……………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................................

Uppdaterad:
10 december 2021

Varifrån kommer alla tallbitar?

Stacks Image 24822
Tallbit i Härad. Foto Ulf Gustavsson.
Det har varit ovanligt gott om tallbitar senaste veckorna i våra trakter och i södra delarna av landet överhuvudtaget. Tallbit återfinns normalt i norra Skandinavien och ända bort mot Sibirien. Den är huvudsakligen en stannfågel. Läs mer här.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dramatiska obsar i Halland

Intensiv skådning på en ung jaktfalk vid Galtabäck
Årets resa till Västkusten startade i en ganska tät dimma och gav så småningom 109 arter, bland dem mycket rovfågel och en del dramtiska obsar. Som när en pilgrimsfalk slog en kricka och själv blev attackerad och nästan dränkt. Läse mer här.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Innehållsrik fågelsvärm

Stacks Image 24792
Fotograferade i början av oktober en stor fågelsvärm ovanför Gräsgårds hamn på Öland. Motljuset gjorde att det verkade hopplöst att kunna identifiera fåglarna, men publicerade ändå en bild i Facebookgruppen ”Vilken fågel”. Fick många förslag på arter, men inget så ambitiöst som från Jesper Bjärvall. Läs mer här.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Häftig observation i Gesta

20 ägretthägrar över Gesta. Foto Petter Kappel.
20 ägretthägrar observerades på morgonen den 17 augusti sträckande sydväst över Gesta. Ett par dagar tidigare sågs ett 15-tal vid Stocksund på Gotland. I övrigt har senaste tiden bara enstaka observationer av ägretthäger gjorts.


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

På väg till Kung Karls Spira

Det fanns många tillfällen till intressanta växtstudier längs stigen tll Stampmossen.
Leif Ekblom guidade 25 juli nio SOK-medlemmar bland växter i Länna Bruk och Stampmossens naturreservat. Goda möjligheter gavs också att studera och fotografera många fjärilar. Huvudmålet var orkidén Kung Karls Spira som prunkade ute på Stampmossen. Bilder från utflykten finns här.

Text och foto Peter Hennix
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Växtskådning i kalkbrott

Stigen som leder till kalkbrottet fortsätter genom ett schakt omgivet av fuktiga bergväggar bevuxna med mossor och ormbunkar.
Purpurknipproten blommade i det gamla kalkbrottet, när 22 SOK-are den 10 juli besökte naturreservatet i Kalkbro.

Området är numera tillgänglighetsanpassat och lagom vildvuxet för att locka insekter. Länsstyrelsen har äntligen restaurerat omgivningen. Stigen från parkeringen fram till kalkbrottet är jämnad och hårdgjord. Intill finns en rastplats med eldstad och toalett.

Sedan sällskapet beundrat den purpurfärgade orkidén, guidade Leif Ekblom (med Bernt Andersson som assisterande sakkunnig) bland växter som backglim, darrgräs, trolldruva, skogstry, humleblomster, säfferot, knagglestarr och kungsmynta. Och mellan alla blommorna flög pärlemorfjärilar, ängsmygare, vitgräsfjärilar och andra insekter.

Efter fika på den nyanlagda rastplatsen besöktes närliggande Dammsjön, där ytterligare rara växter sågs, bland annat tallört (saknar klorofyll) svalting och sårläka. Totalt påträffades 80-talet arter. Bilder finns här.

Text och foto Peter Hennix

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Årets fynd i Strängnäs – hittills

Exkursionen med daglediga måndagen den 3 juni var avslutad. På väg hem ville Keithe att vi skulle ta vägen över Åskullarna (öster om Gorsingeholm). Keithe saknade nämligen kattuggla på årets lista. Ugglan sitter till och från i ett hjärtformat hål i en lind. Men tji fick vi – även denna gång.
– Vi åkte vidare och framme vid en liten backe gick en fågel och pickade i gruset, rapporterar Leif Ekblom. Han kollade i kikaren och kunde konstatera att det var en turturduva. Läs mer här.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nästan full pott på nattsångarutflykt

