Läs mer på medlemssidorna
OBS inloggning med lösenord krävs

Uppdaterad:
10 december 2021

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................................

Tragiskt slut på ett unikt besök mitt i Strängnäs

På farsdag den 12 november kom det ett sms-larm från Simon Ström om en berguv på grannkåkens skorsten. Simon bevakade fågeln och sms-ade tio minuter senare att fågeln flyttat ner mot Vasaskolan. Efter ett litet tag kom ytterligare ett sms från Erik Widuss, som observerat uven i en tall vid Paulinska skolan. 
Uven kunde under kvällen beskådas på fem meters höjd av en massa skådare. Dagen efter sågs uven igen av Barbro Hellström på ett av de lägre taken till Paulinska. Jonas Jörnemark som tittade till uven tyckte att fågeln var lite väl stillsam och ringde, SVR (Stockholms Vildfågel Rehab) som tog larmet om sjuk uv på allvar.
Vid 18 tiden på kvällen hjälpte vi Markko från SVR att fånga in uven. Uven var geggig runt ögonen och luktade illa. Den packades ner i en flyttkartong och transporterades iväg för rehab. Tyvärr överlevde den inte dagen. Jonas fick besked sent på kvällen att den avlidit. Uven var kraftigt infekterad av en parasit som heter gulknopp på svenska och hade dessutom förhöjda halter av bly i blodet.

Text och foto Ulf Gustafsson

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nu är årsboken klar!

Nu har den kommit ut, den innehållsrika och för fågelvänner matnyttiga årsboken Det sörmländska fågelåret 2016.
Ur innehållet: Hartsö-Enskärs fågelstation 2016, Kungsörnsinventering 2016, Ejderhusprojektet, Skräntärna 2016, Minkjakt 2016 i yttre Bråviken, Årets fågelupptäckt vid Labro, Nyköping, Sjöfågeltaxeringen 2016, Soffkryss, spetsstjärtad duva, Betraktelser vid en nybildad våtmark, Smalnäbbad nötkråka, Storlomsprojektet 2016., Vadsjön 2016, 25 år med SOK, Storkar så man nästan storknar, Viking Olsson om Hartsö skärgård 1956, Fågelåret 2016 vid Sörfjärden, Gäss, tranor och sångsvanar i odlingslandskapet, Räkning av gäss vid Sörfjärden 2016, Gäss vid Labro 2016, Måslådor.
Man beställer årsboken genom att sätta in 75 kr på plusgiro 96 88 20-1 och märka talongen med namn och årsbok 2016.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mälardagen startade i mol(l)n men slutade i dur

SOK:s deltagande på Mälardagen den 19 augusti vid Västerviken började i moll och slutade i dur. Till en början fanns inget tält att slå upp. Det låg oåtkomligt inlåst i en medlems garage. Men Leif Ekblom plockade fram ett gammalt fullt funktionsdugligt partytält.

När det problemet väl var löst, hotade ett envist regnande tältmonteringen, men enligt utlovad väderprognos klarnade himlen vid 11-tiden och därmed ökade också besöksfrekvensen. Läs mer här.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Utflykt för daglediga blev ett lyckat försök

Vivecka Eriksson, Gunhild Wahlén, Keith Nordenbrink och Bengt Larsson i diskussionstagen. Foto Leif Ekblom.
SOK har nu med framgång provat att bjuda in ”daglediga” till en utflykt. Premiären den 7 augusti samlade hela 17 deltagare. Strandhugg gjordes bland annat vid Mörtsjön, Länna bruk och Valnaren. Läs mer här.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bildrik innekväll

