Rokauddtur gav många sångare

I år kunde vi genomföra den planerade exkursionen till Roka udd på Överselaös norra spets. Nu behövde vi inte befara att pulsa i gammal snö. Vädret var lysande med torra och fina marker. Vi (13 medlemmar) startade dock med att titta på ett par strandskator på den yttre bryggspetsen vid Nabbviken. Strandskatan är en årlig häckare i Strängnäs, havsfågel som den trots allt är. En vacker svartvit fågel med klarröd näbb och ben. Den hörs då och då med sitt läte: ”Kubik - kubik- kubik”.
I Stallarholmen kunde vi notera att även i år häckar nog turkduvan på Östaviksvägen (troligtvis den enda häcklokalen i kommunen?). Fyra individer kunde vi se. På åsen vid Åsa gravfält och norr därom hittade vi skogsduvor, entita, som boade i ett litet hål. Även stare förberedde häckning. Domherre gladde oss mycket att få se. Den har varit både mångtalig i vinter och visar sig nu även sent på våren.
Vid Algö sjöng en sävsparv, sothöna förberedde häckning och sädesärlan vippade glatt med sin stjärt mitt på vägen. Uppe vid Runsö gård parkerade vi bilarna och började vår ca två km långa promenad ut till Roka udd. Taltrastar och rödhakar kantad vår väg med sin sång. 22 sångsvanar och två tranor rastade på en åker. Den vackra nötskrikan visade tydligt att den inte gillade vår närvaro. En rördrom tutade, förmodligen från Landhällsviken.
Promenaden går, efter att ha passerat ett stort fält, genom en alsumpskog. Ingen mindre hackspett hittade vi (tyvärr), men dock trädkrypare och rödvingetrast.
Ute vid udden kunde vi njuta av en annan vacker svartvit fågel - salskraken, flera stycken. Knipor flög av och an. En järnsparv satt och sjöng vackert i en topp. Både gråhäger och spillkråka flög förbi. Flera skäggdoppingar hade börjat sin frieridans. Efter den sedvanliga stekta äggmackan med kaffe började återtåget. Stjärtmesar födosökte bland alträden och enkelbeckasinen vibrerade sina yttre stjärtpennor i skyn.
Tillbaka vid bilarna hördes ett omisskännligt joddlande i skyn - två trädlärkor behagade att spelsjunga för oss. En underbar liten rackare med en ganska påtagligt kort stjärt och det typiskt lärksnabba vingslaget. Nöjda med dagen återvände var och en hem till sig.

Leif Ekblom

Under fikapausen på Roka udd spanade man in bland annat salskrake, knipa och järnsparv. Foto Peter Hennix