Jorduggla häckade i kommunen för 30 år sedan

I sin jorduggleanalys i förra numret av Observerat (nr 2/2019) uppgav Yngve Meijer att det saknades säkra häckningsuppgifter av jorduggla i Strängnäs kommun. Nu är det ju så att Artportalen döljer häckningar av känsliga arter som havsörn, pilgrimsfalk, berguv m.fl. Ja, även av jorduggla. Den som inte är behörig hittar alltså inga sådana uppgifter i Artportalen.

Här kan nu lyftas fram att ett jordugglebo med 6 ungar påträffades på P10:s norra övningsområde 1989. Så här 30 år senare, när P10 är nedlagt och övningsområdet håller på att omplaneras, tycker jag det är dags att häckningen blir offentliggjord (alla uppgifterna finns sedan länge dolda i Artportalen).

Så här var det: Under ett kvällsbesök på övningsfältet den 20 april 1989 observerade jag två jagande jordugglor, varav en lyckades ta en sork. Den 3 maj rapporterade Håkan Pohlstrand, att en man, som hållit på med dikesgrävning på övningsfältet, stött på ett jordugglebo. Håkan hade kollat boet och sett en ruvande jorduggla. Det skulle nu bli stridsövningar i området de närmaste dagarna så det fanns ett hot mot boet. Någon med vetskap hade därför finurligt satt upp en skylt med texten VARNING, JORDGETINGAR.

Den 25 maj, efter övningarna, besökte Håkan och jag tillsammans boet som låg i en dikeskant lätt skymt av några mindre buskar. Vi stötte upp honan från boet med 6 ungar. Boet hade alltså klarat sig under övningarna men skylten hade inte hindrat en stridsvagn att passera endast tre meter från boet. De fyra större ungarna ringmärktes samma dag medan de två mindre blev ringmärkta den 1 juni.

Det tycks ha varit ett rikt sorkår 1989. Det var inte bara jordugglorna som jagade i området utan även ormvråk och tornfalk.

Lars Broberg

Stacks Image 12
Jorduggla ovan Gesta 29 juni. Foto Petter Kappel.