Pingstafton 2019 och nattsångarexkursion på programmet. Bra väder och drygt 20 grader varmt. När kyrkklockan slog 1900 hade 23 SOK-are samlats med höga förväntningar. Och de behövde inte bli besvikna. Första anhalt var Lagnövägen vid sjön Gullringen. Naturligtvis var det en näktergal som hördes allra först. Även gök och taltrast lät höra av sig. Läs mer här.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nytt resmål – närkontakt med smålom

Den för SOK nya resmålet Knuthöjdsmossen utanför Hällefors bjöd den 12 maj på närkontakt med smålom och många andra intresanta obsar. Dagens andra mål, den fågelrika Frövisjön öser om Skultuna, gav flera nya livskryss i form av bland annat amerikansk kricka. Läs mer här.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Backsvalor i skön sommarkväll

Elva tjejer upplevde en skön, ljummen försommarkväll, när de den 23 maj deltog i Backsvalornas utflykt till Bondkroken och Gripsholms hjorthage. De vandrade bland månghundraåriga ekar och hörde skön fågelsång. Läs mer här.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kjell Eriksson, Ove Österlund och Petter Kappell lyssnar i morgonsolen. Foto Leif Ekblom.

En obs mer i årets fågeltornskamp

Morgonen var kylig vid Valnaren men starten blev ändå bra för SOK i årets Fågeltornskamp den 4 maj. 31 arter räknades in redan under första timmen. Totalt blev det 56 arter, två mer än under förra årets tävling. Läs mer här.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fågelrapporten: Torr sommar missgynnade många arter

Vädret är anledningen till att flera arter, som har varit mer eller mindre årliga de senaste åren, saknas på artlistan för 2018; några exempel är svart rödstjärt, skäggmes, vaktel, kornknarr, hornuggla, flodsångare, vassångare, spovsnäppa, och småsnäppa, skriver Yngve Meijer i sin sammanfattning av de rapporterade observationerna i Strängnäs kommun under 2018. Läs mer här.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Missriktat miljöarbete

I kommunhuset i Strängnäs lever man inte upp till sina utfästelser om biologisk mångfald. För andra året i rad har så mycket vass rensats bort, att häckningsmiljöer försvunnit för bland annat skäggdoppingar och sothöns. Läs mer här.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Daglediga skådade i Äleby

Första måndagen i månaden, 1april, hade åter infunnit sig. 23 priviligierade, dvs ”daglediga”, samlades vid Ugglans träd och lade upp förmiddagens rutt, medan björktrasten underhöll med sin vackra sång. Kursen ställdes mot Äleby. Resultatet kan du läsa på denna länk.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Portohöjning tvingar SOK höja

Klubbens sedvanliga årsmöte avhölls tisdagen 19 mars i SMOL-stugan vid Vasavallen. 32 medlemmar var närvarande och omvalde Bengt Larsson till vår ordförande för 2019. Styrelsen i övrigt är Leif Ekblom, Yngve Meijer, Gunilla Oleniusson, Ulf Gustafsson, Viveka Eriksson och Sven Blomqvist. Till styrelsen adjungeras Peter Hennix (hemsida och nyhetsbrev), Petter Sundin (Rrk) och Maria Barkell (sociala media).

På grund av Post Nords höjda porton och att FSO höjer sin medlemsavgift beslöt mötet att höja årsavgiften för 2020 till 200 kr för medlem och till 50 kr för familjemedlem.

Mötet leddes av Lars Liljenstolpe på ett föredömligt sätt. Den vidtalade föreläsaren för kvällen anmälde sjukdom på söndagsmorgonen. Ulf Gustavsson hoppade in med kort varsel och visade många vackra bilder på både vanliga och ovanliga fåglar. Kvällen förgylldes även av en kaffetår med smörgås. Ett stort tack riktas även till SMOL samt Lotta Stenström och Dag Sundin för hjälpen i lokalerna.

