Äntligen en utflykt!

Som alla vet anordnar SOK en utflykt för daglediga den första måndagen i varje månad. På grund av coronapandemin har klubben dock tvingats att ställa in dessa populära exkursioner. Enligt vår ordförande, Bengt Larsson, har många medlemmar som han träffat, undrat när utflykterna kommer att upptas igen.

Efter ett beslut av styrelsen bestämdes att på försök göra en coronasäker utflykt till Edeby våtmark. Ingen samling vid Ugglans träd, vilket alltid brukar ske innan det bär av till någon av våra fågellokaler. Ingen samåkning heller, utan var och en tar sin bil till bestämd lokal. Och till sist, kanske det viktigaste av allt, HÅLL AVSTÅND!

Måndagen den 7 september, efter sex månaders uppehåll, var det dags att träffas vid Edeby och hela arton skådare slöt upp. Man kan nog lugnt säga att det funnits ett uppdämt behov att få träffas och att skåda tillsammans.

Efter att vi hittat allt i fågelväg som fanns i och omkring vattnet var det dags för det obligatoriska fikat!
Stacks Image 12
Edeby våtmark blev ett av målen, när "exkursioner för daglediga" återupptogs. Foto Leif Ekblom.
När vi druckit ur vårt kaffe, bestämde vi oss för att åka vidare till Gesta gård för att försöka hitta blåhakarna, som visat sig där varje morgon under den senaste veckan, men där fick vi tji.

Förutom de 25-talet arter vi fick ihop, bjöd denna första måndag i september på en fantastisk fin höstdag och en härlig samvaro. Förhoppningsvis kommer de här utflykterna att fortsätta, men eftersom vi inte samåker, blir det ganska många bilar och det gäller att hitta någon lokal där det finns plats att parkera.

Kjell Ericsson