Bättre en fågel i kikaren än ingen alls!

Ny Ordförande i SOK

Stacks Image 12
Hej!

Maria Barkell heter jag och många av er har kanske träffat på mig på några av SOKs aktiviteter och exkursioner de senaste 4 åren.

Mitt första minne från SOK är kursen ”Vårfåglars ankomst samt fåglarnas flyttningsmekanism” som Leif Ekblom höll i 2017, det var där mitt fågelintresse startade upp på allvar.

Min absoluta favoritlokal i Strängnäs Kommun är Gorsingeholm och Lötfältet. Dit tar jag mig ofta efter jobbet och blir extra glad om en havsörn passar på att passera eller sitta i ett av träden och speja över våtmarken. Havsörnen är min absoluta favoritfågel.

När jag inte skådar fågel så jobbar jag som Testare av ett journalsystem mot sjukvården samt arbetar med olika frågor i föreningslivet kopplat till fågellivet.

Jag gillar att vara spindeln i nätet, ha många bollar i luften samtidigt och vara ansiktet utåt samt arbeta för att entusiasmera andra. Jag tycker att frågor kring fågelskydd, inventeringar och kunskap om fåglar och fågelliv är bland de viktigaste frågor som vi i SOK arbetar kring. Även att synliggöra detta arbete via sociala medier och hemsida anser jag vara en viktig del.

Inom fåglar och fågelliv hör exkursioner och fågelresor till en viktig del att entusiasmera andra med. Många resor med SOK ger minnen för livet. Jag kommer fortfarande ihåg känslan att stå i snö i värmen och lyssna på dubbelbeckasinens sång som ekade i dalen.

År 2020 kunde inte många exkursioner äga rum och tyvärr fortsätter vi större delen av 2021 i samma visa. Men kom ihåg. Vi har en mycket bra hobby som lämpar sig mycket bra utomhus och med avstånd så några exkursioner ska vi ha under året.

Hoppas vi ses!
Håll i, håll ut! TakeCare!

Med vänliga hälsningar/
Maria Barkell

Text och foto Maria Barkell