Daglediga ute i vårsolen

Första måndagen i månaden, 1april, hade åter infunnit sig. Vi priviligierade, dvs ”daglediga”, samlades vid Ugglans träd och lade upp förmiddagens rutt, medan björktrasten underhöll oss med sin vackra sång. Vi var 23 som bestämde att näsan skulle ställas mot Äleby.

På vägen ut gjordes en avstickare till Lötfälten. Ett larm hade gått. En ensam ljungpipare gick därute bland tofsvipor, starar, skrattmåsar, kajor och kråkor. En gröngöling skrek från nordost. Efter en stunds letande i ”skitvädret”, dvs sol och motljus, hittades den ensamma fågeln. Den är inte lätt att hitta, ligger gärna och trycker. Ryggfärgen ger den en bra maskering. Även sånglärka och sångsvan prickades av.

Äleby nästa! Nils Eriksson berättade för oss att man på Äleby gård har tagit bor hjortarna och inplanterat rapphöns istället. Även här är det motljus på förmiddagen, så vi tog beslutet att ”forcera” stängslet (genom grinden naturligtvis) och gå till höger om vattnet till en liten höjd. Här fick vi sidljus och ett närmare avstånd till den sydliga delen av våtmarken.

Bland de arter som kan nämnas är stjärtand, kricka, snatterand, brunand, skogssnäppa, trana, ormvråk, gäss och vitfågel. Nu var det dags för förmiddagsficka. Tillbaka till bilarna och njuta av solen. En rödhake underhöll under fikat.

Färden ställdes sedan mot Jättne med ett stopp vid Åsa gravfält. Inget att rapportera där men lite längre bort vid Fröberga gamla grusgrop fick vi höra trädlärka. Jättne kunde erbjuda fiskmås, som alltid häckar här, sothöna, sångsvan och trana. Efter en kort sammanfattning av dagens skörd, 37 arter, skingrades vi och anträdde hemfärden.

Text Leif Ekblom

Stacks Image 25
Samlad trupp vid Jättne. Nedan t v Susanne Lindkvist Larson i skådartagen. Nedan t h Beje Aronsson funderar över vad han har i kikaren. Foto Nils Eriksson.
Stacks Image 19
Stacks Image 21
Stacks Image 29
Vid Älebys sågs bland annat stjärtand, kricka, snatterand, brunand, skogssnäppa, trana och ormvråk. Foto Leif Ekblom.