Ännu en ny art för Sverige har hittats

Lördagen 13 april var skådare ute i markerna vid Vendelsjön i Uppland. Ett läte uppsnappades och tankarna gick direkt till pärluggla. Men på söndagen konstaterades att det var en ”enkelbeckasin” som for runt och spelflög, men den lät lite konstig och flög lite märkligt runt i området. På kvällen gjordes en del ljudinspelningar, expertis anlitades. Artbestämningen blev entydigt Wilsonbeckasin! Larmet gick på söndagskvällen och skådarsverige vallfärdade till Uppland. Även radio och TV gjorde inslag i etern.
Wilsonbeckasinen är en häckande art i Nordamerika och övervintrar i Sydamerika. Så det är en riktig ”snedseglare” vi har fått. Den har tidigare setts i Finland (2011), Irland, Frankrike och Storbritannien. Arten har splittats från enkelbeckasinen, som den är väldigt lik. Samma storlek och form. Spellätet skiljer klart, är djupare (nästan pårlugglelik). Säker dräktbestämning kräver närhåll och att många karaktärer vägs samman. I Fågelguiden är fågeln bara verbalt redovisad under avsnittet ”Tillfälliga gäster” i slutet av boken, dock utan bild.
Naturligtvis lockade denna sällsynthet även SOK:are. Till dags dato har 14 st rapporterat till Artportalen.

Text: Leif Ekblom

Läs mer här.

Stacks Image 13
Foto: Maria Barkell