Höstens innekväll den 27 november innehöll bildvisning av Peter Hennix och Nils Eriksson. Peter och Kristina har varit till Costa Rica i januari/februari. Vi är bortskämda av Peters bilder som han visat genom åren. Ingen besvikelse denna gång heller. Fantastiska foton av natur och fåglar. Djungeln erbjuder en uppsjö av färgstarka fåglar. 446 arter sågs under resan. Peter berättade också att människan avverkar mer och mer av regnskogen till förmån för stora plantager av oljepalmer. Människans fåfänglighet går före bibehållandet av regnskog.  En minskad regnskog leder emellertid till minskande nederbördsmängder, vilket i sin tur kan påverka "värmeregulatorn" och vindarna. Detta kan därefter påverka vattenströmmarna vilket leder till klimatförändringar över hela jordklotet. Regnskogen är också en stor del av jordens ekosystem.
Nils visade bilder från en resa till Ungern där han besökte ett mycket avancerat gömsle. Det var nergrävt med ett stort fönster, som var hälften under vattenytan och hälften över. Boträd med bebott rede stod också på näravstånd. Storkar, hägrar, härfågel, blåkråka, biätare m fl arter fick vi njuta av. Vi, det var 31 glada SOK:are.
Tack för en fin afton!

Text Leif Ekblom

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Förening bildad för att rädda sjön Eklången

På initiativ av markägare vid Eklången har man bildat en ideell förening för att rädda sjön Eklången. Syftet är att till sommaren 2018 få till stånd ett vattenråd för Rockstaån uppströms Lännasjön med Valnaren och Flättsjön. Strängnäs kommunekolog Gustav Björnstad är engagerad för att rekrytera medlemmar till den här gruppen från Strängnäs.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Klubbsamarbete i sjöfågelräkning

Gås- och andfåglar räknades den15 oktober vid Sörfjärden av 13 medlemmar från de ornitoloigiska klubbarna i Eskilstuna och Strängnäs dvs OKE och SOK. Räkningen stördes något av att det fina höstvädret lockade tiotalet fritidsfiskare till olika delar av Sörfjärden. Ett uppflog av cirka 1500 gäss i södra delen av fjärden före räkningens start kunde inte helt återfinnas under räkningsperioden
Vid de tretton observationsplatserna registrerades totalt 978 grågäss, vilket inte markant skiljer sig från tidigare oktoberräkningar. Bland annat sågs vid Fagerviksholme 500 grågås, 45 vitkindad gås, 11 salskrake , 80 storskarv och 21 bläsand. Vid Eksågstornet observerades 120 grågås, 15 bläsgås, 70 vigg och 480 bläsand. Vid Strand registrerades 138 knölsvan, 50 vigg, 30 knipa, 250 sothöns, och 50 bläsand.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Klubbsamarbete i sjöfågelräkning

Gås- och andfåglar räknades den15 oktober vid Sörfjärden av 13 medlemmar från de ornitoloigiska klubbarna i Eskilstuna och Strängnäs dvs OKE och SOK. Räkningen stördes något av att det fina höstvädret lockade tiotalet fritidsfiskare till olika delar av Sörfjärden. Ett uppflog av cirka 1500 gäss i södra delen av fjärden före räkningens start kunde inte helt återfinnas under räkningsperioden
Vid de tretton observationsplatserna registrerades totalt 978 grågäss, vilket inte markant skiljer sig från tidigare oktoberräkningar. Bland annat sågs vid Fagerviksholme 500 grågås, 45 vitkindad gås, 11 salskrake , 80 storskarv och 21 bläsand. Vid Eksågstornet observerades 120 grågås, 15 bläsgås, 70 vigg och 480 bläsand. Vid Strand registrerades 138 knölsvan, 50 vigg, 30 knipa, 250 sothöns, och 50 bläsand.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tjejskådning av såväl fåglar som svamp

En septett tjejer ur nätverket Backsvalorna besökte den 3 september Asköviken utanför Västerås. Utflykten bjöd både på fågelskådning och svampplockning. Läs mer här.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sevärt besök i vadareldorado

Hjälstaviken kan vara ett eldorado för skådning av vadare. Det erfor de SOK-are som den 5 augusti besökte lokalen. Lågt vattenstånd skapade fanastiska bankar med upp emot tusen vadarfåglar på. Läs mer här.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Lågt vattenstånd i Eklången

Vattenståndet är mycket lågt i sjön Eklången, som sträcker sig i tre kommuner; Eskilstuna, Strängnäs och Flen. Därför har en interimistisk styrelse tillsatts för en arbetsgrupp, som ska försöka få till stånd ett vattenråd för Eklången och dess avrinningsområde. Ett första möte hölls den 25 augusti. Man räknar med att driva frågan om ett vattenråd för Eklången ända upp till Kammarkollegium.

