Uppdaterad 3 mars 2015
Läs mer på medlemssidorna
OBS inloggning med lösenord krävs
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................................
Orienteringsinfo för skådare mfl
Nu finns en orienteringskarta uppsatt i Eksågstornet. Den visar bland annat namnen på de olika grund och skär som kan ses med hjälp av tub från Eksågstornet. Upprustning har skett av rampen upp till Eksågstornet. Viss siktröjning har skett där också.
Det finns en orienteringskarta för Fagervik vid den gamla eken. Eskilstuna kommun har lovat att sätta upp ett skyltställ med kartan inom den närmaste tiden. En orienteringskarta med namn på de grund och skär som kan ses från Fagerviks holme kommer på plats snart troligtvis redan idag (2/11). Dess plats är på den öppna ytan strax ovanför där spången landar på holmen. Kartan täcker området från Lindön till Strand och ner förbi Rördrommen, Barvabadet och Kvarnbäckstornet. Placeringen av tavlan har skett i samråd med markägaren och jakträttsinnehavaren.
Länsstyrelsen har tagit fram kartorna, som också har skalstock. Informationen är kommunövergripande. Ingrid Karlsson och Janne Mattsson har ordnat uppsättningen.
 Orsaken till skyltningen är att det förekommit en del noteringar i Svalan av typen "Såg fågeln sitta på stenskravlet utanför Eksågstornet".

Sten Ullerstad
………………………………………………………………………………………………………………

Kontgjorda bon för fiskgjuse
Fältstationen Rördrommen får av Länsstyrelsen medel till att med hjälp av en arborist återskapa konstgjorda bon för fiskgjusen i gamla träd. Sex träd är aktuella; tre träd på privat mark och tre i naturreservat. Ture Persson och Lars Broberg ställer upp som kontaktpersoner och hjälp för arboristen att hitta till de aktuella platserna. Insatsen är planerad till september månad.
………………………………………………………………………………………………………………
Vår tjeksektion, Backsvalorna, har uppmärksammats i Strengnäs Tidning den 24 september. Läs mer här
………………………………………………………………………………………………………………
En härlig dag med backsvalorna
En härlig dag vid Husbybadet, rapporterar vår utsända från backsvalorna utflykt den 19 maj. Läs om utflykten på SOKs blogg
………………………………………………………………………………………………………………
Gigi Sahlstrand talade varmt om fågelskådande. Foto Leif Ekblom.
Gigi-effekt på årsmötet
Förmodligen var det Gigi Sahlstrands namn som lockade 27 deltagare (dvs ungefär 20 procent av medlemmarna) till årsmötet i Studiefrämjandets lokaler måndagen den 2 mars. För själva årsmötesförhandlingarna brukar inte bjuda på några överraskningar. Inte denna gången heller, eftersom styrelsen bibehöll sin sammansättning.
Gigi är både en framgångsrik entreprenör, kunnig reseledare och ambassadör för fågelskådning. Hon berättade med stor inlevelse om tjusningen med fågelskådande, illustrerat av såväl härliga och roliga bilder som filmsnuttar och inspelad fågelsång.
Årsmötets dagordning avverkades under Lars Liljenstolpes rutinerade ledning. Styrelsen, som fick förnyat förtroende, består förutom omvalde ordföranden Leif Ekblom av Yngve Meijer, Ulf Gustafsson, Barbro Hellström och Gunilla Oleniusson samt suppleanterna Sven Blomqvist och Petter Sundin.
Under punkten övriga frågor framförde Lars Liljenstolpe i egenskap av ledamot i Naturskyddsföreningens styrelse en begäran om samarbete med SOK om skötseln av naturskyddsområdet Gorsingelund. Vi återkommer med mer info om detta.
………………………………………………………………………………………………………………
Cykelled förbi Valnaren
Norra Södermanlands Jernväg invigdes den 30 september 1895 efter ett digert arbete av skogsarbetare, körare, rallare, hästskjutsar och bergsprängare. Den fina banvallen slingrar sig fram genom samhällen och vackra tassemarker. 2004 fattade Banverket formellt beslut om nedläggning och 2012 togs rälsen bort från hela sträckan mellan Åkers Styckebruk och Eskilstuna. Naturen tar villigt över och snart är banvallen ett minne blott. Men måste det vara så? Läs mer här
………………………………………………………………………………………………………………
Långnäbbad talgoxe vid Eriksgatan på Abborberget. Foto Peter Hennix.
Långnäbbad talgoxe
Monica Westling på Eriksgatan vid Abborberget, Tosterö har sedan i vintras haft besök av en långnäbbad talgoxe vid sin fågelmatning.
– Det är inte helt ovanligt med missbildade näbbar på t ex talgoxar och blåmesar. Ibland syns det även på kråkfåglar, kommenterar Didrik Vanhoenacker, Jourhavande biolog, Naurhistoriska riksmuseet.
– Att man ser det på just talgoxar, beror nog på att det är så opportunistiska, att de hittar mat och överlever ändå. Andra arter kanske dör om de får en sådan näbb.

