Stacks Image 22
Skyddande buskage vid reningssverksdiket har röjts så effektivt att området liknar ett kalhygge.

Missriktat kommunalt naturvårdsarbete

”Naturvårdsarbetet syftar till att stärka den biologiska mångfalden och friluftslivet”, läser vi på Strängnäs kommuns hemsida. Det verkar dock som om detta inte gäller fågellivet, när man ser hur kommunen röjer längs stränder och vattendrag. För andra året i rad har så mycket vass rensats bort, att häckningsmiljöer försvunnit för bland annat skäggdoppingar och sothöns. Nyligen har också skyddande buskage vid det s k reningssverksdiket röjts så effektivt att området liknar ett kalhygge. Här har man i år kunnat observera bland annat kungsfiskare, forsärla och rödhake – men det var innan röjningen.
Text och bild Peter Hennix
Stacks Image 32
Sothöna vid Visholmen 17 april redo för häckning men skyddande vass saknas numera.
Stacks Image 16
Två bilder från Västerviken som visar betydelsen av vassdungar för häckande fåglar, ovan sothöna, nedan skäggdopping. Nu är vassdungarna bortröjda!
Stacks Image 24