Det börjad med en gnista – slutade med en katastrof

Den 31 juli 2014 antänder en gnista från en skogsmaskin den torra marken på ett kalhygge i nordöstra delen av Surahammars kommun. Konsekvensen blir den största skogsbranden i Sverige sedan 1950-talet. En grupp SOKare guidades i våras i området som i dag till stora delar är ett naturreservat. Läs mer här.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Lär dig mer om vinterfåglar och matning

Med start 3 oktober genomförs under hösten en kurs om de fåglar som stannar kvar i vår omgivning och besöker din fågelmatning. Vi tar även upp flyttningsmekanismen, varför fåglar flyttar, vilka flyttar, när, hur och vart fåglarna flyttar, var kan vi se olika arter och när. Vad ska vi mata fåglarna med och hur bör en matning se ut? Hur låter de och hur är deras beteende? Kursen omfattar även tid ute på lämpliga lokaler där vi ”live” kan studera fåglarna. Kursen kommer att genomföras tillsammans med Studiefrämjandet.
Plats: Studiefrämjandet, Källgatan 3 i Strängnäs
Tid: kl 15 respektive 19 i Strängnäs
Anmälan: Till Studiefrämjandet tel. 0152-157 80
Ansvarig: Leif Ekblom (tel. 0152-511 54, mobil 070-604 29 73)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Öde på Idö märkplats – varken fåglar eller insekter

Lars Broberg rapporterade vid fältstationens Rördrommens möte den 24 augusti att det denna sommar på Idö märkplats inte har funnits vare sig fåglar eller insekter, inte ens bladlöss:
• 10 fåglar som fångst under ett pass på 6 timmar i stället för normalt 40 fåglar;
• Noll bladlöss på de 50 undersökta stråna av vass, något som kan jämföras med ett annat magert år, 2015, då motsvarande snittsiffra var två bladlöss.
• Rörsångare och sävsångare har inte fått fram sina ungar på grund av födobrist.
• Den ena av de satellitförsedda rördrommarna hördes den 20 augusti vid Ängsö sund.
• Den andra rördrommen hördes för två veckor sedan på Aspö vid Hagbo.
• Fyra fiskgjusepar har haft en lyckad häckning. Ett femte par har haft ett revir men utan häckning.
Ture Persson rapporterade fyra par tornsvalor i sina holkar. De flesta lämnade Askare redan den 5 augusti; de sista tornsvalorna flyttade den 21 augusti. Det noteras, att ingen har sett några tranor med ungar.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Fladdermusspaning

En fladdermuskväll i fältstationen Rördrommens regi samlade 12 besökare, varav tre från Västerås bidrog med avancerad teknisk utrustning. Ingrid Karlsson kunde därför rapportera förekomst av dammfladdermus, förutom den sedvanliga vattenfladdermusen, samt nordisk fladdermus, dvärgfladdermus, stor fladdermus och gråskimlig fladdermus. Samtliga arter observerades under vandringen från grusgropen till bron vid Örsundet. Ännu en art, långörad fladdermus, kan observeras från åsen ovanför Rördrommen.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Regnig dag med daglediga

Regnet strilar ganska kraftigt på morgonen den 4 september. Genommulet och ingen lovande prognos om någon lättnad i regnet. Vi är trots det 8 SOK-are som träffas vid Ugglans träd i Nabbviken. Efter en kort diskussion bestäms att vi åker till Hjälstaviken. Läs mer här.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4800 grågäss

Vid gåsräkningen den 17 september noterades 4 800 grågäss. Gässen fanns på den södra och den västra sidan av Sörfjärden, där inga fiskare var i farten just då. Vid Eksågstornet var anhopningen stor, 2000 grågäss.……………………………………………………………………………………………………………………………………….

