Varför använda Artportalens checklista i fält?

När du är ute i skog och mark och fågelskådar är checklistan ett perfekt hjälpmedel för att registrera det du ser i realtid. Du startar checklistan lätt genom att ha den på din mobils hemskärm. Du skriver lätt in antal och art samt vad den gör och när du lämnar platsen rapporterar du besöket. Det gör att andra snabbt kan se vad du sett på platsen samt att du slipper registrera allt i efterhand.

En komplett checklista genererar värdefulla data för forskning och naturvård och bidrar till en ökad förståelse om arters utbredning och förekomst i Sverige. Kompletta checklistor skapar möjlighet att sammanställa data om arter som inte påträffats inom ett visst område, och ger även information om årstidsbundna variationer och flyttningsmönster. Det finns exempelvis väldigt omfattande data över när vårfåglarna anländer på våren, men inte alls lika mycket för höstflyttningen. Genom s.k. frånvaro-data kan man också få tidigare indikationer på arter som är på väg att minska eller försvinna, eller studera samband mellan olika arters förekomst.(Artportalen.se)

Varför använda Band ute i skog och mark?

När du är ute i skog och mark och studerar fåglar kanske du stöter på en ovanlig art som andra vill se? Om du har en
smart mobil kan du använda Band och om du befinner dig i Strängnäs kan du använda dig av ”gruppen” ”Fågellarm i Strängnäs kommun”.

Det som är bra med Band är att du kan ha flera grupper i samma app. Du larmar lätt och kan lägga till bild på fågeln eller stället du ser den i samt en karta.
Ju mer information om fågeln som finns desto lättare för andra att även de ha chansen att se arten eller hjälpa till med artbestämning om du inte är helt säker.

Maria Barkell