Nattsångarutflyken gav nästan fel pott

Pingstafton 2019 och nattsångarexkursion på programmet. Bra väder och drygt 20 grader varmt. När kyrkklockan slog 1900 hade 23 SOK-are samlats med höga förväntningar.
Yngve Meijer presenterade kvällens körschema fram till efter midnatt. Första anhalt var Lagnövägen vid sjön Gullringen. Naturligtvis var det en näktergal som hördes allra först. Även gök och taltrast lät höra av sig.

Leif Ekblom informerade om Kilenkryssets tankar om att öppna en kanal för båttrafik mellan Sörfjärden och Mälaren, men där Kvittens lakvatten med tungmetaller i sjön troligtvis ej medger en utbyggnad.

Gruppen fortsatte till Lagnögaragen där trana, buskskvätta, törnsångare, ormvråk och en runtflygande morkulla kunde noteras. Vid Pipartorp lade vi törnskata till kvällens lista. Husbybadet erbjöd en härmsångare, näktergal och gärdsmyg samt diverse arter ute på vattnet.

En exkursion har ju även syftet att visa på nya lokaler samt intressanta kulturella platser. Därför gjordes en avstickare till soldattorpet vid Ingjaldshögen, som sköts av Fogdö hembygdsförening. Vackert besöksobjekt som blev uppskattat. Väl värt ett besök med fikakorgen och njuta av den grönskande lummigheten.

Färden gick vidare med ett stopp på gränsdiket mellan Fogdö och Vansö vid Ympartorp. Trädpiplärka, flygande gök, nötskrika och en sjungande kärrsångare i hundkäxet var gåvan här. Vid Solö stod en älg bland buskarna och kastade långa blickar efter oss. Månde det vara den som skrämt bort vakteln, för den gick vi bet på.

Ett tornfalkpar gladde oss vid Vansö kyrka. Här har tidigare varit en säker plats med häckande hornuggla men det har varit tomt de senaste åren. Ett stopp vid Näsbyholmssundet gav gräshoppsångare på långt håll samt en rörsångare.
Stacks Image 16
Nu gjorde vi ett avsteg från de normala rutinerna och gav oss iväg utanför kommunen, nämligen till Fältstation Rördrommen. Här dukades upp till fika i fågeltornet med ackompanjemang till en nära tutande rördrom, två trastsångare samt en vassångare, vilken var orsak till avsteget. Vassångaren blev nytt livskryss för de flesta.

Nästa målart var flodsångare vid Rosöga och Eksågsån. Eftersom vi 23 var fördelade på fem bilar, var vi tvugna att åka ner till ån i två omgångar för att kunna lyssna på flodsångaren på nära håll. Sången liknas vid en tuggande symaskin eller en bilmotor som inte tänder. Så här dags hade mörkret lagts sig ordentligt.

Efter en färd på motorvägen till Läggesta kunde vi avslutningsvis ”hänga in” den förväntande nattskärran. Det blev en kväll som föll deltagarna i smaken trots frånvaro av vaktel och kornknarr. Kvällens skörd blev 44 arter och två fyrfotingar.

Text och foto Leif Ekblom