Bättre en fågel i kikaren än ingen alls!

Gänget kring ordförande Barbro

Stacks Image 68
När SOKs styrelse sammanträde den 5 juli var den nästan fulltalig, vilket inspirerade till denna bild. Från vänster ses Gunilla Oleniusson, Leif Ekblom (vice ordförande) Petter Sundin, Barbro Hellström (ordförande), Ulf Gustafsson (kassör och redaktör för Observerat) och Ynge Meijer. Sven Blomqvist kunde inte närvara. Foto Peter Hennix.