Hur trovärdig är fågelräkningen?

Har det verkligen setts nästan 3000 gulsparvar vid fågelmatningarna i kommunen? Kan vi lita på resultatet av årets vinterfågelräkning? Vi lät frågorna gå vidare till
Yngve Meijer som höll med om att antalet gulsparv som rapporterats är sensationellt många jämfört med tidigare år.

– Möjliga förklaringar är att många som inte är jätteinsatta i vad våra vinterfåglar föredrar använder sig av viltfågelblandning, vilken innehåller mycket spannmål som gulsparven tycker om. Vi hittar bara enstaka gulsparvar på klubbens matningar, eftersom vi huvudsakligen kör med solros, talg och nötter.
– Ett trettiotal nya matningar har tillkommit i redovisningen från kommunen jämfört med föregående år. Vi vet inte var matningarna med många gulsparvar är belägna i kommunen. Några gårdar med gott om hästar, där det brukar bli en del spillsäd kan säkert få ihop avsevärda antal. Vid silobyggnaden i Strängnäs finns det alltid en del spillsäd och antalet gulsparv i området är i storleksordningen runt 200 stycken.

Yngve gjorde en slagning i Artportalen och fann där bara är ett fåtal rapportörer i kommunen som lagt in sina observationer ifrån vinterfågelräkningen.
–  Så länge man inte vet var de aktuella fågelborden är belägna är det svårt att dra några slutsatser. Tidigare år har det också förekommit många felrapporteringar i form av att man lägger in samma fågelbord flera gånger.

Text: Peter Hennix