Fågelkalendern – nytt projekt med vårtecken och hösttecken i fokus

Både flyttfåglar och övervintrande fåglar påverkas av klimatförändringen och det kanske mest uppenbara är att många flyttfåglar idag kommer tidigare på våren än för ca 40 år sedan. Men anländer alla flyttfåglar tidigare på våren? Och betyder det att de får en längre häckningssäsong? Möjliggör detta att de hinner lägga flera kullar än tidigare? Eller flyttar de tidigare tillbaka till sina övervintringsområden? För att kunna svara på dessa och liknande frågor behövs regelbundna och standardiserade observationer av fåglar över hela Sverige.

Det är detta som är Fågelkalenderns målsättning. Med hjälp av en enkel, gemensam metod samlar vi in fågelobservationer som möjliggör standardiserade analyser mellan år och olika områden i Sverige, och jämförelser med historiska data på fåglars flyttning. Då data samlas in på ett likande sätt i Växtkalendern och Bikalendern, kan man även analysera hur samspel mellan olika organismer påverkas av klimatförändringen. I förlängningen är vår målsättning att Fågelkalenderns data ska användas inom den nationella miljöövervakningen.
Som deltagare i Fågelkalendern rapporterar du in de fågelarter du känner till och kan identifiera vid varje observationstillfälle. Observationerna rapporteras in på ett enkelt sätt via en mobilapplikation direkt till Artportalen. Fågelkalenderns data kommer därmed att komplettera de observationer som redan samlas in via Artportalen och vid fågelstationerna.

Var med och följ årstiderna och rapportera dina observationer i Fågelkalendern! Det är ett sätt att lära sig mer om naturens förändring, samtidigt som man bidrar till forskningen. Det kan också vara ett sätt att få en paus i vardagen och uppleva fåglarnas föränderliga värld i sin egen skog, trädgård eller park.
Tillsammans med många andra observatörer skapar du Fågelkalendern.

För mer information kontakta: Projektledare Cecilia Kullberg, Stockholms universitet. 08- 16 47 13. Cecilia.kullberg@zoologi.su.se; www.naturenskalender.se.
Stacks Image 1656
Anmäl dig till Fågelkalendern!
• I Fågelkalendern samlar vi in observationer av flyttfåglars ankomst och andra årstidstecken på ett organiserat sätt. Målet är att analysera klimatförändringens effekter för fåglarna.
• Vi hoppas på din hjälp! Med gemensamma krafter kan vi beskriva naturens kalender i hela landet.
• Fågelkalendern ingår i Naturens kalender. SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, är huvudman och samarbetar med Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige och Artportalen.
• Anmäl ditt intresse här så återkommer vi innan uppstart våren 2017.
• Läs mer: www.naturenskalender.se. Tipsa gärna andra!
Gillar du att hålla koll på årstiderna?
I Fågelkalendern – som är en del av Naturens kalender – samlar vi in vår- och hösttecken på ett organiserat sätt. Du är varmt välkommen att delta!
• Med dina observationer kan du bidra till forskningen om klimatförändringens effekter i naturen.
• Med din hjälp kan vi följa vad som händer i hela landet.
• Anmäl ditt intresse här så återkommer vi med mer information
• Fågelkalendern startar våren 2017.
Att naturens kalender ändras är det tydligaste tecknet på hur klimatförändringen påverkar naturen. Men det ser olika ut för olika arter och i olika delar av landet. Universitet, myndigheter och frivilliga samarbetar kring detta i Svenska fenologinätverket. Läs mer på: www.naturenskalender.se