorsingelund.
Ta gärna med dig fika och någon kompis. Elden är tänd om ni vill grilla.
Tid: Kl 1000–1300 Ansvarig: Gunilla Oleniusson 0739807741
Svårighetsgrad: lätt

Söndag 19 maj Våtmarker
Vi tar en tur till en restaurerade våtmarker för att titta på sjöfågel och vadare
Plats: Ugglans träd
Tid: Kl. 0600–1400
Ansvarig: Yngve Meijer (mobil 070-626 26 93)
Svårighetsgrad: Lätt

Torsdag 23 maj Backsvalornas vårutflykt
”Tjejsektionen” gör en kvällsutflykt inom kommunen. Ta gärna med intresserade väninnor och fika.
Plats: Ugglans träd kl 18.00.
Tid: Kl.18.00–ca 21.00
Ansvariga: Susanne 070-256 92 95 och Gunilla 073-980 77 41 Svårighetsgrad: Medel

Måndag 27 maj Våtmarkstur
Vi tar en tur till någon av våra våtmarker för att titta på sjöfågel och vadare
Plats: Ugglans träd kl 1800 eller Edeby våtmark.
Tid: Kl. 1800–2130
Svårighetsgrad: Lätt
Ansvarig: Yngve Meijer (mobil 070-626 26 93)

Juni
Lördag 1 juni Sista anmälan till Dalarna och Härjedalen – bindande
Anmälan: Leif Ekblom (tel. 0152-511 54, mobil 070-604 29 73)

Lördag 1 juni Gorsingelunds tättingar
Gorsingelund är en lövskog nära Strängnäs med gott om sångare, flugsnappare och andra tättingar.
Plats: Ugglans träd, Nabbviken.
Tid: 0600
Svårighetsgrad: Lätt
Ansvarig: Leif Ekblom (tel. 0152-511 54, mobil 070-604 29 73)

Måndag 3 juni Skådning för daglediga kl 0900

Tisdag 4 juni Kvällsexkursion
En kväll i kommunen. Sångarna kan vara i full gång. Kanske en överraskningarnas kväll.
Plats: Ugglans träd.
Tid: Kl. 1830-2130
Ansvarig: Leif Ekblom (tel. 0152-511 54, mobil 070-604 29 73) Svårighetsgrad: Lätt

Lördag 8 juni Nattsångare
En ljum, stilla försommarnatt! Att stå där i halvmörkret och lyssna på näktergal, gräshoppsångare, kärrsångare, trastsångare
och kanske någon vaktel och flodsångare – det är en skön upplevelse. Rariteter som vassångare och busksångare kan ev. höras.
Nere i Åkerskogarna brukar vi avsluta med att lyssna på nattskärrans ringande.
Plats: Ugglans träd.
Tid: Kl.19–ca 02
Svårighetsgrad: Medel
Ansvarig: Yngve Meijer (mobil 070-626 26 93)

Torsdag 13 – måndag 17 juni Skådning i Dalarna och Härjedalen
Vi tar en tur till lite fjällterräng i Njupeskär i Särna och Flatruet i Härjedalen. Stor möjlighet att få se lavskrika, småspov, ripor och ev. jaktfalk, ringtrast, hökuggla, kungsörn, dalripa och fjällripa, lappsparv, alfågel och simsnäppa mm. Vi bor på vandrarhem Sänglinne och handduk medtages.
Anmälan: Prel. anmälan senast 12 maj, SLUTLIG senast 1 juni.
Plats: Ugglans träd enl. överenskommelse
Tid: Torsdag kl 0600 – måndag kväll.
Svårighetsgrad: Medel
Ansvarig: Leif Ekblom (tel. 0152-511 54, mobil 070-604 29 73)

Juli
Måndag 1 juli Skådning för daglediga kl 0900

Måndag 29 juli Edeby våtmark och ev Prästhällen/Kolsundet
En av de bästa viltvatten i kommunen är Edeby våtmark. Höststräcket kan redan ha börjat vid Prästhällen.
Plats: Ugglans träd, Nabbviken kl 1800 eller ICA, Stallarholmen kl 1820 Tid: Kl. 1800–ca 2130
Ansvarig: Yngve Meijer (mobil 070-626 26 93)
Svårighetsgrad: Lätt

Preliminärt hösprogram 2019

Lördag 17 augusti Mälardagen

Torsdag–söndag 10–13 oktober Hallandsresa

Torsdag 21 November Filmkväll med Ingemar Lind på Multeum