Knuthöjdsmossen – nytt resmål med mersmak

Ny spännande dag med ett nytt resmål för klubben – Knuthöjdsmossen i Hällefors. Spännande också att se hur många som orkar kravla sig ur sänghalmen och vara vid Ugglans träd den 12 maj kl 0600. Längre dagsturer brukar var lite svårflirtade. Men med stor förvåning kunde jag räkna in elva morgonpigga och förväntansfulla skådare. Så det var bara att lasta bilarna och anträda resan på lite drygt två timmar.
I Hällefors kände vi igen oss. Vi passerade vårt vandrarhem och alldeles i utkanten ligger Knuthöjdsmossen alldeles i anslutning till parkeringen. Ute på mossen är det spänger att gå på, viket gör att det är mycket lättgånget.
Redan när vi hade parkerat kunde i höra smålommen. Den låter som ett barn som inte mår bra. Efter en fikapaus tog vi oss ut på den spångade leden. Ganska snart såg vi i en göl ett par kurtiserande smålommar. Nära och en mycket bra obs.
Vi vandrade vidare till underhållning från storspovar, grönbenor, trädlärka, svartvit flugsnappare, mindre korsnäbb, grönsångare och spillkråka.
När vi gått halvvägs kom en man halvspringande efter oss, Peter Berg från fågelklubben i Hällefors. Han har flera gånger varit med på våra ugglesafarier. Han hade blivit utskickad av ordföranden i klubben Nils Hultman (som fått förhinder) för att bistå oss i vår vandring. Tack Nils och Peter! Vi fick lite mer info om området än vad vi kunnat läsa oss till.

Efter ett mycket lyckat besök vid mossen, anträdde vi resan sydost ut och landade efter ett par timmar vid Frövisjön öster om Skultuna. Här kunde vi raskt räkna in fyra doppingarter: skägg-, svarthake-, gråhake- och svarthalsad dopping. Sjön är fågelrik och innehöll bl a brunand, rörhöna, snatterand, skedand, årta, dvärgmås och bläsand.
Stacks Image 16
Bo K, Inger K, Gunhild W, Anne-Marie Th och Susanne L letar nya skådarobjekt.
Efter ett gediget letande bland alla krickor hittade vi till slut den amerikanske krickan, som varit här några dagar. Vår kricka har ett vitt, vågrätt streck på sidan av kroppen. Den amerikanske har strecket lodrätt. Dessa två var till för några år sedan samma art men olika raser. En split har sedan skett och blivit varsin art.

Dagen var givande med 55 arter och för flera blev det tre nya livskryss i form av smålom, svarthalsad dopping samt amerikansk kricka. Resan gav mersmak och kommer med all sannolikhet att återkomma i vårt program.

Text och foto Leif Ekblom