SOK på plats under Early Bird Watch Day

Runt om i Sverige arrangerade SOF:s regionalföreningar och lokala fågelklubbar den 1 oktober mellan kl 9 och 15 olika aktiviteter i samband med Euro Bird Watch Day. Så även för första gången SOK, som vid fältstationen Rördrommen ställde upp med Ingrid Karlsson, Vera Kasteman och Barbro Hellström. Tretton personer besökte fältstationen under den tid den var öppen. 19 arter observerades och inrapporterades sedan till Artportalen.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................................

Rekorddeltagande till sinande våtmark

Först på höstprogrammet står en sensommarutflykt 24 juli till Edeby våtmark. Den ljumma julikvällen drog 30 intresserade skådarvänner. Ett rekord för SOKs utflykter. Mindre bra var att våtmarken pga det dåliga tillflödet nästan torrlagts. Läs mer här!
Yngve Meijer och Leif Ekblom hade fullt upp att göra med att ställa in tuberna på intressanta fåglar för att alla skulle få möjlighet att få se dem. Foto Nils Eriksson.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................................

Ketchupeffekt i Härjedalen efter obs av en fjällabb

För nionde gången ställde SOK näsan norrut för en resa till fjällens fåglar. Samling vid Ugglans träd torsdagen 15 juni kl 0600. Tio förhoppningsfulla skådare fyllde med bagage med råge tre bilar. Man fick ihop 113 arter, bland annat fjälllabb – och lavskrika med korv som bete. Läs mer här!…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nattskärra avlyssnades med hjälp av förstärkare

Den kalla och sena våren har satt sina spår även bland fåglarna. En del har inte kommit, en del har råkat ut för brist på mat i kylan. Men programenligt samlades vi vid Ugglans träd lördagen 10 juni kl 1900. Vädret såg lovande ut för oss 13, som vågade trotsa de hotande regnmolnen. Kvällen gav 51 arter, bland annat nattskärra med hjälp av förstärkare…Läs mer här!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Överraskande fynd – hök blev nytt kommunkryss

Norra övningsfältet är en utmärkt skådarlokal nästan under hela året. Vid Pipartorp är biotopen som klippt och skuren för törnsångare, törnskata, göktyta, rovfåglar m fl. Den 22 maj var inget undantag. Törnsångare, törnskata, buskskvätta, orm- och bivråk lade Leif Ekblom och Keith-Ove Nordebrink till dagsskörden. Men sedan kom det verkliga fyndet, en ängshök! Läs mer här!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Öknasjön bytt mot Husby

Kl 0600 den 1 maj var det aviserat i programmet en exkursion till Öknasjön, men det kändes meningslöst att åka dit. Hela hagen har totalavverkats. Marken sönderkörd och full av ris. En sådan syn gör en bara deprimerad och beklämd. Detta ville vi inte att våra medlemmar skall behöva uppleva. Så färden ställdes istället till Husby på f.d. P10 Norra övningsfält.
Innan avresan från Nabbviken kunde vi njuta till både öga och öra av en sjungande rödstjärt. Läs mer här.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Gänget kring Barbro

Barbro Hellström har efter några månader som ny ordförande för SOK "fyllt kostymen" efter sin företrädare Leif Ekblom med högt tempo i styrelsearbetet. Möt henne och gänget omkring henne här.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ovanliga arter i kommunen

Pilgrimsfalk, röd glada, gråhakedopping och ortolansparv är alla exempel på fåglar som har tillhört arter som varit årligt häckande i kommunen. Idag ses dessa bara som tillfälliga gäster som vållar en viss uppståndelse kommunens skådare när de rapporteras. Andra arter har gjort den motsatta resan, forsärla, ägretthäger, svart rödstjärt och spetsbergsgås är några arter som bara för 10 år sedan var rariteter i kommunen. Det är bara att ge sig ut i fält och skåda för allt vad tygen håller. En sammanställning av flertalet av kommunens lite ovanligare rapporter finns att läsa här.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Fina obsar och vacker fågelsång på Tosterön


Utflykt till det gamla militära skjutfältet Norrby Kyrkskog på Tosterön bjöd på flera fina obsar och mycket fågelsång, trots kyla och halv storm. Inte minst utsikten mot ett par fiskgjusar med bo gladde. Läs mer här.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Glöm inte kameran!

