Bättre en fågel i kikaren än ingen alls!

Uppdaterad 31 december 2021

SOK:s höst- och vinter program 2021

Alla är hjärtligt välkomna!! Ta gärna med en vän!


SOK har ingen egen coronapolicy utan vi följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd (för att få veta vad som gäller, klicka här). Än gäller det att tänka på att inte låna varandras kikare och hålla avstånd till varandra. Tänk på att medverka i våra utflykter och kurser enbart om du är symtomfri. I vanliga fall brukar vi samåka, det gäller även nu pga. miljöskäl, men om du inte vill eller känner dig otrygg att samåka pga. pandemin så behöver du inte. Det är frivilligt!

Utflykter kan komma att ställas in. Det meddelas i så fall via mail, hemsida och facebook.
Du kan ringa den ansvarige för utflykten för att få mer information. Om du ger oss din mailadress får du även viss aktuell info via mail! Om inget annat meddelats samlas vi vid Ugglans träd (som är det stora trädet vid P-platsen vid infarten till Nabbviken bredvid kolonilotterna, korsningen Tullgatan och Nabbgatan/Fridhemsvägen). Ta gärna med dig matsäck. (Vid ev samåkning betalar passagerare 7 kr/mil till föraren.)

Obs! Programmet finns även i PDF-fil för nedladding och utskrift via Medlemssidorna

Även Studiefrämjandet har kurser i fågelskådning läs mer på deras
hemsida.
Augusti
Onsdag 18 augusti - Digital Rovfågelkurs SFR
Sista ansökningsdag för den digitala Rovfågelkursen som SFR håller via det digitala verktyget Zoom. Klicka här för mer information.

Lördag 28 augusti - Våtmarker Besök vid Edeby, Kumla och Jättne våtmarker.
Ansvarig: Yngve M (070-626 26 93)
Samling: Ugglans träd 0800.September
Måndag 6/9 - Daglediga
Samling: Ugglans träd, Nabbviken kl 0900
Ansvariga: Leif E (070-604 29 73)/Yngve M (070-626 2693).


Söndag 12/9 - Gåsräkning
Samling vid Fältstationen Rördrommen kl. 12.30
Gåsräkning. Hösträkning 1 vid Sörfjärden kl. 13.00–15.00
Är du intresserad att delta i höstens första internationella gåsräkning? Ta då kontakt med Leif Carlsson 070-241 29 32 så tilldelas du en obsplats. Denna räkning ingår även i vår undersökning av grågåsens status i Sörfjärden. Vi räknar gässen från strategiska platser från kl. 13.00 med återsamling vid fältstationen ca kl. 14.30 för rapportering.
Anmälan till OKE: Leif Carlsson (070-241 29 32).
Samordnare Strängnäs: Sten Ullerstad: sten.ullerstad@telia.com, 0706054152.


Lördag 18/9 - Kvismaren och Oset Samling: Ugglans träd kl 0700-1400.
Ansvariga: Leif E (070-604 29 73)
Yngve M (070-626 26 93)

Lördag 25/9 - Backsvalorna till Asköviken, Västerås
(Backsvalorna = SOK:s kvinnliga skådare)
Vi samlas kl 09:00 i Strängnäs vid Ugglans träd. Samåkning är frivillig, men pandemin är inte över så det blir många som åker i egna bilar!
Först besöker vi Lövstaspången och går ut till gömslet där! Vi beräknar komma till Lövstaspångens parkering ca kl 10. Bra att veta är att på parkeringen finns ett utedass.
Efter Lövstaspången åker vi vidare mot Asköviken, där vi promenerar ut till fågeltornet på tornudden. Ta med matsäck för två matpauser och varma kläder!  Det är kallare än man tror att stå stilla och spana fågel! Välkomna ut i fågelmarkerna med Backsvalorna!

Om ni har några frågor tveka inte att kontakta mig antingen på mejl: elisabethevjen@yahoo.se
eller på mobilen: 070-645 28 91


Lördag 25/9 10:00-13:00
Guidning /arbetsdag
Välkomna till natura 2000-området
GORSINGELUND, Annebergsvägen Strängnäs
Naturskyddsföreningen och Strängnäs Ornitologiska Klubb ansvarar gemensamt för lättare skötsel av området. Fågelholkarna behöver ses över, stigarna röjas från sly mm. Välkomna att hjälpa till så att besökare och fåglarna får det fint. Hösten närmar sig men fortfarande finns blommor, insekter, svampar och fåglar att upptäcka.
Alla bjuds på grillad korv. 
Information: Gunilla O (073-980 77 41)

Torsdag 30/9 – söndag 3/10
Havsfågelskådning i Halland (Varberg med omnejd)
Ansvarig: Leif Ekblom (070-604 29 73)
Fulltäcknad & Bokad!