På nätet finns också andra rapporter om fenomenet:
– Oftast, när en näbb börjar växa onormalt hos en individ, brukar den ena, eller båda, näbbhalvorna böjas, så att fågeln får en krokig eller korsad näbb. I princip, när en fågel har växt klart och är flygg, är näbben också färdig (Göran Andersson, SOFnet).
– Av de fåglar som uppvisar näbbdeformiteter så rör det sig nästan enbart om deformiteter i själva näbbskidan, rhamphotekan, och inte i underliggande skelettdelar. Rhamphotekan består ju av keratin, hornämne, som våra naglar och växer ju hela tiden, men slits också. (Lars Larsson, läkare och fågelspecialist i SOFnet)
– I vanliga fall leder den här typen av mutationer till att fågeln dör i tidig ålder. Det är sällan de för sådana här deffekter vidare De blir mindre attraktiva för andra fåglar och får svårt att hitta en partner (ornitologen Måns Hjernquist i P4 Goland).
Bland medlemsbilderna finns ytterligare bild av den långnäbbade talgoxen.

………………………………………………………………………………………………………………

Vårutflykt med Backsvalorna
Den 18 maj har det kvinnliga nätverket Backsvalorna en vårutflykt inom kommunen. Vilka platser som besöks bestäms av fågeltillgången. Barbro Hellström och Gunilla Oleniusson funderar på att eventuellt åka och träffa en tjejsektion i Västerås. Samling vid Ugglans träd, Nabbviken, kl 8
………………………………………………………………………………………………………………
HET obs i sommarhettan vid Edeby viltvatten
I nådens år 2014 kan det slås många rekord. Vi har fler deltagare på våra exkursioner och värmen har denna sommar varit på gränsen till outhärdlig. Vid klubbens höststart av exkursioner kunde vi läsa av +31 grader på termometern kl 1800. Rekord troligtvis. Men det hindrade inte SOK:are. Arton deltagare trotsade värmen och lämnade Ugglans träd för att 4 augusti åka till Edeby våtmark. Lönen för mödan blev bland annat närkontakt med en rödspov. Läs mer här.
Betydligt svalare var det vid nästa besök vid viltvattnet (bilden ovan) förmiddagen den 31 augusti. Foto Nils Eriksson
……………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................
Jonas Jönemark fotograferar fjällripan med Helags i bakgrunden. Foto Leif Ekblom.
KALL men givande Norrlands-resa
Torsdagen 26 juni startade tio SOK:are från Nabbviken för en fyradagars gemensam tillvaro i de norrländska fjällmarkerna. Det blev en kall men givande resa. Några fick livskryss. 126 arter prickades av däribland fjällabb, hökuggla och dalripa samt dubbelbelbeckasiner och morkullor som spelade. Läs mer här
……………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................
600 ljungpipare på Lötfälten
I slutet av april var det återigen gott om fågelskådare vid Lötfälten, sedan stora skaror av rastande ljungpipare observerats. Som mest sågs cirka 600 ljungpipare, vilket är det största antal som någonsin rapporterats från kommunen. Tidigare har som flest, 392 ex , rapporterats den 2 maj 2011. Foto Peter Hennix.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................
Lyckat försök med ett nytt exkursionsmål
Långfredagens exkursionsmål var Pumphuset, som ligger och gränslar församlingsgränsen mellan Vansö och Fogdö vid Sörfjärdens östra strand. Vi började dock vid Eksågstornet. Läs mer här!