Text Leif Ekblom ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Strandstuvikens fågeltorn invigs

9 april 2019 är det dags för Länsstyrelsens invigning av det nya fågeltornet i Strandstuvikens naturreservat i Nyköping. Samtidigt lanseras utflyktsguiden ”50 utflykter i sörmländsk natur” .
Fågeltornet är tillgängligt för alla – för att titta på fåglar eller fika i kvällssolen. Det har tillgängligjorts genom en bred stig med ledmarkering för människor med nedsatt syn och en anpassad ramp som leder upp till tornet.
Utflyktsguiden 50 utflykter i sörmländsk natur har tips på utflyktsmål i hela länet. Den innehåller bland annat beskrivningar av vad man kan se och göra och tillgänglighet. Det finns också faktasidor om friluftsliv och allemansrätten.
– Vi vill, skriver Länsstyrelsen, inspirera nya naturbesökare att upptäcka vår sörmländska natur eftersom det är viktigt för människors hälsa att vara i naturen.
Läs mer här
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nötväcka, steglits och många andra fågelarter, tog för sig vid SOKs fågelmatning i Gorsingelund under dagarna för vinterfågelräkningen.

Fågeltätt vid SOK-matning

Årets fågelräkning gynnades av härligt vinterväder och många besök vid både medlemmarnas egna och SOKs fågelmatningar. Enbart runt fågelmatningen i Gorsingelund hittade jag 10 arter den 26 januari mellan kl 1130 och 12; blåmes, domherre, entita, gråsiska, koltrast, nötväcka, steglits, stenknäck, större hackspett och talgoxe.

Text och foto Peter Hennix
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hur trovärdig är fågelräkningen?

Har det verkligen setts nästan 3000 gulsparvar vid fågelmatningarna i kommunen? Kan vi lita på resultatet av årets vinterfågelräkning? Vi lät frågorna gå vidare till Yngve Meijer som höll med om att antalet gulsparv som rapporterats är sensationellt många jämfört med tidigare år.

– Möjliga förklaringar är att många som inte är jätteinsatta i vad våra vinterfåglar föredrar använder sig av viltfågelblandning, vilken innehåller mycket spannmål som gulsparven tycker om. Vi hittar bara enstaka gulsparvar på klubbens matningar, eftersom vi huvudsakligen kör med solros, talg och nötter.
– Ett trettiotal nya matningar har tillkommit i redovisningen från kommunen jämfört med föregående år. Vi vet inte var matningarna med många gulsparvar är belägna i kommunen. Några gårdar med gott om hästar, där det brukar bli en del spillsäd kan säkert få ihop avsevärda antal. Vid silobyggnaden i Strängnäs finns det alltid en del spillsäd och antalet gulsparv i området är i storleksordningen runt 200 stycken.

Yngve gjorde en slagning i Artportalen och fann där bara är ett fåtal rapportörer i kommunen som lagt in sina observationer ifrån vinterfågelräkningen.
–  Så länge man inte vet var de aktuella fågelborden är belägna är det svårt att dra några slutsatser. Tidigare år har det också förekommit många felrapporteringar i form av att man lägger in samma fågelbord flera gånger.

Text Peter Hennix
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Säljes: tubkikare med stativ

Perfekt julklapp till en fågelskådare. Swarovski Tubkikare Habicht AT 80 HD och kolfiber stativ. Servad 2019. Två ägare. 5000 kr.
Mer info och bilder: maria@strangnasornitologerna.se.

Bilder från 2 hav, 2 kontinenter och 3 länder

Sista innekvällen för året, 25 november i Studiefrämjandet, bjöd på bildvisning av en resa till Spanien, Gibraltar och Marocko – 2 hav, 2 kontinenter och 3 länder.
Redan timmen efter landningen i Malaga kunde man i ett närliggande naturreservat observera bland annat kopparand, iberisk gulärla, sandlöpare och svarthalsad dopping. I La Barca blev det närkontakt med den sällsynta eremitibisen vid artens enda häckningsplats i Europa. Bilder och mer text på denna länk.

