Dagsutflykt til Svartåns mynning i Roxen

Vi var fyra SOK-are som kl 6 lördagen den 12 oktober lättade från Ugglans träd och ställde kompassen söderut till Svartåns mynning i Roxen utanför Linköping. På uttalad tid svängde vi in på parkeringen och där stod Lennart Hellström och inväntade oss. Han skulle nu visa oss det som lokalen hade att erbjuda. Vi hann knappt hälsa på Lennart förrän ett vilt kacklande hördes från en flock grågäss, som skulle upp på fälten för ett morgonmål. Som en vit svans på flocken flög en ägretthäger med gässen. Bra början!

Väl ute på Nybroplattformen kunde vi börja spana av vattenytan med tillhörande lufthav. Det var mycket fågel i större och mindre flockar. Ytterligare sju ägretter visade upp sig. Arten har gjort en snabb populationstillväxt i Sverige. (Kom ihåg de 14 som sågs för ett tag sedan vid Gesta). Här är ett utdrag av våra obsar: vitkindad gås, snatterand, knölsvan, sångsvan, skäggdopping, stjärtand, bläsand, enkelbeckasin, kustpipare, havsörn, sparvhök, fjällvråk, blå kärrhök och steglits.

Efter morgonfikat gick vi till bilen och åkte ett par kilometer mot Linköping till en plattform vid Sättunaviken. I anteckningsboken kunde vi införa bland annat gråhäger, stare, havstrut, kricka och salskrake.
Stacks Image 12
Bengt L, Susanne L-L, Keith-Ove N och Lennart H vid en kraftstation i Svartån.
Som avslutning åkte vi uppströms Svartån till några gamla kraftstationer för att se forsärla och ev en kungsfiskare. Men här kammade vi noll. Men vad gjorde det. Vackert väder och biotoper som lyste i höstens alla färger. Resan gav 30 arter. Och vi vill ge Lennart ett stort tack för hans guidning.

Text och bild Leif Ekblom