Bättre en fågel i kikaren än ingen alls!

Soffkryss

När jag precis hade börjat med fågelskådning förstod jag inte vad som menades med de sk. ”Soffkryssen”.

Nu 4 år senare har jag lyckats få tre ”Soffkryss”.

Ett ”Soff-kryss” är när man skådar en art som inte än är godkänd som egen art, det är en sk. {Klammer-art}, och efter en viss tid så blir den godkänd av Raritetskommitén (Rk). 

Varför det heter just ”Soff-kryss” borde vara att man ofta sitter i soffan när nyheten kommer (i alla fall har jag gjort det) och när man loggar in i Artportalen.se (eller Apan som den också kallas) så ser man att man fått en till art på sin livslista. 

År 2020 var det stripgås (sedd 2020) och mandarinand (sedd 2017) som blev mina ”Soffkryss” och i år 2021 blev det gulkindad kricka (januari 2021). 

Det lönar sig med andra ord att skåda även klammer-arter eftersom dem rätt som det är kan komma att bli kryssbara.


Soff-kryss bilder till höger:

1. Mandarinand sedd oktober 2017 tillsammans med gräsänder vid Gripsholms Slott i Mariefred

2. Mandarinand sedd oktober 2017 ätandes ekollon tillsammans med gräsänder vid Gripsholms Slott

3. Två stripgås sedda 2020 från fågeltornet i Hjälstaviken

4. Glukindad kricka sedd i Fyrisån i uppsala 19 januari 2021


Mer om Raritetskommittén och deras kategorisering av fågelarter hittar ni här.

Har ni fått sk. ”Soffkryss”? - Dela gärna med er till text och bild till:
Hemsida: Maria Barkell, maria@strangnasornitologerna.se
Tidning: Ulf Gustafsson, ulf@strangnasornitologerna.se
Nyhetsbrev: Sven Blomqvist, sven@strangnasornitologerna.seText & bild:
Maria Barkell

Stacks Image 48
Stacks Image 46
Stacks Image 50
Stacks Image 80