Peter Hennix
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2600 grågäss i Sörfjärden

I höst genomfördes gåsräkningarna i Sörfjärden 15/9 och 13/10. Totalt inräknades 2610 grågäss, inga kanadagäss. Dessutom sågs 205 storskarv och 5 havsörnar. Resultatet rapporterades till Lund.
SOK har nu följt gässen i Sörfjärden i mer än 10 år. Populationen är ganska stabil och de skador som gässens betande på åkrarna runt fjärden orsakar, är acceptabel för lantbrukarna. Skadorna har begränsats bland annat genom att man anlagt en gåsåker framför fältstationen Rördrommen. Läs mer här.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fint fynd vid Fysingen

Stacks Image 24806
Vid Ströms mad i Fysingen i Uppland påträffades silkeshägern.
En regnig oktoberdag, 27/11, gick vi bet på silkeshägern men vi gav oss inte och åkte även dagen efter. Vi fick larm via BirdAlarm att den setts och väntade en timme till för att regnet skulle ge vika.  Maria, Ann-Marie och Gunhild åkte iväg till Fysingen i Uppland. Vi visste inte då om vi skulle få syn på den. På spången på väg mot ”Gubbhyllan” mötte vi en efter en som gett upp hoppet om att få se den. Väl framme vid ”Gubbhyllan” vid Ströms mad så lyste något vitt i vasskanten. Där var den, silkeshägern. En diamant. Så liten och nätt jämfört med ägretthäger och gråhäger som även de fanns i närheten. Hela 34 arter senare var det dags för fika för glada fågelskådare.

Text och foto Maria Barkell
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

En behaglig dag närkeslätten

En behaglig dag på närkeslätten blev det för deltagarna i SOK-utflykten den 19 oktober. Huvudmålet var Kvismaren, som bland annat bjöd på olika slags gäss och en del rovfåglar. Sammanlagt 42 arter prickades av. Läs mer här.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tipsa om artiklar för årsboken!

Arbetet med den kommande årsboken från FSO har rullat på ett tag, men intensifieras nu under vintern. Vi i årsboksredaktionen önskar förslag på artiklar/ämnen som vi kan få någon eller du själv att skriva om. Det ska främst handla om något som hänt i de sörmländska fågelmarkerna under 2019 eller som hänt tidigare och kan jämföras med nu för tiden. Boken kommer ju att heta ”Det sörmländska fågelåret 2019”.
Det ska inte vara exkursionsrapporter eller reseberättelser. Sådant presenteras på lokalföreningens hemsida eller i liknade media. Svara med ett mejl till undertecknad (solvidd@gmail.com).

Årsboksredaktionen/genom Jan Gustafsson

PS. Vi söker en redaktör för årsboken, någon som känner sig intresserad att vara redaktör eller medverka i den arbetande redaktionen – gärna någon som kan skriva artiklar som föreslås. DS.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Till Svartåns mynning i Roxen

Vi var fyra SOK-are som kl 6 lördagen den 12 oktober lättade från Ugglans träd och ställde kompassen söderut till Svartåns mynning i Roxen utanför Linköping. På uttalad tid svängde vi in på parkeringen och där stod Lennart H och inväntade oss. Han skulle nu visa oss det som lokalen hade att erbjuda. Vi hann knappt hälsa på Lennart förrän ett vilt kacklande hördes från en flock grågäss, som skulle upp på fälten för ett morgonmål. Som en vit svans på flocken flög en ägretthäger med gässen. Bra början! Läs mer här.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Verktyg i telefonen för skådare

När du är ute och fågelskådar är checklistan i Artportalen ett bra hjälpmedel för att i realtid registrera det du ser. Likaså är appen Band ett bra redskap om du t.ex stöter på en ovanlig art som du vill att andra ska se. Läs mer här.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

20 daglediga skådade i Gesta

Almanackan visar 7 oktober. En molnfri himmel och en sol som fortfarande värmde, men på ett behagligt sätt. Domkyrkans klocka slog nio och 20 skådare hade vaknat på rätt sida och tagit sig till Nabbviken. Dagens mål var Gesta med mellanlandning vid Gorsingeholm-Lötfälten. Läs mer här.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Många kryss under höstutflykt

