Lär dig åldersbestämma gråtrutar!

För att kunna artbestämma de olika trutarna krävs mycket kunskap och är ofta inte det lättaste. För att kunna artbestämma trutar krävs det att man vet vilken ålder en trut har. I den här artikeln beskrivs gråtrutens olika åldrar, från 1k till 4k+. En gråtrut blir inte helt färdigvuxen förens den är inne på sitt fjärde år, vilket leder till att det går att skilja på om en gråtrut är ett, två, tre eller äldre än fyra år.

De olika åldersklasserna hos gråtrut delas in enligt följande:

1k (första vinter): ungfågel som är född under denna sommar.
2k (andra vinter): fågel som är född förra sommaren.
3k (tredje vinter): fågel som är född förrförra sommaren.
4k (fjärde vinter): fågel som nu är inne på sin fjärde vinter.
4k+/adult (fjärde vinter eller mer): fågel som minst är inne på sin fjärde vinter.

För att kunna avgöra vilken ålder en gråtrut har underlättar det även om man har kunskap om trutars olika kroppsdelar och fjädrar. Bilden nedan visar därför var de olika delarna sitter på en trut, i det här fallet en ungfågel av kaspisk trut.
Stacks Image 30
När du nu har koll på de olika begreppen är det dags att gå vidare till vilka karaktärer som avgör åldern på gråtrutarna. Eftersom gråtruten är en art som inom samma åldersklass kan variera väldigt mycket i utseende krävs det oftast att flera karaktärer observeras för att säkert kunna avgöra åldern. Med tanke på detta kommer två olika individer att visas inom varje åldersgrupp, detta för att visa variationen för att fåglar inom samma åldersklass kan se väldigt olika ut!
Stacks Image 46
Stacks Image 50
Stacks Image 54
Stacks Image 56
Stacks Image 58
Stacks Image 60
Stacks Image 62
Stacks Image 64
Nu har vi gått igenom de olika åldersklasserna och avslutningsvis presenteras en bild av en flock gråtrutar där alla olika åldrar finns med!
Stacks Image 68

Alla bilder i ålderspresentationen är tagna i Strängnäs under vintern när gråtrutarna är i vinterdräkt. Nu är det bara att gå ut och pröva din nya kunskap och då inse att trutar är jättespännande!

Text och foto: Petter Sundin