Bästa torn i Ottenby – 106 arter

Enligt Bidlife Sveriges sammanfattning deltog 89 fågeltorn i Fågeltornskampen denna kalla majmorgon och dag 4 maj.Trots den bistra vårdagen besöktes tornen av närmare 800 personer förutom de som arrangerade och deltog i evenemanget. Det brukar vara betydligt fler.

Det rapporteras om snö hos många av deltagarna; ”När vi anlände fick vi skotta ur tornet, ca 1 dm snö i natt. Sedan dimma i några timmar...”, meddelar Kärven i Uppland.

Endast ett år tidigare har BirdLife Sverige lyckats tangera BirdLife Finlands bästa torn. Men i år gick det ännu bättre! Fågeltornet i Södra Lunden vid Ottenby lyckades få ihop 106 arter trots låg både sång- och sträckaktivitet framförallt bland småfåglarna. En fantastisk sikt under några morgontimmar och elva rovfågelarter, falkar inkluderat, bar en stor del av framgången vid Södra Lundtornet.

Om uppgifterna stämmer ska landskampen ha avlöpt på följande vis: 1) Sverige Södra Lunden Ottenby 106 arter; 2) Finland101 arter (från tre torn – totalt 300 deltagande torn); 3) Sverige Stockviken, Gotland 99 arter; 4) Danmark 98 arter, 20 deltagande torn; 5) Litauen 67 arter i bästa tornet.

Sammanlagt lyckades vi se 198 fågelarter i Sverige. Det är imponerande med tanke på att det finns runt 250 häckande fågelarter i Sverige. Detta även om vi fått med ett antal arter som vi inte ser som häckfåglar i Sverige (exvis: spetsbergsgås, havssula, stäpphök, aftonfalk). Dessutom har inte alla flyttfåglar kommit. Rosenfink, kärrsångare, näktergal, kornknarr och vaktel har inte noterats under årets evenemang.

Kylig men bra start vid Valnaren

Klockan ringer. Den visar 0230 och termometern visar på bara 0 grader. Huva! Frukost, toalettbestyr och packa fika. Bilen är packad kvällen före. Iväg kl 0400 i gryningen för att sätta upp sju vägvisningsskyltar till Valnaren. Väl framme ställdes bord ut vid Liljedal med informationsmaterial och fågeltidningar. På tornet satte jag upp en artlista där vi kunde pricka av dagens fåglar. Klockan fem var allt riggat och klart.

Nu hade även de första skådarna börja anlända. Bl a Ove Österlund kom cyklande från Kråknäs vid Eklången. Han hade fyra minusgrader hemma. Nu började arterna att sakta ramla in. Ingen kö här inte. Grågås, knipa, skrattmås, tofsvipa, taltrast och lövsångare hörde till de tidigaste. Fåglarna dök upp art för art, liksom de lite mer morgontrötta SOK-arna.

Kl 0600 hade vi räknat in 31 arter, bl a vattenrall, mindre korsnäbb, kricka, enkelbeckasin, skogsduva och gransångare. Dagens clou kom kl 0635 – ett orrspel i en talltopp i väster!

Rovisarna började komma vid sju-tiden med en fiskgjuse. Inom en kvart visade sig även brun kärrhök och sparvhök. Tornfalk kom senare. Trädlärkan spelade sin joddlande trudelutt och två fisktärnor dök lite oväntat upp. Svartvit flugsnappare underhöll vid Liljedal och gluttsnäppan kom och blev årskryss för flera.

En fågel som vi stod länge och letade efter var svarthakedoppingen. Den ses från Vägkröken men sämre från tornet. Den kom inom synhåll som sista registrerbar art kl 1215. Under förmiddagen kom en reporter från tidningen Sörmlandsbygden och gjorde ett reportage om evenemanget.

Sammanfattningsvis fick 22 skådare (spridda över dagen) räkna in 56 arter, vilket var två bättre än 2018.

Leif Ekblom