Uppdaterad 19 november 2013
Köp SOKs almanacka!
Strängnäs Ornitologiska klubb har nöjet att för första gången erbjuda en egen almanacka med fåglar fotade i kommunen av lokala fotografer.
Almanackan finns i 2 storlekar: 20x30 och 30x45 cm.
20x30 kostar 150SEK, 30x45 kostar 180SEK
Priset är exkl ev porto om vi måste skicka den med post.
Mejla till Ulf Gustafsson med antal och storlek om du vill ha en almanacka. Anmälan är bindande då vi trycker upp så många som vi får beställning på.
Vi behöver ha din beställning senast den 27 november för att kunna leverera i god tid innan jul.
Beställde du vid innekvällen den 12 november behöver du inte göra något mer.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Backsvalorna Barbro P, Gunilla O och Gunilla C spanar från Eksågstornet. Foto Barbro Hellström.
Rejäl runda under backsvalornas höstutflykt
Vi hade en mycket trevlig dag den 15 september i det perfekta höstvädret! Vi samlades 8.00 och startade dagen med att höra en gransångare vid Ugglans träd. Sedan åkte vi till Solöfälten, såg lite lärkor, sädesärlor m m – ingen rödstrupig piplärka eller ljungpipare, tyvärr.
Vi fortsatte till Vansö Kyrka och såg bland annat många grå- och kanadagäss, starar och ormvråk. En obestämd sparv på väldigt långt håll på ledningen blev en utmaning. Men till sist bestämdes den till pilfink. Fortsatte mot Näsbyholm där det gick tofsvipor i mängd, starar och mer gäss. Sjungande gransångare även där.
Vid Eksågstornet intog vi den efterlängtade matsäcken, medan vi kollade på vigg, 2 havsörnar, 1000-tals gäss, 1 fiskgjuse, ormvråk, knipor, skäggdopping, skarv med mera.
Vi avslutade vid Rördrommen, där Ingegerd Borgström, stugvärd för dagen , berättade lite om fältstationens verksamhet. Leif Carlsson dök upp och höll ett mindre föredrag om rördrommens liv i vassen och om Lars Brobergs projekt med sändarmärkta fåglar. Riktigt intressant! Som på beställning kom Lars Broberg dit i egen hög person! Vi fick även en rundtur inomhus och presentation av utställningarna.
Några åkte hemåt, vi övriga kollade fågellivet från tornet, där bland annat gräsänder, 4 bläsänder och 1 sothöna kunde skådas.
Barbro H, Ragnhild, Gunilla A och Yvonne stannade, på förfrågan av Lennart Ericsson, till vid Eksågstornet för att räkna in alla gäss till gåsräkningen. Övriga backsvalor var Barbro Pettersson, Inger Hedman, Inger Pettersson, Birgitta Eriksson och Elisabeth Carlisson. En väldigt lyckad dag!
Nästa tillfälle för Backsvalorna blir den 1 december då vi följer med till Valnaren.

Gunilla och Barbro

Härligt skådande i havsbandet
Fotomotiven och skådarobjekten duggade tätt, när deltagarna i SOKs fotokurs söndagen den 2 juni avslutade ”terminen” med en utflykt till Örens naturreservat på Torö. Ljuset var åtminstone till en början perfekt för fotografering: solskenet silades genom ett tunt molntäcke och kastade inga skuggor. Vinden var svag och temperaturen kring 20. I omgivningarna sågs häckande och flygande silvertärnor, och gråtrutar, sträck med gudingar samt simmande knölsvanar, ejderhonor med 20-talet ungar. Andra som visade upp sig var bland annat skrattmåsar, strandskator, större strandpipare, sädesärla, storskarv, korp, ärtsångare. Text och bild Peter Hennix.
Bilder från utflykten finns på denna länk.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Underlig vadare
Det har inte lyckats mig att finna denna art i fågelboken, men jag ett svagt minne av att tidigare ha sett den i Strängnästrakten. Vilken familj kan den tillhöra? Kanske är det en Sundinae? Hur som helst, bilden tog jag vid Pölen på Södra udden den 12 maj kl 11:01. Jag har förgäves letat efter andra som rapporterat denna vadare på Svalan.