Med sikte mot Gorsingeholm på Backsvalornas resa från Nabbviken den 8 september stötte vi vid silon på en mörk bjässe till fågel. Vi stannade vid vägkanten och i samma veva som vi klev ur bilen, såg vi en fiskgjuse, skrämde iväg en gråhäger och hörde det härliga tjattret av pilfinkar. Vi kände redan då på oss att, dagen, som började med dimma, skulle bli en bra dag. Läs mer här.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Välbesökt Mälardag i perfekt väder

Ewa Lundgren, Maria Barkell och Viveka Eriksson beredda att i SOKs tält ta emot besökare.
Årets Mälardag kan gå till historien som en av de bästa sett ur vädersynpunkt. Strålande sol, varmt och vindstilla. Naturligtvis var SOK med och visade upp sig. Som vanligt var vårt stånd välbesökt med 75 –100 besökare. Intresset var stort med många frågor och även iakttagelser fick vi oss till livs. Några var nyinflyttade till kommunen och ville veta mer om SOK och lokaler i kommunen. Detta är en viktig målgrupp för vårt deltagande. Undertecknad fick hjälp av Inger och Bo Karlsson, Viveka Eriksson, Maria Barkell samt Ewa Lundgren. Ett stort varmt tack till er!

Tipspromenaden gjordes av 28 besökare. Svaren på frågorna är:
1. Spillkråkan är vår största hackspett
2. En havsörn kan bli upp mot 2,5 m mellan vingspetsarna
3. Fågelsången var tranan
4. Den flygande fågeln är en tornseglare
5. Den klättrande fågeln är en trädkrypare
6. Gästen på fågelbordet är grönfinken

Ingen hade alla rätt. Bland de som hade 5 rätt lottades följande vinnare:
1. Magnus Eriksson, Strängnäs
2. Marianne Deurell, Helgarö samt
3. Sören Lindell, Eskilstuna
Grattis till er!

Text och bild Leif Ekblom

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kvällsutflykt till Lindön i Sörfjärden

Tretton medlemmar från SOK och Naturskyddsföreningen samlades måndagskvällen den 5 augusti vid Rördrommen. En ljuvlig sommarkväll utan vind. Som gjort för en båttur ut till Lindön i Sörfjärden. Färden ut gjordes med en flatbottnad ”färja” till en brygga på öns norra del. En bred stig förde oss upp till mangårdsbyggnaden, där vi hälsade på tillsynsmannen, som bor där. Läs mer här.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jorduggla häckade här 1989

I sin jorduggleanalys i förra numret av Observerat (nr 2/2019) uppgav Yngve Meijer att det saknades säkra häckningsuppgifter av jorduggla i Strängnäs kommun. Här kan nu lyftas fram att ett jordugglebo med 6 ungar påträffades på P10:s norra övningsområde 1989, skriver Lars Broberg och tycker det är dags att häckningen blir offentliggjord (alla uppgifterna finns sedan länge dolda i Artportalen)." Läs mer här.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Band-gruppen fyllde ett år

Fågellarm i Strängnäs firade 4 augusti 1 år i Band*. Vi firade genom att mellan kl 9 och 12 skåda fåglar vid Edeby Våtmark samt dricka skumpa och äta snacks. 38 arter lyckades vi skrapa ihop. Det bästa var nog alla tranor som samlades samt havsörnarna. Några vadare fanns även rastandes. 

Maria Barkell

*Samlingsplats för lokala/regionala fågellarm. Appen BAND finns för Android 3 och iOS. Sök efter "BAND” på Google Play eller App Store och installera.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fågelskådning från rullstol

Att vara rörelsehindrad och rullstollsburen behöver inte vara något hinder för fågelskådning. Om det vittnar Nils Nordin, som under en fågelkurs sett i tubkikaren både nya och tidigare skådade fåglar. Läs mer här.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inventering raderade i rödlistan

Tack vare nattliga inventeringar upptäcktes att nattskärran inte är så ovanlig som man tidigare trodde, berättar Yngve Meijer, som genomfört åtskilliga inventeringar.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Spaning efter Wilsonbeckasin

Stacks Image 24656
Onsdagen den 17 april drog vi på Wilsonbeckasin i Uppland, det blev ingen bild på själva fågeln men på upplevelsen. Vi stod där på kalhygget tillsammans med ca 70 andra fågelskådare i total tystnad tills fågeln började sin spelflykt. Det var magiskt (och kallt).