Fågellivet är kanske inte lika intensivt sommartid som under våren. Desto större anledning att dokumentera det med kameran och mejla resultatet till hemsidans medlemsbilder: bilder@strangnasornitologerna.se.

Fågeleldorado i Costa Ricas regnskogar och floddelta

Rödbent nektarkrypare, Red-legged Honeycreeper (Cyanerpes cyaneus) i Cano Negro nationalpark. Foto Peter Hennix
Över 440 fågelarter sågs eller hördes under en två veckor lång vistelse i Costa Rica januari–februari 2017.
Vi besökte torrskogar och våtmarker nära gränsen till Nicaragua och regnskogar vid Panamagränsen. Vi skådade vadare och tärnor vid Stillahavskusten och vandrade i molnskogar på över 3000 meters höjd.
Se en del av fotoskotten på medlemsbilderna.

Fina närbilder från gömslen i Ungern

Att fotografera från gömsle ger en dramatisk närkontakt med fåglar och djurlivet överhuvudtaget. Om det vittnar Nils Erikssons bilder från en vecka i Ungern i månadsskiftet april/maj. Läs mer här.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Färre rördrommar

Den ena av de båda satellitförsedda rördrommarna har lämnat Svinnegarnsviken och befinner sig nu i Ängsö Sund. Den andra satellitförsedda rördrommen rapporterades för 20 dagar sedan från Hagbo på Aspö, berättade Lars Broberg vid ett sammanträde 15 juni i fältstationen Rördrommen
I Sörfjärden finns i år 13 revir. De senaste tre åren har antalet rördrommar minskat konstant – från 20 till 13 – trots att det inte rör sig om några svåra vintrar. Kan det bero på att stapelfödan, grodorna, håller på att försvinna, undrade Lars Broberg.
Fiskgjusen har fyra revir i Sörfjärden. Vid Fagervik har en ung havsörn setts vid ett kanske framtida bo. Två fiskgjusar har iakttagits vid samma bo.
En variant av kanadagås, ”vitnäsa”, och en hybrid av kanadagås och grågås har åter noterats; denna gång vid Fagerviks holme.
Tornfalken, som i år är tillbaka vid Bergshammar, har misslyckats med sin häckning.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................................

Fågeltornskampen – näst bästa på 7 år


För sjunde gången anmälde vi från SOK ett lag till Fågeltornskampen vid Valnaren lördagen 6 maj. Totalt fick vi ihop 64 arter, vilket var över förväntan. Det är den näst bästa resultatet på de 7 år vi deltagit. Vi kom på 48:e plats, vilket får anses vara godkänt med hänsyn till Valnarens belägenhet. Totalt sågs 186 arter av alla torn. Vi var det enda tornet med en rapporterad tjäder. Vid dagens slut hade 25 SOK:are deltagit.
Läs mer här

Alltför morgonpigg exkursionledare


Exkursionsledaren Leif Ekblom var den ende, som mötte upp kl 6 på samlingsplatsen vid Ugglans träd i Nabbviken på påskdagsmorgonen den 16 april. Inte så konstigt – han hade glömt både att starttiden ändrats till kl 9 och att målet var Pumphuset istället för Öknasjön. Väl i rätt tid och på rätt plats mötte han 14 förväntansfulla fågelskådare.
Läs mer om exkursionen här.

