Nyårsskådning i Strängnäs 1 januari 2012

Skådning vid Tosteröbron -  PH Skrattmåsar landar på isen vid Tosteröbron  -  PH Skrattmåsar vid Tosteröbron -  PH Grönfink vid Södra Kyrkogården -  PH
You are using the demo version of weaverPix. Please support Indie developement and click here to purchase.