Text och foto Maria Barkell

Läs mer här.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bra app för fågelskådare

Band är en mycket överskådlig social app som laddas ner gratis för både Android och IOS. Du skriver fri text i den, och den är lika snabb som SMS men med många fler fördelar. I Band kan du både larma ut arter, men också ge annan viktig skådarinfo, t ex vilka lokaler du skådat igenom utan resultat så att insatserna sprids och fler arter upptäcks, ovanligt uppträdande av vanliga arter m m. Läs mer här.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Checklista i mobiltelefonen

Artportalen har gjort det möjligt att rapportera arter i fält via en s k checklista via mobilen. En mycket lätthanterad checklista, där du startar ett fältbesök genom att välja vad det är för art tex fåglar, vilken lokal (du ser lokaler på en karta, eller kan skapa en ny lokal) samt ev medobservatörer. Läs mer här.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ugglan blev en gås

Årets ugglesafari bjöd både på flopp och topp. Gnagarbrist innebar samtidigt brist på ugglor. I stället fick de 10 deltagarna många andra fina upplevelser och kryssmöjligheter. Bland annat en fjällgås vid Tysslingen. Läs mer här.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Susanne Lindkvist-Larsson och Gunilla Oleniusson beundrar foton tagna av våra medlemmar.

Trutvarning under bildkväll

Årets första innekväll 5 februari ägnades åt att njuta av bilder tagna av Nils Eriksson och Ulf Gustafsson. Nils visade bilder och berättade om sin och Vivekas resa till Kenya. Det var blandade motiv såsom fåglar, vila djur och naturscenarior. Vackra foton!

Ulf ägnade sin del av tiden åt inhemska bilder på fåglar och gjorde en ”trutvarning”. Han visade med hjälp av många bilder hur man kan artbestämma gråtrut, kaspisk trut och medelhavstrut.
”Det är de små detaljer som gör det!” Det ser ganska enkelt ut när man får sitta i sköna värmen och se en ”frusen” bild av en flygande trut. Men hur ser man de små avgörande skillnaderna på flygande fåglar ute i det fria? En bra presentation som visade på svårigheterna men även möjligheterna. Bra Ulf!! Men jag är dock ”still confused but on a higher level!”

Vi var 25 SOK-are som fick oss denna duvning serverade och dessutom fick vi till kaffet avnjuta Ulfs goda kladdkaka. En minnesvärd kväll!

Text och bild Leif Ekblom

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Focus på FSOs årsmöte:

pilgrimsfalk, skräntärna och backsvala

Åsa folkhögskola ligger centralt i Södermanland och är därmed en lämplig samlingspunkt för FSO. Årets medlemsmöte och årsmöte genomfördes söndagen 24 februari. 34 medlemmar, varav 9 tillhörande SOK, hade hörsammat kallelsen. Efter en inledning av ordf Ingvar Jansson, berättade Knud Falk om populationsutvecklingen hos pilgrimsfalken. Populationen i Sverige var runt år 1900 mellan 900 och 1400 par. Vid 1975 var antalet nere i ca 15 par. Därefter har en ökning skett med ca 5 procent per år till i dag cirka 470–500 häckande par.
Läs mer här.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hjälp till att inventera berguv!

BirdLife Sverige ska göra en landsomfattande berguvsinventering under 2019 och 2020. FSO uppmanar därför alla ornitologer att delta i länet Södermanland.
Läs mer
här.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Handkikare till salu
Swarovski EL 10x42. Dagens motsvarighet  kostar 25 000 – 30 000 kr. Pris 5 000 kr. Säljare: Agneta Berg-Wahlstedt, Nygatan 23, Strängnäs. 
Mejl: apopareportage@telia.com, tel: 070-649 67 02.