Fika på Koudden.
Foto Peter Hennix

……………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................

Örnkoll på årsmötet
Årets årsmöte, måndagen den 10 mars, var som vanligt välbesökt – 23 medlemmar kom. Kvällen inleddes med de sedvanliga årsmötesförhandlingarna. Klubbens ordförande Leif Ekblom öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna. Mötet valde Lars Liljenstolpe att leda mötet och han lotsade oss igenom dagordningen på ett säkert sätt. Ordf och kassören redovisade bl.a. årets verksamhet och ekonomi. Revisionsberättelsen lästes upp och styrelsen fick på förslag från revisorerna ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Klubbens verksamhetsplan och budget för 2014 redovisades. Sedan kom val av styrelse m.m. Valberedningen hade inte haft något hårt jobb detta år.
Sittande styrelse och revisorer fick förnyat förtroende, vilket innebär att Leif Ekblom valdes till ordförande på ett år, Yngve Meijer, Ulf Gustafsson och Petter Sundin omvaldes på två år. Sedan förra året har Barbro Hellström, Gunilla Oleniusson och Sven Blomqvist ett år kvar på sina förordnanden. Revisorerna Bernt Andersson och Arne Ohlsson med Markku Kemppi som suppleant, valdes på ett år (omval). Mötet beslöt även att Markku Kemppi och Peter Fridén fortsätter som valberedning.
Efter kaffe och smörgås med lite mingel berättade Nils Eriksson om en resa i februari till norska kusten norr om Trondheim med den kände naturfotografen Brutus Östling. Syftet var att fotografera havs- och kungsörn från ett gömsle drygt 25 m från dem. Fantastiska närbilder på fåglarna som hade lockats med åtel av rådjur, räv och ripa. En båttur på havet visade hur havsörnen på nära håll kommer anflygande och griper fisk i vattenytan. Många härliga bilder tagna under gynnsamma väderförhållanden. Tack Nils!
Styrelsen ser nu fram mot ett givande år och att gagna klubbens medlemmar. Text Leif Ekblom, foto Nils Eriksson.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................
Lars Klintbjer, längst t h, tidigare biologilärare på Thomasgymnasiet, guidade den 31 januari arbetsgruppen (fr v Sven Blomqvist, Ture Persson och Petter Sundin) från SOK bland de konserverade fåglarna. Foto Peter Hennix.
Anonym fågelsamling ska få nytt liv med hjälp av SOK
Med SOKs hjälp kan den värdefulla men hittills anonyma fågelsamlingen på Thomasgymnasiet flyttas till en mer åskådlig tillvaro. Samlingen innehåller enbart fåglar som finns eller har funnits i Sverige. De exotiska fåglarna har Riksmuseet tagit hand om. De flesta fåglarna är från 1800-talet (de äldsta från 1861 eller början av 1900-talet). 
Några är monterade omkring 1950 av den i Strängnäs då verksamme konservatorn Svante Pohlstrand. Han blev senare konservator hos Etiopiens kejsare Haile Selassie.
Grunden till ett nytt liv för fågelsamlingen lades när Petter Sundin under sin tid som gymnasist på skolan inventerade de 372 fåglarna enligt anvisningar från Riksmuseet.
SOK har nu anlitats av biologiläraren på Thomasgymnasiet, Anders Svensson, att inom skolan ordna samlingen eller delar av den på ett instruktivt sätt. Hur det ska ske praktiskt begrundar för närvarande en arbetsgrupp bestående av Sven Blomqvist, Ture Persson och Petter Sundin.
