Nystart i ruskväder för SOKs artrace

Mitt i det snö- och isfria februari prövade vi att genomföra ett art-race i kommunen. Senaste gången var för ca 20 år sedan. Fem lag anmälde sig, men ett var tvunget att utgå innan racet. Maria Barkell planlade och genomförde det hela med biträde av Leif Ekblom.

Start skedde kl 0800 på valfri plats inom kommunen och kl 1400 skulle lagen infinna sig på den stora parkeringen vid Gripsholms slott. När vi då var samlade och inräknade (alla höll tiden, två lag med 25 sekunder tillgodo), förflyttade vi oss till Pizzeria Mariefred.

En genomgång av sedda arter gav vid handen att 61 arter hade noterats och att ett segrande lag hade skrapat ihop 47 arter. Laget erhöll ett nyinstiftat vandringspris och varsin ”guldmedalj” fylld med choklad. Vandringspriset har skänkts av Länna Svets och Smide med Tomas Lindkvist som skapare. Ett stort varmt tack!
Här är redovisning av resp lags bedrifter.

Lag "Yngve"
Vi startade ute i Åkersskogarna i hopp om att hitta några roliga skogsarter. Troligtvis var det vädret som satte käppar i hjulet för denna plan då varken skogsmesar eller övriga småfåglar som brukar vara aktiva på morgonen ville visa sig.

Efter några timmars letande i skogarna med endast några av skogens småfåglar sedda begav vi oss mot Strängnäs. På vägen försökte vi få tag på strömstaren i Länna bruk men det visade sig att den ej var på plats just där och då men på vägen sågs bland annat varfågel som plåster på såren.

Väl i Strängnäs kunde fyra arter vitfågel läggas till på listan men trots flertalet försök längs olika gator lyckades vi inte hitta någon turkduva. Sedan gick färden mot reningsverket, Gorsingelund och Lötfälten där vi bland annat fick in en tofsvipa som stod ute på fälten och försökte härda ut i blåsten.

Avslutningsvis gjordes försök att hitta någon salskrake i Herrestaviken men även där gick vi bet, vilken var tom på fåglar just idag.

Liksom övriga lag fick vi avslutningsvis lägga till sothöna på dagens lista vid Gripsholms slott och för att summera denna dag kan vi konstatera att vädret inte riktigt var med oss men trots detta blev det en dag med härlig skådning!
Laget bestod av Yngve Meijer, Annika Eriksson och Petter Sundin. 

Petter Sundin

Lag ”Kaxiga korparna”
Kaxiga Korparna (varav en blev kraxlig och tyvärr inte kunde närvara) startade 07.15 på Gripsholms Slottsparkering med sikte på Bågskyttebanan i Strängnäs. Väl anlända önskade vi att klockan kunde gå aningens snabbare då tiden för start skulle gå 08.00. En liten skogsmus höll oss sällskap bland några av fågelarterna, som tyckte att det som bjöds där smakade mums. Favoriten här var Stenknäcken som satt högt upp i en gran.

Vi fortsatte vår tur genom Strängnäs, turkduva i närheten av Scoutstugan. Vid Visholmen fick en ”otrolig” silltrut bli en havstrut och efter det fick det bli en tur till Gorsingelund och Reningsverksdammarna där smådopping hittades väl kamouflerad under några grenar i damm 2. Nu började det regna och blåsa.

Några vanliga arter senare fick vi se en ensam stare födosökande på Lötfältet där även grågäss kunde skådas. Vid Gesta blev det svartmes vid skogsmatningen och vid vägen fick vi se en fasantupp som uppvaktade sin blivande fru.

Vid Gripsholms Slott fick vi sothöna och kanadagäss vilket gav oss 43 st arter innan det var dags för samling vid parkeringen Gripsholms Slott.
Laget bestod av Maria Barkell, Kjell Eriksson och Petter Kappel.

Maria Barkell

Stacks Image 12
Segrande lag i SOKs artace, fr v, Gunilla Oleniusson, Ewa Lundgren, Frank van Spelde och Susanne Lindqvist-Larsson. Foto Leif Ekblom


Lag ”Falköga”
I arla morgonstunden tog vår chaufför Ewa oss ut på slingriga vägar genom Åkers skogar för att vid en mosse kanske få höra orre och andra typiska skogsfåglar. Prick 8.00 travade vi ut med spetsade öron, men fågellätena ”blåste bort” denna stormiga dag. Vid en skogsmatning hittades bl.a svartmes. I Åker visade sej strömstaren på en känd plats och i Bergaån simmade sångsvanar. Ett stopp vid Stensättersbron gav bl.a mindre hackspett, havsörn och stjärtmes. På Lötfälten fanns en ensam stare bland måsar och trutar och tre skogsduvor födosökte på fältet.

Två fjällvråkar seglade över området vid infiltrationsdammen och bergfinkar, bofinkar och gulsparvar rastade i träden. Vid Mälarbåtar kunde vi pricka av storskrake ute på Ulvhällsfjärden, flera gråhägrar skrämdes upp av en förbiflygande havsörn och gärdsmygen både varnade och sjöng sin strof i ett buskage. Vigg, knölsvanar och en stor flock med björktrastar ökade på artlistan.

Så plötsligt ropade Frank…FORSÄRLAN! Där satt den på röret i damm1! En välbehövlig men väldigt råkall matpaus i Gorsingelund gav bl a stenknäck och entita. Under en snabb sväng genom stan sågs havstrut och gråsparv, men turkduvorna var som bortblåsta. En sväng över Vansö – Näsbyholm – Eksågstornet gav ormvråk och knipa och en varfågel satt utefter motorvägen mellan Ärja och Läggesta. Den såg endast Frank, så vi tog ett extravarv tillbaka så att fler kunde se den, allt enligt reglerna.

I Mariefred letade vi intensivt efter pilfink(!) och vid slottet såg vi kanadagås och några efterlängtade sothönor! Med en halv minut till godo lämnade vi in artlistan, totalt 47 arter fick vi tag på.
Laget bestod av Susanne Lindqvist Larsson, Ewa Lundgren, Frank van Spelde och Gunilla Oleniusson.

Gunilla Olenusson

Lag ”The Road-Runners”
Vi startade vid Hässelbyholms brygga. Det är bra att lägga en lång transportsträcka per bil eller till fots, utanför tävlingstiden. Målet var dubbeltrast (vilken vi blev ensamma om). Två havsörnar räknades in, liksom en skrikande spillkråka.

På väg mot stan: fjällvråk, sångsvan, ormvråk. Turkduvan var kvar vid Erikslundsvägen. Matningarna vid Bågskyttebanan resp Gorsingedal gav bl a stenknäck, stjärtmes, gråsiska och sparvhök (ensamma om den också).

På Lötfälten fanns grågås. En varfågel spanade vid Edeby våtmark. Avslutningsvis prickade vi av tre kanadagäss vid Gripsholm. Vår skörd blev 43 arter.
Laget bestod av Inger och Bo Karlsson, Keith-Ove Nordebrink och Leif Ekblom.

Leif Ekblom