Läs mer på medlemssidorna
OBS inloggning med lösenord krävs

Uppdaterad:
10 december 2021

Alla de här nya SOK-medlemmarna mötte upp på informationsträffen den 15 november.
Träff med nya SOK-are
Många av SOKs 24 nya (hittills) medlemmar i år mötte upp, när de bjöds in till en infoträff den 15 november i Studiefräm-jandets lokaler i Strängnäs. Leif Ekblom berättade om klubbens aktiviteter och sedan samlades man kring smörgåstårtan.
Text och bild: Peter Hennix.
Leif Ekblom, t v, tipsade om nyttig litteratur för fågelskådare. Bengt Aronsson, t h, belönades i egenskap av klubbens 200:e medlem med årsboken Det sörmländska fågelåret..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fågelbilder tagna av SOK-medlemmar visas under oktober i biblioteket i Mariefred. Foto Peter Hennix.
SOK-bilder visas även i Mariefred
Jubileumsutställningen i Multeum av fågelbilder tagna av medlemmar i SOK fick en glädjande stor uppmärksamhet. Många köpte också utställningsbilder. De som missade detta erbjudande har en ny chans under oktober i Mariefred Där visas i biblioteket delar av utställningen från Multeum.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Det var glädjande trångt under premiärvisningen av SOKs fotoutställning i Multeums galleria.
SOKs ordf Leif Ekblom intervjuas av Lars Kilström, Strängnäs Tidning. Fler bilder på denna länk.
Omskakande info om hotade fåglar
Med ett realistiskt och pedagogiskt föredrag om hotade fågelarter i kommunen inledde Leif Ekblom och Yngve Meijer SOKs jubileumsprogram i Multeum, Strängnäs fredagen den 26 augusti. Leif och Yngve belyste och förklarade bakgrunden till att många fågelarter är mer eller mindre starkt hotade av framförallt människans påverkan i skogar, sjöar, landskap och i naturen överhuvudtaget. Hur till exempel modernt jordbruk och skogsvård förändrar levnadsvillkoren för många arter, hur vindkraftverk slår sönder rovfåglar och hur kalhyggen och försvunna strandängar hindrar häckning.
Efter denna tankeväckande information gavs tillfälle att i det intilliggande galleriet se bilder av både hotade och mer anpassade fågelarter. Utställningen, som pågår till den 23 september, innehåller ett hundratal bilder, tagna av medlemmar i SOK.
Text och bild Peter Hennix.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Välbesökt SOK-stånd på Mälardagen.
Vackert höstväder bidrog till att SOKs tält (utan tak) lockade många besökare under Mälardagen den 20 augusti i Strängnäs. Åtskilliga av dem deltog i frågeporten. Lockade gjorde nog också bordet med tidningar, broschyrer och annat material om fågelskådning och vår fågelvärld. För information och annan service svarade Barbro Hellström, Peter Hennix, Gunnar Holhut, Peter Larsson och Leif Ekblom. Fler bilder från Mälardagen finns här. Foto Peter Hennix.
Vinnare i tipstävlingen: Peter Eriksson, Härad, som får  boken "Sveriges fåglar", Charlotte Holmgren, Hässelbyholm: en bricka med en fågel, Annica Jacobsson: boken: "Våra fåglar och deras läten".
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fönstertittande sädesärlor
Jag har en/några sädesärlor som flyger mot mina fönster och lämnar ett sekret. Det började i våras och pågår. De sitter också på mina spröjsar som då lossar. Jag har inte kittade fönster.
Hur ska jag komma till rätta med detta. Varför gör de så här? Letar de mat eller ser de spegelbild och tror att det är konkurrenter. Det känns verkligen obehagligt med dessa besök på fönstren. Det låter om deras pickande också. Har ni något råd?

