Den tunna isskorpan vid Tosteröbron var landningsplats för skrattmåsar och många andra vitfåglar. Foto Peter Hennix.
Mycket vitfågel och 6 rovfågelsarter på nyårsdagen
Femton tappra SOK-are hade på nyårsdagen slitit sig ur sänghalmen för att avnjuta årets första fåglar. Vi samlades som vanligt vid Ugglans träd vid Nabbviken och kunde vid 10-slaget avnjuta en flock på ca 25 st sidensvansar i en björk. En sparvhök slog sina lovar bland parkens lindar.
Den här vinterexkursionen skulle skilja sig från de vi gjort de tidigare åren. Marken var snöfri och de stora vattenytorna var isfria. Bara en tunn isskorpa fanns på de mindre vattensamlingarna. Detta gjorde att det var att leta fågel överallt och inte bara till de få matningsplatserna och de få isfria vattenytorna. Som en vanlig vårexkursion alltså.
Nästa anhalt för oss blev Tosteröbron. Strängnäsfjärden låg med en tunn isyta som dock var så tjock att den bar vitfåglar. Vi kunde här se skrattmås, fiskmås och gråtrut. En storskrakhane flög förbi och drygt 100 gräsänder låg vid matningsbryggan vid brofästet. Färden gick nu vidare till Nya kyrkogården – en säker plats för övervintrande tättingar. Minst sju domherrar var det första vi såg. Den vackra steglitsen noterades liksom bland annat gråsiska, grönsiska, pilfink, gulsparv och koltrast. Här jublade Petter Sundin över årets första nötväcka!
Vid Bågskyttebana fanns en kvarstannande bofink, tofsmes, stenknäck, 20 förbiflygande björktrastar och en hungrig sparvhök som kom och satte sig på en gren. Den hade troligen missat något utvalt byte, för den såg lite snopen ut. Nere vid reningsverksdammarna gick en frusen gråhäger med indragen hals och tyckte nog att livet var lite bedrövligt. Vigg och knipa simmade i dammarna och ett par korpar ”korpade” i skyn.
På väg ut till Stallarholmen hittade vi årets första fjällvråk vid observationskullen vid Lötvägen och över Lötskogen svävade en rovfågel som vi tyvärr inte kunde artbestämma på detta långa avstånd. Den påminde mest om en blå kärrhök till sin profil, men, men…
Väl ute på Selaön så kunde vi glada konstatera att turkduvorna var beskedliga och visade upp sin bästa sida i en tall hemma hos Lars Öhman på Östaviksvägen.
Edeby våtmark är så här års helt tom på fåglar, även om isen ännu inte ligger, men lokalen är ändå alltid värd ett besök. Havsörn (flera stycken) sökte som vanligt mat i omgivningen. Skott från jakt hördes från Rävsnässkogen, så det är väl inte helt omöjligt att resultatet av jakten även kan gynna en hungrig örn. Stjärtmesar svirrade i tallarna vid hästhagen och fasaner gick som vanligt på Salbyvägen vid slånsnåren.
Från skogen norr om Salbyvägen lyfte en ung kungsörn och drog mot Kumla och som avslutning försökte en duvhök slå en fasan i hästhagen, men misslyckades till glädje för fasanen – den gången! Den medhavda matsäcken avnjöts medan snön började falla. Vår sista anhalt skulle bli Mariefred. På vägen dit noterades en jagande ormvråk vid Stallarholmens golfbana. Vid Strands restaurang i Mariefred var som vanligt fullt med gräsänder, vitfågel av de vanligaste sorterna och en sothöna.
Avslutningsvis gjorde vi ett bra ”1-januariklipp” för kommunen, nämligen två storskarvar på en sten utanför Gripsholms slott samt 22 sothönor. Sammanfattningsvis var turen givande med tillsammans 42 arter, vilket är fler än vad som brukar ses på nyårsdagen.

Leif Ekblom

Artlista
björktrast
blåmes
bofink
domherre
duvhök
entita
fasan
fiskmås
fjällvråk
gråhäger
gråsiska
gråtrut
gräsand
grönfink
grönsiska
gulsparv
havsörn
kaja
knipa
koltrast
korp
kråka
kungsörn
nötväcka
ormvråk
pilfink
sidensvans
skata
skrattmås
sothöna
sparvhök
steglits
stenknäck
stjärtmes
storskarv
storskrake
större hackspett
talgoxe
tamduva
tofsmes
turkduva
vigg