Bättre en fågel i kikaren än ingen alls!

45 arter i Norsa hagar

Stacks Image 12
Redo för skåning i Norsa hagar: fr v Leif Ekbom, Gunhild Wallén, Maria Barkell, Sören Eriksson, Britt-Marie Johansson, Annika Henschen och Maria Lindberg. Foto: Ann-Marie Thorstensson.
Lördagen 24 april ordnade Maria Barkell en utflykt till sin andra hemmamark – Norsa hagar i Köping. Åtta hade hörsammat Marias inbjudan. Vid niosnåret var vi framme vid fågellokalen, som ligger i södra utkanterna av Köping på ostsidan av Hedströmmen. Fågeltornet ligger på en liten kulle av sprängsten som är kvar efter bygget av ett väldigt stort drivmedelsförråd i berg. Anläggningen, avsedd som ett beredskapslager, avvecklades samtidigt som övriga förvaret decimerades. I en damm innanför ån fanns en koloni med minst 200 skrattmåsar, cirka 25 bläsänder, några skedänder, krickor, storskrake, skäggdopping, vitkindade gäss, knipor och andra för en våtmark vanliga arter.
Herrarna från trakten ropade ut en rödglada, som på nära håll kunde avnjutas ordentligt. Även en pilgrimsfalk syntes. Därefter blev det att skåda vidare över våtmarken. Alla skrattmåsar lyfte för en jagande sparvhök. Efter 29 kryssade arter var det dags för fika. Vi lämnade tubkikarna i bilen och gick en sväng i Norsa hagar, där vi såg trastar, fiskgjuse, enkelbeckasin, ängspiplärka och kunde höra härliga toner av storspov. Innan hemfärd bar det iväg till spannmålskajen i hopp om att få syn på kungsfiskare, men den visade inte upp sig. Dock fick vi på toppen av en silo se pilgrimsfalkparet spana efter något ätbart. Vi fick totalt  under dagen 45 fågelarter i en fågellokal, som många av oss tänker besöka igen.

Text: Maria Barkell & Leif Ekblom