2600 grågäss i Sörfjärden

I höst genomfördes gåsräkningarna i Sörfjärden 15/9 och 13/10. Räkningarna tillgår så, att man räknar alla gäss på fjärden mellan kl 13 och 14. De har då lämnat sina födosöksplatser på åkrarna runt fjärden, där de provianterat under morgon-förmiddag. Observatörer är utplacerade på strategiska platser runt fjärden så att i stort sett hela ytan täcks.

OKE bevakar västra sidan medan SOK sköter den östra. Gränsen mellan kommunerna går ungefär mitt i fjärden. Från SOK deltog i september Lars Broberg, Ture Person, Sven Blomqvist och Nils ”Nisse” Nordin.

Nisse bevakade Näsbyholmsviken från Sjöborgsbadet i Härad som är lättillgängligt även med rullstol. När han anlände, lyfte mer än 1500 grågäss som låg i viken under stort larm. Huvuddelen flög ut på fjärden, medan cirka 800 flög upp på fälten vid Vältesta.

Denna dag blåste en frisk SV vind vilket gjorde att det var lä i viken. Totalt inräknades 2610 grågäss, inga kanadagäss. Dessutom sågs 205 storskarv och 5 havsörnar. Resultatet rapporterades till Lund.

Inför den andra räkningen 13/10 meddelade Lars Boberg ,som trots sin aktningsvärda ålder rör sig runt och i Sörfjärden nästan dagligen, att det var helt tomt på gäss. Troligen hade det kalla vädret i början av oktober gjort att gässen dragit söderut tidigare än vanligt. Även Leif Carlson hade gjort samma iakttagelse och vi bestämde därför att ställa in oktoberräkningen.

Dagen innan, 12/10, siktade dock Leif något hundratal gäss från Eksågstornet. Kanske hade en del av gässen återvänt då vädret åter blivit mildare? Vi satsade därför på en förenklad, mindre personalkrävande räkning: Leif åkte runt till observationspunkterna på Eskilstunasidan medan jag täckte Strängnäsdelen. Även vår nye medlem Jan Viberg följde med. Vi räknade in 200 grågäss från Eksågstornet. I övrigt var det tomt förutom enstaka gräsänder och knölsvanar. Skavarna var kvar förstås. 

Text Sven Blomqvist

Fakta om gåsräkningarna

Regelbundna gåsinventeringar startade i Sverige 1977 som ett led i ett internationellt program för gäss via Wetlands International. Räkningarna i Sverige har koordinerats av Zooekologiska institutionen vid Lunds Universitet. Sedan 1987 har man inventerat grågäss i september och sädgäss i oktober och november. I januari sker en inventering av alla sjöfåglar, inklusive gäss, runt hela Sveriges (isfria) kust och de stora sjöarna (Midvinterinventeringen).

I Sörfjärden sköts inventeringarna av fågelklubbarna i Eskilstuna och Strängnäs (OKE och SOK). Där finns också en Gåsgrupp (omfattar nu ”stora betande fåglar”, d v s gäss, svanar och tranor) som leds av Länsstyrelsen. Förutom OKE och SOK ingår också representanter för markägarna runt fjärden och jägarna (de senare deltar sällan), liksom experter från Viltskadecenter I Grimsö (del av SLU).

Man har utarbetat en flerårig förvaltningsplan för gässen i och runt fjärden samt genomfört flera vetenskapliga projekt angående gäss. För gåsinventeringar har man lagt till två räkningar av grågäss på våren, en i april då gässen anlänt till fjärden och en i maj då häckningen kommit igång.

Genom att subtrahera antalet gäss i maj från siffran i april får man fram antalet häckade par i fjärden (på senare år cirka 600). De häckande fåglarna ligger då på bo och flyger inte mellan fjärden och de omgivande åkarna. Någon inventering i november brukar inte genomföras i Sörfjärden, eftersom knappast några sädgäss passerar fjärden vid denna tid.

Vi har nu följt gässen i Sörfjärden i mer än 10 år. Populationen är ganska stabil och de skador som gässens betande på åkrarna runt fjärden orsakar är tolerabla för lantbrukarna. Skadorna har begränsats bland annat genom att man anlagt en gåsåker framför fältstationen Rördrommen. Länsstyrelsen betalar markägaren för uteblivna odlingsintäkter.

Åkern, som besås med attraktiv gröda och putsas så att gässen har lätt för att landa, är populär bland grågässen, särskilt de som inte häckar. För de häckande gässen har man satt upp låga nätstängsel på strategiska platser runt stränderna. Detta hindrar gässlingarna och deras föräldrar att gå upp på åkrarna och beta. Troligen bidrar det till att antalet häckande par inte ökar. Det är anmärkningsvärt, och glädjande, att kanadagäss och vitkindade gäss ännu inte etablerat sig i fjärden.

Text Sven Blomqvist