Hallandsresa med dramatiska obsar

Stacks Image 16
Gänget samlat vid Glommens sten.
Årets resa till Västkusten startade i en ganska tät dimma, som höll i sig även under stoppet vid Roxen i Linköping. Här anslöt Lennart Hellström till oss andra sju från Strängnäs. Det var svårt att se något i dimman, men vi kunde bl a se salskrake, stjärtand och snatterand. Under den fortsatta färden sågs röd glada, tornfalk, blå kärrhök, ormvråk och flockar med råkor.
Väl framkomna till Halland började vi vid Morups Tånge och kunde njuta av osedvanligt många toppskarvar – över 50 st. Lokalen bjöd på vitkindad gås, kustsnäppa, kustpipare, myrspov, storspov och ejder samt en ”pille”, dvs en pilgrimsfalk. Den är här nästan lika vanlig som havsörn hos oss.

Ute vid fyren hittade Frank van Spelde en liten jorduggla långt bort i fjärran, vilket vi övriga döingar fick vänta en bra stund för att konstatera hur rätt han hade. En sillgrissla låg och guppade ute till havs. Kvällen började göra sig påmind.

Efter proviantering i ett köpcentrum, inkvartering på Västervågs vandrarhem vid Getterön, vankades det en god middag med kyckling signerad Barbro Strååt! Leif Ekblom stressade trötta resenärer med en deletapp i en trekamp. Dagens uppgift var att lista ut vad gamla allmogenamn på fåglar kan heta idag. Vet du vad en homåka heter idag?

Fredagen började med ett varaktigt regn, så starten lades till plattformen vid Getterön. Här anslöt Alice och Jörgen Rickardsson samt Viveka och Nils Eriksson. Svartsnäppa, storspov, brushane, rödbena, havsörn med mera kunde vi njuta av under nästan tre timmar. Höjdpunkten var nog när en ”pille” slog en kricka framför oss på nära håll. Krickan försökte komma loss medan fjädrar och dun flög omkring. Först när inälvor kom fram var striden över för krickan.

Vid 10-tiden tog vi oss till Naturum för en fika och botanisering i bokhandeln. Man kommer inte därifrån utan en bok i handen. Nere i kanalen kunde vi länge studera en smådoppings födosökande liksom en rörhöna. Svarthättepar for omkring i en buske. Blå kärrhök strök lågt över marken för att hitta något ätbart. Även storspov, rödspov och myrspov kunde vi föra till protokollet.

När regnet hade lagt sig for vi söderut till Glommens sten – ganska dött på havet. Ejder, snatterand, stenskvätta och tornfalk blev resultatet. Vid Galtabäck noterades prutgås samt större och mindre strandpipare som nya reskryss. En ”pille” kom svepande och slog en kricka inne i viken. Den hann inte lyfta, innan en havstrut kom och ville ha maten. Pilgrimsfalken hade svårt att freda sig från att bli dränkt. Den lyckades att komma loss – utan dagens mat. Havstruten däremot började att kalasa.

På väg hem inhandlades kvällens måltid – pizza. Kvällens deluppgift som skulle lösas var ett antal latinska namn på svenska fåglar. Vad är en Coccothraustes coccothraustes? Av 25 namn kunde Frank van Spelde och Kristina Sundberg svara rätt på 23 namn – imponerande!
Lördagen startade vi åter vid Plattformen. Bland annat bokfördes havsörn, pilgrimsfalk, stenfalk, brun kärrhök, duvhök, sex ägretthägrar, kärrsnäppa, småsnäppa. En promenad ut till gömslet gav enkelbeckasin, sävsparv och skäggmes. Vid Naturum hördes taigasångare och en sparvhök for förbi.

Nästa anhalt blev Gamla Köpstad. Forsärla och strandskata blev nya arter. Modellflygplatsen en bit in från kusten gav oss blå och brun kärrhök, pilgrimsfalk, röd glada, sparvhök, tornfalk mm. Lokalen är en utmärkt plats för skådning av rovfåglar. Ett stopp vid Glommens sten gav havssula och sjöorre.

På hemvägen noterades turkduva och vid Galtabäck en ung jaktfalk. Den blev attackerad och mobbad av en pilgrimsfalk. Det händer saker i naturen! Kvällens middag blev lite thaimat, som smakade gott. Trekampen avslutades med en tipspromenad och slutsegrare blev Frank och Kristina. Grattis!

Efter frukost och städning ställdes kosan norrut. Ett stopp med fika gjordes vd Tåkern. Listan utökades med brunand, sothöna, fjällvråk, ladusvala och björktrast.
Resan gav 109 arter med tre nya ”hallandsreskryss”, nämligen fiskgjuse, jaktfalk och mindre strandpipare.

Vi som var med: Maria Barkell, Barbro Strååt, Barbro Hellström, Kristina Sundberg, Gunilla Oleniusson, Frank van Spelde, Lennart Hellström, Leif Ekblom och på deltid Viveka och Nils Eriksson, Alice och Jörgen Rickardsson.

Text och bild Leif Ekblom