– Det finns glasskåp med belysning, där man kan tänka sig olika teman som vinterfåglar, vårfåglar och fåglar i Mälaren, berättar Sven Blomqvist. Eftersom endast en mindre del av samlingen ryms i skåpen, måste kanske motiven och fåglarna varieras med tiden.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................
Salskrakarna vid Herrestavikens badplats beundras av (fr. v.) Markku Kemppi, Bertil Stensgård, Lars Stensgård, Rolf Svensson, Ragnhild Karlsson, Michael Sundin och Inger Hedman.
Rekorddeltagande i nyårsskådning
Ännu ett år är till ända och det nya började med den sedvanliga rundturen i kommunen på nyårsdagen. När vi samlades kl. 1000 vid Nabbviken och Ugglans träd kunde jag räkna in 27 deltagare. Det är vad jag kan dra mig till minnes ett rekord för en exkursion i klubbens regi. (Under resans gång mötte vi ytterligare två medlemmar som var ute på skådning på egen hand).
Det är mycket roligt att få en sådant gensvar på vårt arbete att försöka bredda synen på att fågelskådning är till för alla och inte bara för de största fanatikerna. Denna vinter är ju inte en ordinär vinter utan en varm barmarksvinter. Det innebär att fåglarna är spridda ute i naturen och kan vara varsomhelst. En ”normal” vinterdag hittar vi fåglarna mer samlade vid matningar och i de små öppna vakar som finns. Men vi åkte ut och hade ändå förhoppningar om en givande nyårstur.
Vi började med Västerviken och studerade ”vitfågel”, mest gråtrut. Vid expeditionsbyggnaden vid Nya kyrkogården var det mycket fågel som vanligt, bl.a. gråsiska, domherre, gulsparv samt många pilfinkar och grönfinkar. Reningsverksdammarna är ganska tomma i år beroende av att alla kommunens vatten är isfria. Men vigg, gräsand och gråhäger prickades av. Ute på Ulfhällsfjärden kunde vi tillföra storskrake på listan. Nästa anhalt blev Mälsåkers slott.
De öppna vidderna på Mälaren gav knölsvan, knipa och skäggdopping. Vid en matning vid bostäderna hittade vi bl.a. gråsparv, en observation som man skall vara glad över. Gråsparven är numera ingen lätt art att hitta. Edeby våtmark huserade en familj av knölsvan - två ad och tre 2K. Som vanligt fanns här rovfågel - havsörn och ormvråk. I de täta snåren mot Salby gömde sig ganska mycket fasan och bland örtstånden sökte sju steglitsar efter föda. En kungsfågel hördes i en gran, somliga fick även en kort observation av den.
Yngve Meijer gjorde en sväng mot Herresta och ringde med rapporten att salskrake låg vid Herrestavikens badplats. Vi tog oss dit och fick se ett par av salskrake och 13 storskrakar. En liten pulshöjare så här på nyårsdagen. Vid Ångbåtsbron i Mariefred gjordes nästa anhalt. 41 sothönor, 52 fiskmåsar, 4 knölsvanar och ca. 50 gräsänder blev resultatet.
Avslutningsvis skulle vi beskåda den årligen stationära fjällvråken vid Ärjafälten, men icke sa Nicke. Den lyste med sin frånvaro. Vi avslutade dagen här och alla var ganska nöjda med dagens resultat. En hel del arter trots bristen på snö och is.
Vi fick ihop 38 arter, vilket är bland det bästa vi haft en nyårsdag (kanske t.o.m. det bästa). Två rekord samma dag! Häpp!
På väg från Ärjafälten var vi några som hittade vråken, den satt i dungen vid stora motorvägskorsningen in till Åkers styckebruk.