Två fågeldiken att glädjas åt

Husvagnsdiket och Reningsverksdiket på Gorsingeholm levererar! Starten blev den vattenrall som hittades i Husvagnsdiket den 19/1. Vattenrall har diskreta vanor på vår/sommar, när det är avsevärt lättare att höra den än att få syn på den. Om man tror att det skulle vara så mycket lättare på vintern, när det inte finns något grönt att gömma sig bland, då tar man helt fel. På något vis lyckas den alltid försvinna bakom någon liten tuva och är hopplös/svår att hitta för stunden. Totalt finns det 15 rapporter av vattenrall under vintern i kommunen, 11 av dessa är från januari.

Som så många gånger tidigare ger eftersök av en lite udda fågel ringer på vattnet när området skådas betydligt intensivare än vanligt. Resultatet blev att lite senare under dagen hittades en rödhake i Reningsverksdiket. Under några år har vi varit bortskämda med observationer av rödhake på flera fågelmatningar. I år har det varit betydligt klenare med rapporter av rödhake och detta blev bara kommunens andra rapporterade rödhake för säsongen.

Under måndagen den 21 januari slog Susanne & Bengt Larsson till med en riktig stänkare, järnsparv i husvagnsdiket. Detta är bara det tredje januarifyndet i kommunen, totalt finns sju rapporterade vinterfynd i kommunen från månaderna december, januari och februari. Susanne & Bengt ståtar med ytterligare ett av dessa januarifynd. 2010 höll en järnsparv till på deras fågelmatning under januari, februari och en bit in i mars. Med andra ord har paret en viss vana att hitta arten på vintern.

Text: Yngve Meijer


Ser mer på Medlemsbilderna.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Skyddsområden för hotade rovfåglar

En unik analys av miljontals hotade rovfåglar pekar ut nya skyddsvärda områden i Fennoskandia, dvs Sverige, Danmark, Finland och Norge. Flyttande landfåglar, i synnerhet termikflyttare, undviker i största möjliga utsträckning att flyga över öppet hav. Följaktligen koncentreras de till strategiska platser i landskapet – så kallade flaskhalsar. 
Räkningarna är gjorda av tusentals ideella ornitologer (sträckräknare) och inrapporterade till nationella databaser. Läs mer här
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Minnesord över Barbro Pettersson

Dagarna efter nyåret 2018/2019 nåddes jag av det tråkiga meddelandet att vår medlem Barbro Pettersson har lämnat oss efter en tids sjukdom. Barbro blev tidigt medlem i vår klubb och hade mellan åren 1997–2001 ett styrelseuppdrag i vår klubb. Hon var så länge som hon var frisk en ofta sedd deltagare vid våra utflykter och innekvällar. Vi skall också tacka Barbro för att hon lockade in Petter Sundin till vår klubb, när han var en ung tonåring. Tack Barbro, det ljusa minnet av dig finns för evigt kvar hos oss.

Leif Ekblom
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gulsparv flitigast vid matborden

Även om gulsparv sällan sågs vid SOKs fågelmatning intill bågskyttebanan, där denna bild togs, toppade den årets räkning vid fågelborden i Strängnäs kommun. Foto Peter Hennix.
Gulsparv blev överaskande årets vinnare i räkningen vid matningarna i Strängnäs kommun. Talgoxen, fjolårets etta, kom först på tredje plats: 1) Gulsparv 2994 individer, 2) gråsiska 2459, 3) talgoxe 1099, 4) blåmes 980, 4) pilfink 980, 5) koltrast 617. Totalt rapporterade 165 fågelskådare 13624 individer från 167 matningar. Hela listan finns här.

Bland kommunerna kom Strängnäs på en fin tiondeplats med 13624 inrapporterade individer

I Södermanland som helhet intar gråsiskan förstaplatsen med 15384 individer före talgoxe 7443 och blåmes 6153.
I hela riket: 1) talgoxe 151794, 2) pilfink 133326, 3) gråsiska 127787.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………