Hälsar Ann-Kristin i Gnestatrakten


Svar: Det här beteendet är ganska vanligt hos just sädesärlor. Jag hade en hemma för några år sen som höll på på exakt samma vis. Det handlar om att ärlan ser sig själv och försöker därför mota bort "inkräktaren" från sitt revir. Oftast brukar detta beteende hålla på ett tag, eftersom ärlan nu troligtvis inte hittat någon partner, kanske på grund av att den haft fullt upp med att flyga mot fönster och mota bort konkurrenter. Det man skulle kunna göra är att försöka sätta upp silhuetter av typ lärkfalk på de fönster som är värst utsatta, men går inte det borde beteendet sluta snart, när revirhävdandet är över. 

Petter Sundin

………………………………………………………………………………………………………………

Skräntärna lurar kustlabb
Det finns ett samband mellan häckningar av silvertärna och kustlabb. Kustlabben häckar nära kolonier av silvertärna. Labben profiterar på tärnan. Den anfaller tärnan tills den släpper sitt byte. Skräntärnan, som också häckar i yttre skärgården har lärt sig. I början anflyger de mot boet på låg höjd och blir av med maten. De har snabbt lärt sig att flyga hem på mycket hög höjd för att göra en snabb djupdykning till boet med mat till ungarna.
Länsstyrelsen utöka inventeringen av kungsörn 2016 till att även involvera de norra delarna av länet. Detta innebär att bl a SOK kommer att bli involverad.

Mer om vad som framkom på FSOs höstmöte den 8 november kan du läsa på denna länk.………………………………………………………………………………………………………………
Fåglar i svensk poesi
De små Sverige-vännerna
stannar troget hos oss
vintern igenom.
Blåmesar firar nationaldagen
varje dag
i sin blågula dräkt.
Inte i skränande skaror
men en och en tittar de plötsligt fram
och piggar upp oss i vinterkylan”.

Så beskriver Owe Adolfsson blåmesen på ett antropomorfiskt sätt i sin diktsamling ”Folk och fåglar”. Han besökte oss tisdagskvällen 24 november och läste ur sin bok och gjorde också en historisk återblick hur fåglar har gestaltats i svenska dikter genom århundradena.
Läs ett utförligt referat på denna
länk.
………………………………………………………………………………………………………………
Fotosafari på Svalbard
Stormfågeln fotograferade Nils Eriksson utanför Svalbard 13 juni 2015. Han har varit på fotosfari både på Svalbard och i Leuvsnes, 20 mil norr om Trondheim. Läs mer och se hans härliga bilder här.
………………………………………………………………………………………………………………
Länkar till webbkameror
Länk till livekamera från flera fågelbon: havsörn, fiskgjuse och vråk och inte minst rördrom (tipsad av Tora Byström).
Länk till webbkameror i Estland (tipsad av Gunnar Holhut).
………………………………………………………………………………………………………………
Vitryggad värmde kylig safari
Trots misserabelt väder och osynliga ugglor blev årets ugglesafari en lyckad exkursion. Bland annat kunde flera av deltagarna notera livskryss för järpe och vitryggad hackspett. Läs mer
här!
………………………………………………………………………………………………………………
Samarbete med STF & Naturskyddsföreningen
