SOK utan ordförande


Den vakanta ordförandeposten kunde inte besättas på årsmötet den 14 mars i SMOL-stugan. Barbro Hellström hade aviserat sin avgång efter flyttning till Orsa, men någon villig efterträdare som ordförande har inte stått att finna.

Årsmötet beslutade att valberedningen tillsammans med styrelsen ska fram till 30 april försöka finna en ny ordförande för att väljas på ett extra årsmöte. Man måste också till dess få fram minst ytterligare en valberedare utöver omvalde Markku Kemppi.
I övrigt blev valprocessen odramatisk. Yngve Meijer och Ulf Gustafsson omvaldes på två år. Ny ersättare efter avgående Petter Sundin blev Bengt Larsson.

Kvällen inleddes med naturfotografen och författaren Magnus Elanders visning av såväl vackra som dramatiska bilder från jordens alla kontinenter. Han berättade om fågelintresset som började i Falsterbo för snart 60 år sedan och som idag hålls vid liv runt Sparreholm och Långdunkerskärret i Sörmland.

Digital eller papperstidning?


En tung fråga i anslutning till den ekonomiska redovisningen var hur klubbtidningen Observerat ska nå ut till medlemmarna. Postnords kraftiga portohöjning innebär att distributionen nu utgör cirka hälften av tidningens kostnad. Frågan överlämnades till de 30-talet deltagarna att diskutera under intaget av fika. Man dryftade bland annat:
  • Ska tidningen skickas ut som nu med risk för att medlemsavgiften måste höjas?
  • Ska utgivningen skäras ned från tre till två nummer per år?
  • Kan medlemmarna själva hämta Observerat på vissa utvalda platser?
  • Ska den mejlas digitalt som pdf-fil och/eller läsas på hemsidan.
Överlag var man överens om att det är trevligare att läsa tidningen i pappersform än digitalt på en bildskärm. Flera kunde tänka sig att själva hämta tidningen på ett uppsamlingsställe. Det är nu upp till styrelsen att avgöra den framtida utgivningen, som enligt budgeten fortsätter oförändrad åtminstone under 2018 med bibehållen medlemsavgift. Det finns än så länge ett bra överskott att tära på.