Landsomfattande berguvsinventering

BirdLife Sverige ska göra en riksinventering av berguv under 2019 och 2020. FSO uppmanar därför alla ornitologer att delta i länet Södermanland. FSO har utsett Göran Altstedt (guralt@exulans.se). som kontaktperson för inventeringen i länet. Han är väl insatt i berguven i länet genom uppdraget att ringmärka berguv för Riksmuseum.

Rrk Sörmland stöder denna inventering och bistår med hjälp till Göran. Rapportering av berguv görs görs i första på Artportalen helst med ett häckningskriterium. Rapporten döljs då för allmänheten automatiskt. Eller mejla till Göran via guralt@exulans.se.

Rapportera med så bra precision som möjligt på lokal, alltså var uven sitter och ropar eller ses och inte var rapportören
står. Om man inte vet var uven är, anger man i kommentar riktningen utifrån sin egen observationsplats. Det är väldigt viktigt att även ange negativa resultat. Då bockar man i ”Ej återfunnen” i Artportalens rapportformulär.

Vi vill också att man besöker historiska berguvsberg och kontrollerar om det återigen kan finnas spelande berguv där. Finns det ingen berguv på lokalen och om det inte finns en färdig lokal i Artportalen, skapar man en egen lokal och skriver in rapporten med ”Ej återfunnen”.

Via denna
länk på BirdLife Sveriges hemsida får man mer information om berguvsinventering.

För FSO Jan Gustafsson