Text och foto Ingemar Palmberg.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Brunglada besöker Kvitten
Torsdag den 18 april upptäckte jag en brunglada som födosökte över Härad strax innan 18. Den drog sig sakta in mot Strängnäs. Ringde Erik Widuss och Markku Kemppi. Markku konstaterade lugnt att det troligen var den individ som han sett i Kjula ett litet tag innan. Erik åkte till tippen Kvitten, eftersom brunglador är glada i tippar. Mycket smått och gott finns det där och mycket riktigt så återfann han gladan där.
Efter ett tag flög den bort mot Eldsund. Nästa dag, fredag den 19, april passade jag på att titta till tippen på väg hem från jobbet och det första jag såg var brungladan som cirklade relativt lågt över Kvitten letandes efter mat. Återstår att se hur länge den tycker att Kvitten är tipp topp. Text & bild Ulf Gustasfsson.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
En gufärgad grönfink fotograferade Ingrid Karlson den 16 mars genom köksfönstret i Eksåg 3. Fågeln har tidigare i år setts på samma plats.
Fågelmärkning i Kina
På en här länken finns en rikt illustrerad blogg på svenska om fågelmärkning i Kina. Tipset kommer från Yngve Meijer.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Staffan Hellbom t v uppvaktades bland annat av dottern Yvette (i mitten) och SOKs representanter Gunilla Oleniusson, Leif Ekblom och Yngve Meier. Foto Peter Hennix
Staffan 70 år, hyllad av SOK
Staffan Hellbom fick en omfattande uppvaktning på sin 70-årsdag den 26 mars i Isabellagården. Han har hämtat sig bra efter sin allvarliga stroke i höstas och sken som en sol, när SOK grattade med fågelböcker och blommor. Presenter överlämnades också från FSO och Fältstation Rördrommen. Staffan tackade med att spela en trudelutt på piano. Fler bilder från firandet här:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fler gäster när matningen flyttades
Fågelmatningen i Mälarlunden har i höst flyttats till en ny plats för att locka fler fåglar, vilket verkar vara ett lyckat drag. När bilden ovan togs var det kö i luften till matholkarna. Några rara artrer sågs dock inte utan mest pilfinkar, talgoxar och blåmesar. Foto Peter Hennix
………………………………………………………………………………………………………………
Vassröjning vid Kvarbäckstornet Lars Br 131024
Bättre skådning efter vassröjning
Fredag 25 oktober körde en bandvagn några vändor bland vass, svärdsliljor och annan strandvegetation framför Kvarnbäckstornet mitt emot Rördromstornet. Mälarens vattenstånd var lågt. Inget vatten rann i Kvarnbäcken. Syftet med åtgärden var att dels ge bättre utsikt och fler fågelarter att observera  för skoleleverna och andra besökare dels förbättra miljön för småvadare.

Text Sten Ullerstad, foto Lars Broberg

………………………………………………………………………………………………………………

SMS-grupp för fågelobsar
Ulf Gustafsson har startat en SMS-grupp för fågelobservationer i Strängnäs kommun som har blivit mycket uppskattad. Vill man gå med i gruppen kan man kontakta Ulf.
………………………………………………………………………………………………………………
Fågelmatning vid Valnaren igång
Den 16 oktober startade Ulf Gustafsson och Jonas Jörnemark fågelmatningen nere vid Valnaren. 20 kg solrosfrö och en påse hampfrö till röret och huset, jordnötter i nätautomaten.
………………………………………………………………………………………………………………
Fina obsar men få havsfåglar
Årets hallandsresa 26–29 september med SOK bjöd på fint väder och en del fina obsar även om havsfåglarna uteblev. Läs mer på SOKs blogg.
………………………………………………………………………………………………………………
Info mejlas om godkända fynd
Rrk Sörmland kommer framöver att informera via sörmlandsmejlet och på FSOs hemsida med Nyhetsinfo. Främst rör detta arter som behandlats, där man skickat in en beskrivningsblankett och där fyndet/rapporten har godkänts.
Hädanefter kommer alltså inte godkända fynd att meddelas på annat sätt, förutom att fyndet i Svalan får sin godkändsymbol som tidigare.
Fynd som underkänts kommer som tidigare att meddelas via mejl till blankettskrivaren (om fungerande e-postadress finns knuten till rapporten).