Oktober
Måndag 4/10 - Skådning för daglediga kl 0900
Samling: Ugglans träd, Nabbviken kl 0900
Ansvariga: Leif E (070-604 29 73)/
Yngve M (070-626 26 93).

Lördag 9/10 - Hjälstaviken
Lokalen är en bra höstrastplats för änder, gäss, vadare och rovfåglar.
Samling: Ugglans träd, Nabbviken kl 0800 där Leif E möter upp. Alternativt Parnassen, Hjälstaviken kl 0900
Ansvarig: Maria B (070-400 61 57)

Lördag 9/10 - 10:00-13:00
Guidning / arbetsdag 
Välkomna till natura2000-området
GORSINGELUND, Annebergsvägen Strängnäs
Naturskyddsföreningen och Strängnäs Ornitologiska Klubb ansvarar gemensamt för lättare skötsel av området. Fågelholkar behöver ses över, stigarna röjas från sly mm. Välkomna att hjälpa till så att besökare och fåglarna får det fint. Alla bjuds på korv grillad över öppen eld.
Information: Gunilla O 073-980 77 41

Tisdag 19/10 - Kursstart - INSTÄLLT!
”Vinterfåglar - Fåglarnas liv och leverne”
Plats: Studiefrämjandet, Källgatan 3 i Strängnäs, kl 1500
Ansvarig: Leif E (070-604 29 73)

Onsdag 20/10 - Artportalen
En kväll för dig som vill lära dig mer om Artportalen.
Plats: Studiefrämjandet kl 1830-2100
Ansvarig: Leif E / Yngve M
Tid: Kl. 1830-2100

Söndag 31/10 - SOKs EKO-skådartävling avslutas.
Tävlande skickar in sitt resultat för oktober till ansvarig Maria B och vinnare utses i november.

November

Måndag 1/11 - Skådning för daglediga kl 0900
Samling: Ugglans träd, Nabbviken kl 0900
Ansvarig: Leif E (070-604 29 73)/
Yngve M (mobil 070-626 26 93).

Söndag 7/11 - Vinnare i SOKs EKO-skådartävling utses.
Prisutdelning till samtliga vinnare i tävlingen som ägt rum 1/4-31/10. Ansvarig: Maria B

Lördagen 20/11 - Vintermatningar i Strängnäs
Samling :Ugglans träd kl 0900.
Ansvarig: Leif E (070-604 29 73)

Torsdagen 25/11 - Ingemar Lind-kväll
Den kände profilen återkommer även i år till Strängnäs för att berätta och visa en film om ”Sångfåglar”.
Görs i samarbete med Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet.
Plats: Pensionärernas hus. Tid: Kl. 1830
Kostnad: 100 kr per person.
För mer information läs här.
December
Lördag 4 december - 5 februari 2022
Vernissage Lördagen 4 december på Kurlturhuset Multeum i Strängnäs. Joakim Ed - Stenen.
Fågelfotografier under ett år. Utställningen pågår till och med 5:e februari. Klicka
här för mer information.

Måndag 6/12 - Skådning för daglediga kl 0900
Samling: Ugglans träd, Nabbviken kl 0900
Ansvariga: Leif E (070-604 29 73)


Preliminärt vinter- & vårprogram 2022

1/1 - Nyårsdagsskådning i Strängnäs kl 0930 Ugglans träd
28-31/1 -
Vinterfåglar inpå knuten
9-13/6
. - Dalarna-Härjedalen - Ansvarig Leif E (070-604 29 73)

OBS! Vi önskar få en intresseanmälan till Dalarna-Härjedalenresan så snart som möjligt för planering av logi. Trycket har pga den sk ”Hemestern” ökat på vandrarhem (motsv). Vi vill göra en preliminär bokning ganska snart.
Stacks Image 21152
Studiefrämjandet stöder SOK
tel
0152-65 05 56
Stacks Image 21149
El-avtal med Sevab ger slant till SOK