Varför kallas Lundberga för Spiontorpet?


– Jag kom som värnpliktig till P10 6/6 1966. De flesta övningarna genomfördes av naturliga skäl på övningsfältet norr om kasernerna. Norr om Halmstacken och öster om Elma låg ett torp som på kartan hette Lundberga, men som gick under namnet ”Spiontorpet”. Men varför? Vi fick aldrig veta varför det kallades så. Men nu på gamla dar har jag hittat en förklaring i en bok om kända spioner.

I torpet bodde den kände sovjetspionen Ernst Hilding Andersson, även kallad för marinspionen. Han föddes 1909 i Ystad men flyttade som sexåring till Lundberga, gick i skolan på dagarna, för att sedan bidra till familjeförsörjningen genom att på sena eftermiddagar och kvällar arbeta hos bönder i trakten.
Hilding Andersson flyttade som 17-åring till Sollentuna, värvades efter ett par år till flottan och började senare som flaggmaskinist vid Stockholms örlogsvarv. 1951 uppdagades att han hade samröre med en sovjetisk GRU-officer.

Hilding dömdes i september samma år till livstids fängelse, men frigavs på 1960-talet. Han gifte sig med journalisten Kerstin Winterhed och antog hennes efternamn och höll en mycket låg profil. Han dog 2007.
Källa:Förrädare! Att vinna krig med svek”, redaktör Anders Frankson.

Leif Ekblom

Stacks Image 27
I spionantologin "Förrädare" får namnet Spiontorpet sin förklaring. Marinspionen Hilding Andersson, som en gång bodde i torpet, fick 4530 kr av ryssarna, men summan täckte inte hans utgifter för film, kamera och annat.