Text och foto Leif Ekblom

……………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................

Ett par av alla de sångsvanar som under förvintern hittat mycket mat på en åker på Fogdö. Foto Peter Hennix.
Inventering pga sångsvanökning
Sedan flera veckor tillbaka har ett par hundra sångsvanar uppehållit sig på en åker på Fogdö. Även på andra håll i Strängnäs kommun har under förvintern många sångsvanar observerats.
Ökningen av sångsvanar kräver nya inventeringar, skriver Leif Nilsson, Ekologihuset, Lund i ett upprop till en komplettering av de traditionella sjöfågelinventeringarna.
– Arten har ökat markant under senare år och dessutom börjat utnyttja jordbruksmarker mer och mer för sitt födosök. Detta har medfört att det inte går att följa utvecklingen av sångsvanbeståndet lika bra med de traditionella midvinterinventeringarna längre.
1995 började man därför med en kompletterande vinterräkning av Europas sångsvanar (och mindre sångsvanar) som sedan genomförts vart femte år. En ny sådan är sålunda aktuell den kommande vintern. Läs mer här.

………………………………………………………………………………………………………………

Rekord i fågeltornskampen
Nytt ”fågeltornsrekord”, 66, arter registrerades av SOK vid Valnaren i fågeltornskampen den 3 maj med hjälp av Leif Ekblom, Keith Owe Nordebrink, Petter Sundin, B Peter Fridén och Barbro Hellström.
Fågeltornet hade 17 besökare, både medlemmar och icke medlemmar.
Det kryssades för bland annat mindre korsnäbb, storlom, svarthakedopping, häger, havsörn, brun kärrhök, duvhök, sparvhök, ormvråk, tornfalk, orre, vattenrall, trana, enkelbeckasin, skogssnäppa, grönbena, gröngöling, spillkråka, trädlärka, gulärla, järnsparv, buskskvätta, rödvingetrast, ärtsångare, svarthätta, stjärtmes, hämpling och sävsparv.

Om hela landskampen finns att läsa i denna pdf-fil
………………………………………………………………………………………………………………
Skåda på skjutfält – men försiktigt!
Våra skjutfält har ofta ett rikligt djur- och växtliv. MEN det är livsfarligt att befinna sig på skjutfält, när det är avlyst för skjutning eller annan farlig verksamhet.
Olika skjutfält kan ha olika regler, men de flesta har samma regler när det gäller tillträde.
  • Kontrollera alltid på skjutvarningen, att det inte är avlyst för skjutning. Skjutvarning hittar du vid infarterna till skjutfältet. Är de nedrivna, måste du på annat sätt säkerställa att det inte är avlyst innan du går in på skjutfältet. Ett  sätt är att  läsa på Ledningsregementets  hemsida där avlysningar framgår på försvarsmaktens hemsida.
  • Om det inte är avlyst är man välkommen till fots eller med cykel.
  • Observera att det kan finnas oexploderad ammunition på vägar, i diken eller i skogen. Rör inte !  Sparka inte !
Lycka till med skådningen !
………………………………………………………………………………………………………………
Rokauddtur gav många sångare
I år kunde vi genomföra exkursionen till Roka udd på Överselaös norra spets. Nu behövde vi inte befara att pulsa i gammal snö. Vädret var lysande med torra och fina marker. Läs mer här!
………………………………………………………………………………………………………………
Ugglesafari med spettar och sångare
Nu har vi avnjutit årets ugglesafari. Kosan ställdes i år (29–30 mars) till Hällefors, som ligger några km norr om Grythyttan, ute i vargmarkerna. Vi var sju st. som träffades kl. 1200 vid Ugglans träd. Första anhalt gjordes vid Kvismaren. Vad hittade vi där? Jo, bl.a. en flock bläsgäss på 60-75 individer, gråhakedopping, stjärtand, bläsand, snatterand och salskrake. Läs mer här
………………………………………………………………………………………………………………
Ladda för fågeltornskampen!
Lördagen den 3 maj äger Fågelskådningens dag rum vid Valnaren; ca 17 km söder Strängnäs.
Samma dag är det också den årliga Fågeltornskampen mellan olika fågeltorn i Sverige och Finland.
Vi bemannar tornet vid Valnaren mellan kl 0500 och 1300. Det går också att besöka fågeltornet vid Öknasjön samma tid.
Undrar du över något så kontakta Barbro Hellström (0768-773726) eller Yngve Meijer (070-6262693).………………………………………………………………………………………………………………
Ny bra fågelskådarsajt
Kolla på denna fågelskådarsida, gjord av OKE-medlemmen Kristoffer Alp. Mycket matnyttig info både för att skåda och fotografera.
………………………………………………………………………………………………………………
Vit gräsand på strömmen 140203–123724
Avvikande gräsand
Vid en visit i huvudstaden den 3 februari besökte jag den populära fåelmatningen vid Strömbron. Fotograferade bland annat en avvikande and med helvit fjäderdräkt.
– Det är en vanlig gräsand (hane dessutom) som snarare borde benämnas tamanka, förklarar Yngve Meier. För 7–8 år sedan sågs en sådan under ett par vintrar i Bergaåns utlopp i Visnaren
Yngve berättar att det förekommer helt vita gräsänder lite då och då, vilket är en form av domesticerad gräsand, dvs framavlade vita individer som sedan har spritt sig runt om i Europa.
– Detta var ett populärt nöje bland godsherrarna inte minst i Holland på 1800-talet.