För Rrk Sörmland: Jan Gustafsson

………………………………………………………………………………………………………………

Mer fodertillgång och färre skador i naturen – går det?
Fredrik Widemo håller föredrag om foderskapande åtgärder och gynnande av biologisk mångfald. Fredrik är biolog och forskare vid SLU. Idag jobbar han på Svenska Jägareförbundets centrala kansli. Betestrycket av vilt är på sina håll högt.
Fredriks föredrag riktar sig till markägare, skogsägare och jägare och allmänt naturintresserade. Han kommer att berätta om vad vi kan göra för att öka fodertillgången och därmed reducera skador på skog och grödor.
Tid och plats: Onsdag 25 september kl.18.30 i Strängnäs kommunhus, Nygatan 10, fri entre.
………………………………………………………………………………………………………………
Många nya kryss på Öland
En riktigt bra och intensiv fågelskådning. 146 arter och nya arter för alla 8 deltagare under SOKs resa till Öland 22–26 maj, rapporterar Ulf Gustafsson i klubbens blogg. Läs mer här.
………………………………………………………………………………………………………………
Bobygge så flisorna ryker
Bonusmotiv, när SOKs fotokurs den 21 april övade landskapsfotografering vid Marvikarna. Läs mer på SOKs blogg. Foto Peter Hennix
………………………………………………………………………………………………………………
Fågelrik SOK-exkursion
Exkursionen till Skåraviken 21 april bjöd på fint väder och fem deltagare. Massor av bläsgås (ca 100 st), havsörn (minst 15), fiskgjuse (minst 4), tranor, bläsänder, svarthakedopping, snatterand, skedand, fjällvråk och en brunglada. Plus en hel del andra arter. Rapporten kommer i SOKs blogg från Ulf Gustafsson.
………………………………………………………………………………………………………………
Omdiskuterad färgad gråtrut

Fotograferade den 23 mars vid Tosteröbron en mystisk gråtrut. Den tycktes ha en blå färgning på de inre armpennorna. Ingen av tillfrågad expertis kunde ge en förklaring, inte ens jourhavande biolog. Jag överlämnade frågan till två Facebook-grupper för fågelskådare. De många svaren var mycket motsägande. Här är länkar till diskussionerna: Artbestämning av fåglar och Vår skådarvärld.

Peter Hennix ………………………………………………………………………………………………………………

Årsmöte med maning till ansvar för ansvarsarter
Den förhållandevis talrika förekomsten av brun kärrhök, hasvörn, rördrom och fiskgjuse i vår kommun är något vi måste vårda och ta ansvar för. Tillsammans med storlom ingår de i de ”ansvarsarter” som FSO (föreningen Sörmlands ornitologer) vill bevaka utvecklingen av.
Det klargjorde Jukka Väyrynen från FSO, när han efter SOKs årsmöte den 11 mars engagerat och målande berättade om projektet.
Årsmötet leddes även i år av Lars Liljenstolpe, som raskt kunde klubba igenom styrelsevalet, eftersom alla avgående ledamöter omvaldes.
Styrelsen bemannas också under 2013 av Leif Ekblom, ordförande, Yngve Mejer, Ulf Gustafsson, Barbro Hellström, Gunilla Oleniusson samt suppleanterna Sven Blomqvist och Petter Sundin.
Andra beslut innebär bland annat att medlemsavgiften är oförändrad och att budgeten bygger på ett nollresultat. Osäkra faktorer är medlemsutvecklingen som kanske nått sin kulmen och att biinkomster från Studiefrämjandet och Sevab sannolikt minskar. Däremot är SOKs satsning på exkursioner och andra aktiviteter oförändrat frisk och optimistisk.
………………………………………………………………………………………………………………
Endast för kvinnor!
SOK testar att ha exkursion endast för tjejer.
Nybildade tjejsektionen Backsvalorna åker den 19 maj till Jättne och kollar på backsvalor med mera. Barbro Hellström och Gunilla Oleniusson är exkursionsledare. …………………………………………………………………………………

Nu i en klubb nära dig!
Boken Fågelokaler i Sörmland har nu distribuerats till SOKs styrelse. Den rikt illustrerade och informativa boken kommer att delas ut gratis till medlemmar i SOK.

…………………………………………………………………………………………….

Populär nyårsskådning
Årets första skådning, på nyårsdagen, blev både välbesökt och innehållsrik. 21 deltagare fick under besöken på några av kommunens mest lättillgängliga lokaler se förutom våra vanligaste vinterfåglar även kryssa för bland annat vigg, knipa, skrattmås, gråtrut, sidensvans (ett 50-tal sågs redan vid starten från Ugglans träd vid Nabbviken), entita, bergfink, bofink, stenknäck, gärdsmyg, turkduva, sångsvan och ormvråk. Höjdpunkten för utflykten var att den välbehövliga fikat intogs med sjöutsikt. vid Mälsåkers slott.
Avslutningsvis gjordes en tur till Strands restaurang i Mariefred, där vi studerade mängden gräsänder samt några gråtrutar, som var märkta. Detta intresserade Petter Sundin. speciellt. Han noterade nummer på märkningen för att på nätet kunna få uppgifter om när och var de var ringmärkta. Väl återkomna till Strängnäs kunde vi konstatera att dagen hade varit givande med 40 arter – mer än brukligt en nyårsdag. Fler bilder här
…………………………………………………………………………………………
Rättelse
"Ljungpiparen" på bilden på sidan 4 i nummer 3/2012 av Observerat är förstås en fjällpipare, vilket alla utom korrekturläsaren observerat.

…………………………………………………………………………………