SOK har i samverkan med Studiefrämjandet under 2015 påbörjat ett samarbete om programutbud med STF och Strängnäs Naturskyddsförening.
Här kan du läsa STFs program och här finns Naturskyddsföreningens program för 2015. ………………………………………………………………………………………………………………
Artrikt vid Reningsverket
I området vid reningsverket i Strängnäs har man under februari i år sett såväl kungsfiskare som forsärla, gärdsmyg, smådopping och rödhake. Läs mer om det på SOKs blogg.………………………………………………………………………………………………………………
Jubileumsgåva till medlemmar
SOK:s jubileumsklubbmärke har tryckts upp som dekal. Den bifogades i nummer 1/2016 av Observerat. Den medlem som vill ha fler dekaler kan köpa sådana för 20 kr/styck.………………………………………………………………………………………………………………
Medarbeta i fågelbok!
Finns det några som vill skriva texter om sörmländska fågelarter för en ev. kommande bok, Sörmlands fåglar., undrar Jan Gustafsson, Lås mer här.
………………………………………………………………………………………………………………
Leif ställer upp igen – för sista gången
– Ett år till ställer jag upp som ordförande, men sedan måste någon annan ta vid, sa Leif Ekblom, när han vid SOKs årsmöte den 7 mars accepterade omval. Den likaså omvalda valberedningen (Markku Kemppi och Peter Fridén) har alltså en grannlaga uppgift att under året hitta en erättare.
Årsmötet, som hölls i SMOL-stugan, avslutades av
Lennart Wahlén med en intressant illustrerad återblick på verksamheten på fågelstationen Hartsö-Enskär. Den statistik han redovisade från fågelmärkningen visade genomgående på en minskning av antalet ringmärkningar, delvis beroende på något förändrade flyttvägar men också på att antalet utbildade ringmärkare minskat. Ett lysande undantag är kungsfågeln som fortsätter att mellanlanda på ön i stora skaror.
Styrelsen har under 2016 följande sammansättning: ordförande Leif Ekblom (omval 1 år), vice ordförande Yngve Meijer (omval 2 år), kassör Ulf Gustafsson (2 år omval). Ledamöter på 1 år: Barbro Hellström och Gunilla Oleniusson, suppleanter på 1 år Sven Blomqvist och Petter Sundin. Revisorer (omval 1 år) Bernt Andersson och Jonas Jörnemark, revisorsuppleant Markku Kempi.
………………………………………………………………………………………………………………
Intresserad av att göra hemsidor?
Är du intresserad av att jobba med hemsidor och/eller layout (eller känner någon som är det)? SOKs båda kommunikationskanaler hemsidan och tidningen Observerat behöver någon eller några som kan ta över efter mig. Det handlar visserligen om ett oavlönat ideellt arbete, men det är i gengäld mycket stimulerande för den som gillar hantverket. Styrelsen fungerar som ett inspirerande bollplank.
Kontakta Peter Hennix, 073-6141305, peter@hennix.eu.
………………………………………………………………………………………………………………
Strandskatorna söker själsfränder
Det finns ett ornitologiskt nätverket som kallar sig Strandskatorna. På sin hemsida presenterar föreningen sig som ”en sammanslutning för alla fågel/djur och natur-intresserade. Kvinna eller man, unga, medelålders eller äldre – alla platsar”.

