Tärnans artrally corona-anpassas

Vi kommer köra artrally 2021 som en artletardag, vilket gör att vi kan jämföra detta speciella år med tidigare års totala artantal. Vi vill att så många som möjligt är ute och letar arter denna dag, oavsett om man spenderar hela dagen i fält eller bara en kort stund, eller att man helt enkelt bara sitter hemma och noterar vad man ser från sitt fönster i bostaden. Man kan åka bil, cykla, gå, åka båt eller vad man vill, bara man gör det på ett coronasäkert sätt, vilket var och en gör på sitt eget ansvar och utifrån de rekommendationer/lagar som finns just då från Regeringen och/eller Folkhälsomyndigheten.

Vi kör/räknar den 16 januari från kl 08.00 till kl 15.00 i Nyköpings- och Oxelösunds kommuner. Alltså samma som vanligt. Vi skall alltså inte räkna antal individer utan enbart arter, men de som kommer rapportera på artportalen vill vi givetvis att man även anger hur många individer man sett på respektive observationsplats.

Vi letar var och en eller i lag om man kan/vill (men att ni gör det ur ett coronasäkert sätt), men huvudtemat är att hitta så många arter som möjligt denna dag. Om det finns flera som vill/kan tävla i lag, som tidigare år, så kan man göra detta utifrån de regler som vi alltid har kört med. Om man är i ett lag så skall alla personerna se/höra arten. Under bilfärd räcker det med att alla utom bilförare ser arten. Blir det flera lag än två så kommer vinnare utses, och dessa får då sitt namn på det vandringspris som finns.

I och med detta att vi har en mer riktad artletardag så kan man röra sig på/i områden man normalt sett inte är i under ett ”vanligt” artrally. Alltså udda lokaler för att komplettera dagens artlista. Man kan då också ägna mer tid i ett specifikt område.
Vi önskar också att ni som normalt sett är med i artrallyt (och givetvis nya deltagare) och kommer från andra orter än Nyköping och Oxelösund och inte kommer att närvara på plats att ni är ute denna dag i er hemkommun och letar arter, samt gärna då rapporterar detta till ansvariga, Jan Gustafsson eller Susanne Stilling via mail. Får vi in rapporter om antalet arter från andra kommuner än Nyköping och Oxelösund så kommer vi att redovisa detta i den sammanställning som görs.

Vi vill att ni som deltar denna dag även rapporterar era observationer på Artportalen, via checklistan eller andra sätt. Ni som vill delta med att rapportera via checklistan i Artportalen kan få hjälp av Per Flodin att komma igång.

Ni anmäler att ni deltar senast den 14 januari kl 18.00 2021 till Jan Gustafsson att ni kommer närvara i Tärnans artrally den 16 januari 2021.

Rapportering från deltagande personer/lag till Jan Gustafsson senast den 17 januari 2021 kl 16.00 av vad ni sett/hört. Ni rapporterar er totala artlista med arterna listade samt var ni sett/hört just den arten ni vill skall bokföras (detta för att vi då kan få ett grepp om var vissa mer ovanliga vinterarter har setts/hörts, vilket är viktigt ur ett ev. fågelskyddsperspektiv), ni rapporterar ert ev. ert lags artantal, samt vilka som var med i ert lag denna dag (kan ju ha förändrats från anmälningsdagen). Är ni ute i annan kommun än Nyköping och Oxelösund gör ni samma sak.

Resultatredovisning görs på Tärnans hemsida tidigast på måndagen den 18 januari 2021.

Kontakt: Jan Gustafsson, 070-3216045, solvidd@gmail.com, Susanne Stilling, essetstilling@gmail.com, Per Flodin, pelleflodin@gmail.com