Bra årsstart för daglediga skådare

Nytt decennium – nytt år – ny månad och dessutom första måndagen, vilket innebär att daglediga träffas. Denna måndag den 6 januari är även en ”röd dag”. Då kan även den som förvärvsarbetar vara med. Och så blev det. Vi var 16 st som träffades kl 0900 vid Ugglans träd och gjorde upp schemat för förmiddagen.

Grönsiska – en flock om minst 200 individer svepte omkring i altopparna och plockade frön ur de små kottarna. En mindre flock grönfinkar gjorde sammalunda, dvs letade efter sin frukost.

Första anhalten gjordes vid Bågskyttebanan, där det första vi såg var 8 stenknäckar. En mycket färggrann fågel som man inte missar, om den finns närvarande. Bofink och bergfink, en av vardera, tillhör ”inventarierna” på denna lokal. Domherre, nötskrika och nötväcka prickades av samt att vi hörde korp och gröngöling.

Färden gick vidare till Reningsverksdammarna, där det var mycket tomt. Ingen smådopping eller kungsfiskare, tyvärr. Gärdsmygens sång och varningsläte kunde vi dock njuta av. En flock om ca 50 sidensvansar ”klingade” i björktopparna.

På Västervikens bryggor kunde vi se 146 gråtrutar, 50-talet skrattmåsar, flera fiskmåsar, två havstrutar, en fiskande storskrake samt en flock sidensvansar. Av Scoutstugans bestånd av turkduva kunde denna gång sex st noteras. En säker lokal för att se arten. Även här flög en flock sidensvansar omkring – ca 15 st. På gatan sökte fyra gråsparvar efter något ätbart.
Stacks Image 12
Elisabeth Gustavsson och Dan Skog spanar efter havsörn
Så ställdes kosan norrut mot Fogdöns norra del – Hässelbyholm. Söder om Vansö, vid Pipartorp, satt en varfågel i toppen på en liten buske. Den är inte svår att se – en vit klump mot en grå bakgrund. En fjällvråk svepte över fältet. Även en ormvråk sågs lite längre norrut.

I Hässelbyholms gamla lindalléer övervintrar dubbeltrast, där den livnär sig på mistelbär. Här finns ett av Mälarens största mistelbestånd. Misteln är en parasit som över tiden tär hårt på värdträdet. Många lindar har här dött och står som stora skelett och faller med tiden till marken. Dubbeltrasten har ett mer adekvat namn i andra språk – misteltrast. Fågeln är mycket skygg och är svår att se uppe i trädtopparnas täta mistelbestånd. Men vi såg minst tre st.

Nere vid bryggan åkte äntligen termosen fram och samtidigt kretsade fem havsörnar över Mälarens öppna vatten. En sammanräkning av gjorda noteringar gav vid handen att vi sett 32 arter och vi skiljdes ganska nöjda.

Text och bild Leif Ekblom