Varifrån kommer alla tallbitarna?

Det har varit ovanligt gott om tallbitar senaste veckorna i våra trakter och i södra delarna av landet överhuvudtaget. Tallbit återfinns normalt i norra Skandinavien och ända bort mot Sibirien. Den är huvudsakligen en stannfågel.

– Det hänger förmodligen samman med brist på föda i häckningsområdena. Bär och knoppar utgör tallbitens huvudföda och det är oerhört gott om rönnbär i södra Sverige detta år, förklarar Yngve Meijer.

– En del år saknas observationer i södra Sverige av tallbit helt eller är den bara ytterst fåtaligt rapporterad. Lite då och då blir det rejäla invasionsrörelser och arten dyker upp i slutet av oktober i oanade antal. Inte utan anledning har den kallats för ”dumsnut” vilket hänger ihop med att den är minst sagt orädd. Den kan födosöka tämligen ogenerat i rönn omgiven av människor utan att bekymra sig ett dugg. Under 2000-talet har de största invasionsrörelserna noterats vintern 2000–2001 och 2012–2013.
Stacks Image 12
Tallbitshona fotograferad i Härad av Ulf Gustavsson.