Sönderkörd mark ändrade utflyktsmål


Kl 0600 den 14 april var det aviserat i programmet en exkursion till Öknasjön, men det kändes meningslöst att åka dit. Hela hagen har totalavverkats. Marken sönderkörd och full av ris. En sådan syn gör en bara deprimerad och beklämd. Så färden ställdes istället till Husby på f.d. P10 Norra övningsfält. Men innan avresan från Nabbviken kunde vi njuta till både öga och öra av en sjungande rödstjärt. Elva morgonpigga SOK:are svängde efter 20 minuter in på den gamla förläggningsplatsen vid Östra Husby. Läs mer här.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ny ordförande: Barbro tar över efter Leif

Stacks Image 24959
Barbro Hellström efterträder Leif Ekblom i Strängnäs ornitologiska klubb, SOK, när denne efter 14 år avgår som ordförande. Valet av Barbro på SOK:s årsmöte tisdagen den 14 mars i SMOL-stugan utlöste spontana applåder och suckar av lättnad. Detta efter ett år av ovisshet, sedan Leif vid föra årsmötet förvarnade om sin avgång.
Leif avgick som ordförande men blir dock kvar i den nya styrelsen, som nu har denna formering: Ordförande Barbro Hellström (nyval 1 år) , vice ordförande (vald på 2 år) Leif Ekblom, Yngve Meijer (1 år kvar), kassör Ulf Gustafsson (1 år kvar) Gunilla Oleniusson (omval 2 år), suppleanter Sven Blomqvist (omval 2 år) och Petter Sundin (1 år kvar). Revisorer (omval 1 år) Bernt Andersson och Jonas Jörnemark samt som revisorssuppleant (omval 1 år) Markku Kemppi. Valberedning (omval 1 år): Peter Fridén och Markku Kemppi (sammankallande).
Årsmötet inleddes med att Jörgen Sjöström berättade om fåglarnas flyttningsmekanismer
Efter paus med smörgåsar och tilltugg, avverkades årsmötets dagordning raskt under Lars Liljenstolpes rutinerade ledning.
Barbro Hellström tar över ledningen av en klubb i mycket bra skick. Den presenterade verksamhetsplanen är ansenlig, inte minst tack var en god ekonomi genom bra medlemsanslutning (200:e medlemmen anslöt i slutet av förra året) och bidrag från Sevab och Studiefrämjandet. Programtablån är fortsatt innehållsrik. Trots att undertecknad efter 10 år nu har lämnat redaktörsskapet för klubbtidningen Observerat, får den ett fortsatt liv. Ulf Gustafsson har erbjudit sig att ta över med hjälp av Leif Ekblom.
Tilläggas bör att årsmötet samlade ett 40-tal deltagare, dvs cirka 20 procent av medlemsantalet!

Peter HennixStacks Image 24924
Efter nyårsskådningens anhalt vid Mälsåkers slott väntade kaffe och stekt äggmacka. Foto Leif Ekblom.

Nyårsdagen med vårvärme gav 38 arter


Klockan är 0730. Reveljen går och årets första dag börjar snart framträda i gryningen. Skönt att komma ur sänghalmen och slippa tryna längre, nu när ett nytt år har börjat liksom skådaråret. Tio SOK:are träffades vid Nabbviken för att fira det nya året. Vädrets makter var med oss: 6 grader varmt, solsken och ingen vind. Här kunde vi redan pricka av årets första arter: gråtrut, björktrast, fiskmås, med flera. Tosteröbron gav skrattmås.
Vid Kvitten sågs en liten flock med gråsiska och en med grönfink. Ett stort antal av kråkfåglar naturligtvis, men ingen råka.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Fågelkalendern – nytt projekt med vårtecken och hösttecken i fokusFå saker i Fågelsverige är så spektakulära som när flyttfåglarna kommer tillbaka från sina övervintringsplatser. - Vem hör den första sånglärkan? När kommer den första plogen med ropande tranor? Facebook-flöden går varma och tidningar, radio och TV fylls av inslag om de första vårtecknen.
Våren 2017 startar Fågelkalendern, en standardiserad insamling av vårtecken och andra fenologiska data med hjälp av frivilliga observatörer. Målsättningen är att såväl en erfaren skådare som den som vill lära sig mer om fåglar ska kunna bidra på ett likvärdigt sätt. Därmed hoppas vi att Fågelkalendern ska öka intresset för fåglar, och forskningen kring klimatförändringens effekter. Läs mer här …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

En sann fågelvän


Inger Eriksson har betalat 300 kr utöver medlemsavgiften som ett bidrag till klubbens fågelmatningar.
………………………………………………………………………………………………………………