Närkontakt med rödspov

I nådens år 2014 kan det slås många rekord. Vi har fler deltagare på våra exkursioner och värmen har denna sommar varit på gränsen till outhärdlig.

Vid klubbens höststart av exkursioner kunde vi läsa av +31 grader på termometern kl 1800. Jag har inte varit med om sådan värme någon gång under en exkursion. Rekord troligtvis. Men det hindrade inte SOK:are. Vi var 18 st som trotsade värmen och lämnade Ugglans träd för att åka till Edeby våtmark.

Yngve Meijer mötte upp och började visa vad som fanns i pölen. Vattenståndet var lågt efter värmeböljans dunstning. Vadarna kunde gå nästan var som helst och ändå nå bottnens delikatesser. Redan vecka innan hade en rödspov berikat vår kanske främsta vadarlokal. Den var fortfarande kvar och kunde studeras på nära håll. Det är andra observationen i kommunen genom tiderna.

Andra vadare vi kunde njuta av var en spovsnäppa och sju kärrsnäppor. Alla fortfarande i praktdräkt. Spovsnäppan med sitt rödbruna bröst, lätt böjd näbb och kärrsnäpporna med sina svarta bukar. Åtta brushanar rastade liksom ett 10-tal enkelbeckasiner, ca 40 grönbenor, större och mindre strandpipare, en svartsnäppa, gluttsnäppa, två stjärtänder samt en bläsand.

Därutöver kunde vi njuta av en brun kärrhökshona, passerande havstrut, 16 loja gråhägrar och två sångsvanar, som kom från Kumla viltvatten. En havsörn satt under de två timmar vi var vid våtvattnet i en torraka på södra sidan. En adult individ som majestätiskt läste av omgivningen. Avslutningsvis avnjöt vi vårt medhavda kaffe med stekt äggmacka och kunde konstatera att 31 arter var avprickade under kvällen.

Vid svettens penna satt Leif Ekblom

SOK-are vid Edeby våtmark i 31 graders värme. Foto Leif Ekblom