Lyckat försök med
nytt exkursionsmål

Långfredagens exkursionsmål var Pumphuset, som ligger och gränslar församlingsgränsen mellan Vansö och Fogdö vid Sörfjärdens östra strand. Vi började (vi var 13 intresserade SOK:are) dock vid Eksågstornet. Yngve Meijer hade på känn att sjöorrar skulle kunna rasta. Mycket riktigt! Ett par låg borta vid Svavelgrund. Lättskådade med sin karakteristiska siluett och den lilla uppstickande stjärten. En dubbeltrast satt och sjöng i en trädtopp, två gärdsmygar gav hals. Det är förunderligt hur en så liten fågel kan få ur sig en så stark stämma. Rödhakar sjöng, inte helt oväntat. Övriga noterbara obsar var skäggdopping, skogssnäppa och storskrake.
Färden gick vidare via Plångsta till Rundholm, där vi parkerade och började gå den fina grusvägen norrut. Rödhakar, taltrastar och bofinkar sjöng. I en topp satt en järnsparv och sjöng sin tysta, högfrekventa sång. En hane av brun kärrhök drog österut över fälten.
Framme vid sockengränsen (Pumphuset) lyfte två tranor vilt trumpetande. Vi också kunde konstatera att det är ett högt vattenstånd i Mälaren. Vi fortsatte längs vägen ca 100 meter och vek av åt vänster ut i hagen. Steglits och ängspiplärka sågs och hördes. Promenadens mål var den yttre udden mot Sörfjärden – Kohagsudden.
Udden är vassfri och medger en god överblick över den östra delen av Sörfjärden med Svavelgrund. På den kala steniga ön noterades många gråtrutar, en fisktärna och en havstrut. Strax norr om ön hittade Yngve både bläsands- och snatterandspar. Flera krickor simmade runt – en mycket rörlig fågel som i sitt beteende kan liknas vid myror i en myrstack. De ser även ut som små korkar som flyter högt på vattenytan. Krickan, vår minsta andfågel, ger också ett kompakt, runt intryck. Även sjöorrarna sågs, men nu hade de flyttat sig och var ganska nära Eksågstornet.
Som avslutning på återvägen till bilarna studerades många rödvingetrastar, ett par större hackspettar (som på marken angrep en stubbe), entita och en sjungande gransångare. Fyra sångsvanar drog mot sydöst medan ett lätt regn började väta våra kläder, vilket då var en lämplig tid att avsluta en givande exkursion. Resultatet ger nog att vi planerar in turen även vid kommande år.
Leif Ekblom
Från Eksågstornet sågs ett par sjöorrar. Bakom sjöng dubbeltrast och gärdsmyg. Foto Peter Hennix.
Vid Pumphuset flög två tranor upp. Västerut 100 m längre bort sågs och hördes steglits och ängspiplärka. Foto Nils Eriksson.
En rödvingetrast sågs bra i tuben men var väl långt borta för kamerobjektivet... Foto Peter Hennix