Peter Hennix

………………………………………………………………………………………………………………

SMS-grupp för obsar
En SMS-grupp har startas av Ulf Gustafsson för fågelobservationer i Strängnäs kommun och blivit mycket uppskattad. Vill man gå med i gruppen kan man kontakta Ulf.
………………………………………………………………………………………………………………
Fågelskådardag på Getterön
Söndagen den 11 maj  genomförs Folk och fåglar på naturum Getterön. Dagen är tänkt att ge den foto- och fågelintresserade sitt lystmäte oavsett kunskapsnivå. Läs mer här
………………………………………………………………………………………………………………
Gåsbetesåkrar vid Sörfjädern lockar gässen
I ett examensarbete (”Greylag geese (Anser anser) – crop use and spatial distribution in Sörfjärden Sörmland”) vid institutionen för ekologi, SLU Grimsö, har Carina Tennfors analyserat hur grågässen utnyttjat fält med olika grödor.
Data om vad som odlats på sammanlagt 48 fält kunde hämtas från Jordbruksverkets SAM-register, som är tillgängligt via länsstyrelsen. Med hjälp av statistisk metodik har det gått att verifiera, att gåsbetesåkern verkligen varit attraktiv och dragit till sig grågäss, särskilt under vår och försommar. Attraktiviteten för olika grödor kunde också rangordnas, vilket ger en indikation av grågässens betespreferenser.
Ytterligare en slutsats är att avståndet från övernattningsplatserna i Sörfjärden till de fält, som utnyttjades för födosök, inte hade någon väsentlig betydelse, dock med reservationen att de undersökta fälten låg inom ett avstånd av 2 km från strandlinjen.

Svenskt sammandrag: Lars Ödman

………………………………………………………………………………………………………………

Inget apriskämt
Isabellastenskvätta
på Lötfältet!

Den 31 mars observerade Yngve Meijer en stenskvätta på Lötfältet. Efter fotogranskning konstaterades det att fågeln är en isabellastenskvätta. Kent Söderberg och Markku Kempi hjälpte till med fotografering och artbestämning.
Under dagen 1 april och de närmaste dagarna vallfärdade skådare från hela landet för att se denna raring.

Text och bild Ulf Gustafsson

……………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................