Nätverket har sin bas i Norrbotten-Luleå, men har medlemmar i hela långa landet, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder och även medlemmar från övriga
Strandskatorna är ingen officiell förening; ”Men vi anser att vårt nätverk i dagsläget är ett viktigt komplement. Hos oss har du möjlighet att följa med på aktiviteter med kostnader på en mycket låg nivå. Vi trycker mycket hårt på att det ska vara gemytligt och trevligt att vara medlem hos oss. Vi ska ha roligt, lära oss nåt nytt och alla ska vara pusselbitar i ett socialt sammanhang”

………………………………………………………………………………………………………………
Lyssna på Leif i P4 Sörmland
Vår eminente ordförande Leif Ekblom intervjuades den 13 januari i P4 Sörmland om fåglar och fågelskådande. Lyssna på denna
länk.
………………………………………………………………………………………………………………
Artrallyt 2017
Som vanligt är det Tärnans artrally den 3:e lördagen i januari, 2017 är datumet 21 januari.
Kommer du att närvara med ett lag, anmäl dig då senast den 12 januari 2017 till Jan Gustafsson (solvidd@gmail.com). När du anmäler dig och ditt lag så omfattar det även mat på Restaurang Källan & Café, ange ditt lags medlemmar samt om någon vill ha någon specialkost.
Ditt lag som består av 2–4 personer startar på valfri plats i Nyköpings- eller Oxelösunds kommun kl 08.00. Alla lag träffas senast kl 15.00 på parkeringen på Jogersö, Oxelösund utanför Restaurang Källan & Café som vi bokat för vår del.
Där inne har vi beställt mat och här kommer vi att gå igenom dagens artrally i detalj vad som setts samt utse årets segrare.
Kostnad för var och en är 150 kr. I den summan ingår mat, vatten eller måltidsdryck (lingondricka) och kaffe (samt givetvis hyra av lokalen och personal från restaurangen som specialöppnat för vår del). Vill någon dricka något annat/starkare till maten betalar man det utöver de 150 kr som man betalt för maten. Vi räknar med att vara klara cirka kl 17.00.
Man kan givetvis även delta på artrallyt delar av dagen, allt efter vad man själv kan. Det är även möjligt att närvara på avslutningen utan att man för den skull har varit aktiv under dagen med att leta arter.
………………………………………………………………………………………………………………
Vi är mer än 200 medlemmar!
Bengt Aronsson blev den 200:e medlemmen i SOK! Antalet medlemmar i vår klubb har fördubblats sedan 2010. SOK har nu (18 oktober 2016) 154 fullbetalande medlemmar och 50 familjemedlemmar.
………………………………………………………………………………………………………………
Framflyttade arrangemang
Träffen om Artportalen och FSO:s höstmöte har flyttats fram. Mer info om detta på
programsidorna. ………………………………………………………………………………………………………………
Hur tar man hand om en skadad fågel?
Alexander M observerade på Ytterselö den 1 oktober en havsörn som inte verkade kunna lyfta. Högra vingen såg skadad ut.
– Finns det någon i regionen man kan vända sig till som skulle kunna ta hand om en skadad havsörn, undrade han i ett mejl till SOK.
Han fick svar att närmaste ställe som har tillstånd och kan ta hand om skadade fåglar är Dan Andrée, Sjöboda Friluftsgård, Katrinheolm och Lena Ängeby i Storvreta. Båda är medlemmar i organisationen ”Katastrofhjälp Fåglar & Vilt”, KFV, bestående av ett 40-tal lokalföreningar och rehabiliterare spridda över hela landet från Ystad i söder till Haparanda i norr. Allt arbete sker ideellt. Kontaktlista finns på denna länk.
KFV:s rehabiliterare har tillstånd av länsstyrelse och Naturvårdsverket att ta hand om skadade fåglar och vilt för rehabilitering. Det finns en ansvarig veterinär kopplad till varje godkänd rehabiliteringsanläggning. Tillståndet gäller harar, ekorrar, igelkottar samt fåglar av arter som lever vilt i Sverige.
Vid vingbrott är det nödvändigt att fågeln, efter det att brottet blivit läkt, får träna vingarna och för detta ändamål finns särskilda flygträningsburar där fågeln vistas en tid, innan den återfår friheten. Läs mer på denna
länk.
………………………………………………………………………………………………………………
59 arter kryssade från fågeltornet
59 arter lyckades vi få ihop från tornet vid Valnaren i fågeltornskampen, där brunand var det mest överraskande. Däremot saknade vi arter som grönfink, gröngöling och nötskrika som vi bordet fått med på vår artlista. För övrigt var det lite fågel i luften och på vattnet. Nästan vindstilla hela dagen och väldig varmt i tornet som gav oss röda kinder. Totalt var ett 20-tal personer på plats.
Arrangemanget var också vikt åt Fågelskådningens dag, där deltagarna som en markering av SOKs 25-årsjubieum förutom fågelskådning också bjöds på fika.

Barbro Hellström , foto Peter Hennix

………………………………………………………………………………………………………………

Ny form av fågelinventering
Som du vet är inte fågelpopulationen och utbredningen oförändrad över tiden. Det är nu längesedan en övergripande inventering i Södermanland gjordes. Nu startas en så kallad Atlasinventering igång. Länet är indelat i rutor om 5 x 5 km och varje ruta skall inventeras avseende häckningskriterier, t ex sång, bobygge, revirhävdande, ungar. Det kan räcka även att man ser en art i lämplig häckningsbiotop. Inventeringen avslutas 2019 och man tittar även i Artportalen fr o m 2011.
Många rutor är redan "klara", dvs de rutor där vi ofta är, t ex Gorsingeholm, Valnaren, Öknasjön. I vissa rutor saknas t o m bofink, koltrast mm. En del rutor i gränstrakterna är tomma.

