Kvällsutflykt till Lindön i Sörfjärden

Tretton medlemmar från SOK och Naturskyddsföreningen samlades måndagskvällen den 5 augusti vid Rördrommen. En ljuvlig sommarkväll utan vind. Som gjort för en båttur ut till Lindön i Sörfjärden.

Vi åkte till ett gammalt grustag mellan Rördrommen och Strand och parkerade. Vid bommen hittade vi en ung snok, vilket är lite annat än att stå öga mot öga med en australisk brunorm. Med oss hade vi nämligen en mor från Australien, som hälsade på sin dotter i Strängnäs under 6 veckor. Hon hade viss erfarenhet av giftiga djur ”Down under”.

Lindön är en ö på Strängnäsdelen av Sörfjärden. 2003 bildades ett naturreservat om 257 ha, varav land 77 ha. Vattenområdet har ett vattendjup av 1-3 meter samt har stora vassar. Området förvaltas av länsstyrelsen.
Kartor visar att ön har varit brukad sedan åtminstone 1700-talet och varit glest bevuxen med träd och buskar. På ön har det funnits ett jordbruk, men som lagts ner och på åkrarna planterades gran. Dessa plantager är idag borttagna och marken har öppnats till förmån för gamla lövträd och yngre lövträd.
Ekonomibyggnaden uppfördes 1831, tillbyggdes 19551 samt en mangårdsbyggnad som byggdes 1891. På ön finns idag bara en fast boende.

Färden ut gjordes med en flatbottnad ”färja” till en brygga på öns norra del. En bred stig förde oss upp till mangårdsbyggnaden, där vi hälsade på tillsynsmannen, som bor där.
Vid den här årstiden är det lugnt på fågelfronten. En brun kärrhök svävade över ön. Knölsvan sågs långt bort i en vasskant. Från vassen på öns sydvästra del hördes ett tranpar trumpeta. Ringduvan hoade i sin 5-takt. Nu var det dags för den medhavda kaffetåren som avnjöts på en liten åskant i den sköna kvällssolen. Med ny energi fortsatte vi österut.

Från ett dött träd nära oss lyfte nu en stor fågel – en adult havsörn. En mäktig syn som för flera var det närmaste man sett en örn.
Stacks Image 16
Stacks Image 12
Vägen tillbaka till bryggan gick över öns högsta punkt, drygt 25 m. Andra arter, som vi kunde notera, var skäggdopping, storskarv och rödhake. Utöver fågel kan man konstatera att ön har ett rikt floraliv med många intressanta arter.

Kvällens bedrift stod nog Ingrid Karlsson för – hon tog sig runt i den väglösa terrängen med stöd av en rullator. En slutsats av besöket var att hit ska man åka en vårdag och verkligen njuta av vårens fåglar. Tack, Lars Liljenstolpe för en bra och trivsam guidning.

Text och bild Leif Ekblom