Skådning från Gubbanäsan.
Foto Barbo Hellström
Hallandsresan: alltför bra väder
Som traditionen kräver, genomfördes den årliga höstresan till Halland även 2010. De kraftiga vindarna lyste med sin frånvaro. Solsken och allmänt vacker väder var alldeles för bra för att förra årets exeptionellt framgångsrika skådning skulle upprepas. Men det blev ändå en hdel del intressanta obsar.
Härlig höstdag
på Tynnelsö
Exkursionen till Tynnelsö på förmiddagen den 2 oktober 2010 gynnades av ett praktväder – molnfri himmel och vindstilla. Tack vare båttransportör Sven Blomkvist och stigfinnare Yngve Meijer kunde större delen av naturreservatet "genomskådas". Skörden blev ett 30-tal kryss – bland annat flera hundra skarvar och salskrakar.
Även om ingen raritet noterades, trodde sig Petter Sundin och Yngve höra något som liknade kungsfågelsångare (arten häckar i centrala och östra Asien i barrskog).

……………………………………………………………………………………..

Med hammare och
tubkikare vid Öknasjön

Emil Åkerlund
Höstens första exkursion för SOKs medlemmar gick till Öknasjön och kombinerades med underhållsarbete på tornet. Det blev både snickrande (som här av Emil Åkerlund) och fågelskådande.

……………………………………………………………………………………..

Rätt ut i naturen
Söndagen 3 oktober genomfördes årets upplaga av av "Rätt ut i naturen" i Gorsingelund. I år hade man bestämt sig för att inrikta sig huvudsakligen mot vuxna, medan det tidigare år varit en barn- och familjeföreställning. Även färre kom, är "Rätt ut i naturen" ett trivsamt sätt att visa upp de naturinriktade föreningar som är knutna till Studiefrämjandet. SOKs nya broschyr rönte stor åtgång.

……………………………………………………………………………………..

Röjning vid
Valnarentornet

Du som var och besökte Valnaren i våras kunde säkert konstatera att det inte gick att komma ut till tornet. Inte ens med gummistövlar. Den spång vi byggde för några år sedan, räckte tydligen inte fram till fastmark. Det myckna regnet i augusti gjorde också att det temporärt var vatten framför spången. Nu är detta åtgärdat. Spången är förlängd under vecka 37 med 4 meter upp till (förhoppningsvis) fast mark.
……………………………………………………………………………………..


a030arsboken-2009
Skaffa dig Det
sörmländska
fågelåret 2009

Föreningen Södermanlands Ornitologer (FSO), där du är medlem, ger årligen sedan 2007 ut en årsbok. Den ersätter den förra tidskriften ”Fåglar i Sörmland”.
Boken redovisar det gångna årets observationer i länet och en kort analys av resultatet (artvis), som bl.a. är en analys av populationsförändringarna under de senaste åren och i vissa fall även på längre sikt. Stora rariteter redovisas lite grundligare.
I årsboken för 2009 finns en redovisning av det gångna årets verksamhet inom FSO och de fem lokala klubbarna samt även intressanta artiklar.
Av artiklarna kan nämnas forskningen kring den stora fågeldöden framför allt vid kusten, Rödlistan – ett pusselbit i miljödebatten, en artikel om den avvikande sången från en trädgårdssångare i Strängnäs, årsrapporten från Hartsö-Enskär och riksinventeringen av berguv.
Passa på att beställa årsboken för 2010 samtidigt som du betalar in ditt medlemskap i SOK för 2011. Även årsboken för 2008 och 2009 finns att köpa. Böckerna kostar endast 75 kronor per styck.

Leif Ekblom
……………………………………………………………………………………..

Lärkfalk
Kanonbild i mobilelefon
Titta vad man kan hitta uppe i trädtopparna, bara man smyger försiktigt och är observant, skriver Markku Kemppi. Han fotograferade i början av juni på Vansö detta lärkfalkpar genom tubkikaren med en mobilelefon.
……………………………………………………………………………………..

Prärielöpare – Ricardo RodríguezFoto Ricardo Rodríguez
Prärielöparen
– ny kommunart
Grovfläckig ovan, gulaktiga ben, runt huvud, ljus ring runt ögat och ett ostreckat beigeaktigt bröst. Så såg den ut fågeln Yngve Meijer på försommaren fångade ii tubkikaren vid Edeby våtmark. Det var en prärielöpare som rastade i Strängnäs kommun av alla ställen – med andra ord en ny kommunart!
……………………………………………………………………………………..

Årsmöte öppnade
för fler ungdomar

Ett frö till en ungdomssektion såddes vid SOKs årsmöte den 8 mars 2010. Avgående senioren Sune Wahlén ersattes av junioren Petter Sundin, som förhoppningsvis kan locka många ungdomar till föreningen.
I övriga val till styrelsen blev det omval på alla lediga poster, vilket bland annat innebär att nestorn Leif Ekblom fortsätter ytterligare ett år som ordförande.
Det 20-talet mötesdeltagarna fick efter fikapaus av FSO:s ordförande Jukka Väyrynen en rikt illustrerad lektion i konsten att särskilja siskor som brun- grå- och snösiska. Jukka, som grundligt och i åratal studerat och märkt siskor på bland annat sin tomt i Dunker utanför Malmköping, medgav att det emellanåt kan vara nästan omöjligt att skilja de olika arterna åt.
……………………………………………………………………………………..
"En resa där vi
upplevde mer
än förväntat"
Vi fick uppleva mer än vad vi hade vågat hoppas på, rapporterar "vår utsände" från SOKs skådarresa till Älvdalen 1-4 jul.
– De arter som vi hade hoppats få se eller höra föll in sånär som på lavskrika och ripor. Men i gengälld kom andra arter till. Att få se så många smålommar på många lokaler var en trevlig överraskning.
Den största behållningen var nog det häckande jaktfalksparet med två ungar. Häckande småspov, fjällpipare, mindre hackspett, gulärla och varfågel får även sättas på pluskontot liksom ringtrast, tretåig hackspett, rosenfink och mindre flugsnappare. Vi fick ihop 94 arter.

……………………………………………………………………………………..

Blåhakar och
rovfåglar vid
Hjälstaviken

Vi var sex hurtiga SOK-are som lördagen den 4 september 2010 hade vissa förväntningar på den fågelrika lokalen vid Hjälstaviken. När vi hade parkerat på den ganska nyanlagda parkeringsplatsen vid Hårby, hördes grågässen kackla och tranorna trumpeta.

……………………………………………………………………………………..