Bättre en fågel i kikaren än ingen alls!

Stacks Image 96

Mälardagen: start med tältproblem och regn ersattes av solsken

SOK:s deltagande på Mälardagen den 19 augusti i Västerviken i Strängnäs började i moll och slutade i dur. Till en början fanns inget tält att slå upp. Det låg oåtkomligt inlåst i en medlems garage. Men Leif Ekblom plockade fram ett gammalt fullt funktionsdugligt partytält. När det problemet väl var löst, hotade ett envist regnande tältmonteringen, men enligt utlovad väderprognos klarnade himlen vid 11-tiden och därmed ökade också besöksfrekvensen.

Flera SOK-medlemmar fanns i god tid på plats för att hjälpa till med montering och information. Frågesporten kring tältet lockade som vanligt många deltagare. Summa summarum gav dagen många tillfällen för SOK-gänget att rekrytera fler fågelvänner.

Text & bild Peter Hennix

Tipsvinnare
Tipspromenaden genomfördes av 26 st och 15 st lyckades med bedriften att ha alla rätt. Lotten gav följande vinnare: Sven-Gustaf Björling, Roine Törnlund och Kjell Eriksson. Grattis!
De rätta svaren är:
1. Stjärtmes
2. Ryttlar
3. Storlom
4. Brushane
5. Brun kärrhök
6. Tornseglare
Stacks Image 72
Stacks Image 108
Stacks Image 98
Stacks Image 100
Stacks Image 106