Dölj skyddsklassade arter i Artportalen

Vi går nu in i tider då våra fåglar har börjat/börjar sin häckning. Vi från Rrk Sörmland önskar att ni som rapporterar i Artportalen från lokaler som är häckningslokaler för känsliga/skyddsklassade arter anger häckningskriterium på dessa arter, så att de döljs automatiskt eller att man själv aktiverar "dölj fynd-funktionen" i Artportalen.

Vad man också skall tänka på, när man rapporterar från främst en sådan lokal och ibland även från en närstående lokal, när man bevakar en känslig/skyddsvärd art, att övriga arter som man rapporterar från häckningslokalen/den lokal, som man själv besöker, bör döljas, så att ”obehöriga” inte kan lista ut, varför man är vid t.ex. ett berg under skymningen.

Det är väldigt svårt att definiera vad som är en närstående lokal, men som regel får den enskilda rapportören själv göra ett aktivt val utifrån sina egna kunskaper. Vi inom Rrk Sörmland hinner inte alltid att kontrollera det stora flödet av rapporter som
inkommer varje dag på Artportalen. Vi är därför oerhört tacksamma, om varje enskild rapportör reflekterar över sin inrapportering, innan man klickar på funktionen ”publicera”.

För fågelskyddsarbetet inom FSO (Rrk Sörmland) i länet finns det endast 2 personer som ser alla dolda fågelrapporter i Artportalen för rapportområdet Sörmland. Dessa rapporter kommer, även om de är dolda, att kunna användas i fågelskyddsärenden.

Givetvis ska man ange häckningskriterium, åtminstone där en fågelart har en sådan aktivitet/rätt årstid/rätt plats, att det är tänkbart, att den skall häcka/göra häckningsförsök. Rapportera i Artportalen inte bara ”1 ex förbiflygande” utan specificera aktiviteten med exempelvis ”obs i häcktid, lämplig biotop”.
Tack till er alla för ert ideella arbete med att rapportera i Artportalen, vilket är grunden till nästan allt fågelskyddsarbete numera, både från den ideella sidan likväl som från myndighetshåll.

Ni som har tillgång till tidskriften Vår Fågelvärld nr 2-2020, rekommenderas att läsa artikeln om ”Artportalen – så används den av myndigheterna”.

För Rrk Sörmland, Jan Gustafsson