Stacks Image 8
Stacks Image 12
Ung röd glada fotograferad 1 augusti vid Gesta viltvatten. Kanske född i närheten. Foto Petter Kappel.
Yngve Meier kommenterar:
– Av de 20 obsarna av glada, är det nog bara tre eller fyra av dessa som inte har med observationerna i området runt Gesta att göra. Att döma av de foton som publicerats är minst fyra olika individer inblandade.
– Det riktigt intressanta är den ungfågel som rapporterats och fotats den 1 augusti. Ett mycket för tidigt datum för att den ska ha varit född någon annanstans än i det omedelbara närområdet, på sin höjd någon eller ett par kilometer från Gesta är nog en god gissning. Nästa år ska vi lägga lite energi på att försöka lista ut var.