Bättre en fågel i kikaren än ingen alls!

Våtmarken – vart tog du vägen?

Stacks Image 94
Först på höstprogrammet står en sensommarutflykt 24 juli till Edeby våtmark. Samling som vanligt vid Ugglans träd kl 1800 eller vid våtmarken. Den ljumma julikvällen drog 30 intresserade skådarvänner. Ett rekord för våra utflykter.

Yngve Meijer och undertecknad hade fullt upp att göra med att ställa in tuberna på intressanta fåglar och att alla skulle få möjlighet att få se dem. Det är en av våra principer att alla skall få en möjlighet att se vad som finns ute i våtmarken. Våtmark och våtmark!? Den torra sommaren har gjort att nästan allt vatten är borta i våtmarken.

Jag träffade Janne Andersson, förvaltaren på Rävsnäs och våtmarksansvarig, veckan innan och han berättade att det bara kommit 75 mm regn under året mot normalt 250–300 mm. Tillflödet till våtmarken har med andra ord uteblivit.

Vi som åkte från Strängnäs kunde pricka av en lärkfalk, som satt i en torraka vid Kyrkviken. Lärkfalken har häckat i detta område i många år nu. Trots det låga vattenståndet, är lokalen vid Edeby en intressant rastlokal för fler vadare. Av de häckande vadarna kunde vi notera tofsvipa och mindre strandpipare.
Stacks Image 72
Intensiv kvällsskådning vid Edeby.
Tofsvipor kunde vi nog se ett 50-tal. De rastande arterna var 12 gluttsnäppor, 2 drillsnäppor, 50-talet grönbenor, 4 skogssnäppor, 1 kärrsnäppa, 2 enkelbeckasiner och 2 brushanar.

Den roligaste obsen var nog ändå fyra mosnäppor, som efter mycket om och men kunde ses av alla. De gick på andra sidan av vattnet, nära den nätbur som utnyttjas för utfodring av gräsänder. Mosnäppan är en mycket liten fågel, bara 13–15 cm lång. Till och med jämförd med sädesärlan (17–19 cm), som kunde ses tillsammans med mosnäpporna, är den liten.
Vi såg också en flock på närmare 300 grågäss, två tranor, 20 gråhägrar, ett par sångsvan med tre pulli samt fisktärnor. Ute på maderna hittades även några steglitser som plockade frön i leran. Vid vår ankomst satt en havsörn ute på en sten och väntade på att en flygande måltid skulle passera. Vår närvaro var nog lite för störande, så den drog ganska omgående. En ormvråk drog snabbt förbi.

Som avslutning på sejouren vid Edeby gick vi upp till gården och tittade på den lilla backsvalekoloni som finns i grusgropen söder om vägen. Nästan fullvuxna ungar satt i hålöppningarna och väntade på föräldrarnas ankomst med mer mat.

Promenad tillbaka till bilarna och en karavan förflyttade sig nu till den gamla flottläggningsplatsen vid Kolsundet. Det första som mötte oss var en orolig mindre strandpipare. Platsen är en av de säkrare lokalerna för dess häckning. Nu blev det ömsom fika och skådning. Två häckningar av fiskgjuse kunde vi observera. Bon med ganska stora ungar. Storskarv, silltrut, fiskmås, gråtrut, knölsvan, skäggdopping och tornseglare blev avslutningsvis förda till handlingarna. Kvällens facit blev till slut 29 arter, viket vi var helt nöjda med.

Text och foto Leif Ekblom