Leif Ekblom

Läs mer om Atlasinventeringen här!
………………………………………………………………………………………………………………

Boka en atlasruta!
Det finns bara skata med säkerställd häckning rapporterad i Artportalen under åren 2010–2016  i dessa atlasrutor (se karta) i länet, varför inte göra en insats med att ta och inventera alla arter i en atlasruta (mer information hur man gör finns på FSOs hemsida), hör av dig till din lokala förening för att boka en ruta.
………………………………………………………………………………………………………………
Budjobb gav klirr i klubbkassan
Sevab kommer under hösten att införa ett nytt sorteringssystem av hushållssopor i egnahem (inte hyrda bostäder), vilket innebär att soporna sorteras i färgglada påsar, som sedan läggs i samma soptunna. För att kunna genomföra detta har Sevab vänt sig till föreningar i kommunen.
SOK packade tisdagen den 8 september ett startpaket med de olika påsarna och levererade dem till egnahem i Stallarholmen norr om bron, Håsta hage, Husby och Tuna. För detta har SOK erhållit 5 kr per packat startpaket och 10 kr per utkört startpaket, vilket gav ett inte oansenligt tillskott i kassan.
Det var flinka fingrar som lade färgglada påsrullar och information i en fin vit kasse. Inger Karlsson skötte frambärning av kartonger och sprang nog någon kilometer. Under 2,5 timme var vi nio SOK-are som paketerade 600 påsar och sju som körde ut påsar.
Ett stort varmt tack till Inger och Bo Karlsson, Susanne Lindqvist-Larsson, Bengt Larsson, Nadja och Sven Blomqvist, Rigmor och Hans Eriksson, Peter Larsson samt Keith-Ove Nordebrink.

Text och bild Leif Ekblom

………………………………………………………………………………………………………………

Banvallens sträckning genom tre kommuner: Strängnäs kommun har våren 2014 förvärvat Strängnäsdelen av banvallen. Eskilstuna kommun ligger i förhandlingar med Trafikverket om köp. Den delen som ligger i Flens kommun är privatägd.
En banvall för oss alla
Planerna på en cykelled på banvallen efter den gamla
Norra Södermanlands Jernväg mognar. Nu finns en digital version av förstudien "Banvall för alla". Om till exempel den del som passerar Valnaren, kan man läsa:
”Sträckan Biarhäll Åkers Styckebruk (cirka 15 km) fortsätter längs Eklångensjön genom kulturmark och genom våtmarken vid Valnaren. På två ställen finns broar som behöver renoveras.
Våtmarken vid Valnaren (en sträcka på ca 250 m) behöver förmodligen förses med någon form av spång då den över-svämmas under tidig vår. Sträckan har nu ett ytskikt av grovt stenkross. Efter våtmarken går banvallen under väg 55, passerar Byringe stationshus (känt från filmen och boken Hundraåringen som försvann) och fortsätter därefter genom varierad skogsnatur. Vid Byringe finns busshållplats för buss 337, Strängnäs–Malmköping.”
För oss i SOK är frågan hur vi ska vi delta i det fortsatta arbetet. Vi har behov att bevaka passagen vid Valnaren, innan banvallen återigen växer igen.
Hela förstudien kan du läsa på denna
länk. ………………………………………………………………………………………………………………
Fågelskådning i Polen
Två fågelskådare från Uppsala, Magdalena Grudzinska-Sterno och Adam Sterno, har givit ut en fågelskådnings-guide om sitt hemland Polen. De presenterar sin bok
här.
………………………………………………………………………………………………………………
SMS-grupp för obsar
En SMS-grupp har startas av Ulf Gustafsson för fågelobservationer i Strängnäs kommun och blivit mycket uppskattad. Vill man gå med i gruppen kan man kontakta
Ulf.
………………………………………………………………………………………………………………