Bättre en fågel i kikaren än ingen alls!

Sönderkört område ersattes av Husby-skådning

Stacks Image 68
Kl 0600 den 1 maj var det aviserat i programmet en exkursion till Öknasjön, men det kändes meningslöst att åka dit. Hela hagen har totalavverkats. Marken sönderkörd och full av ris. En sådan syn gör en bara deprimerad och beklämd. Detta ville vi inte att våra medlemmar skall behöva uppleva. Så färden ställdes istället till Husby på f.d. P10 Norra övningsfält. Innan avresan från Nabbviken kunde vi njuta till både öga och öra av en sjungande rödstjärt.

Vi var 11 morgonpigga SOK-are som efter 20 minuter svängde in på den gamla förläggningsplatsen vid Östra Husby. Omgående fick vi höra en mindre hackspett trumma – en längre och spetsigare trumning än den störres. Dock kunde vi även njuta av en duelltrumning av två större hackspettar. Så här kunde var och en höra skillnaden. Problemet med den mindre hackspettens är att locklätet lätt kan förväxlas med göktytans sång.

Gransångare satt och sjöng i lövskogen liksom flera rödhakar. Efter en kort promenad kom vi till badplatsen. Gärdsmygen och lövsångaren sjöng. Ute på fjärden noterades par av knipa, sångsvan, skäggdopping, sothöna och fisktärna. Uppe på badplatsens parkering satt lite överraskande en domherre och sjöng. Så här års ska den ju vara inne i den djupa barrskogen och förbereda sin häckning. Klimatpåverkan?

Vår promenad fortsatte mot Västra Husby. Steglits, entita, stare med bomaterial, koltrast, sädesärla och en hojtande gröngöling noterades. Nu började det att suga i Keithas kaffetarm. Eftersom ingen kunde ta på sitt ansvar att han skulle duka under, inmundigades den stekta äggmackan med kaffe vid bilarna, innan vi for vidare ner till båtplatsen i höjd med Elma. Det första vi mötte där var att en drillsnäppa, som lättade och flög med snabba vingslag, lågt över vattenytan mot söder. Den lät även höra sitt drillande läte.

Promenaden gick nu söderut i den hävdade hagmarken utmed den härliga strandskogen av al. Återigen trummade den mindre hackspetten. Här finns en typisk biotop för den arten. Den bruna kärrhökshanen svepte över hagen på sitt typiska sätt. Låg flygt med blandad glidflygning med lätt v-formad vingställning. Gärdsmyg och sävsparv sjöng glatt. Överallt flög det upp ängspiplärkor framför oss. Yngve räknade till minst 13 st.

Vid färjeläget (gammal övningsplats för färjning under P10-tiden) hördes en bölande rördrom från vassen någonstans i höjd med f.d. Torpet Nord. Årets första kullar av grågås sam undan oss. Tre kullar om 2, 4 resp 5 gässlingar. Vet du att cirka 15 procent av gässlingar och andungar blir den stora stygga gäddans skrovmål!
En diskussion uppstod när en flock vitfågel uppenbarade sig. En avvek i utseende. En silltrut eller havstrut? Kjell Eriksson plåtade och en efterkontroll vid datorn gav att det var en silltrut. När vi återsamlades vid bilarna skröt eftersläntrarna med att de hade hört en göktyta.

På hemvägen gjordes en halvhalt vid Pipartorp – en säker lokal för göktyta. Men där kammade vi noll. Tornfalk blev dock ett tillskott på listan. Flocken med vitfågel dök upp här också (samma?) och utlåtande över den svartryggiga truten blev silltrut. Flocken landade på en åker. En havstrut har inte detta beteende. Efter en givande morgon med stigande temperatur och 51 arter åkte vi var och en hem till sig för en fortsatt skön första maj.

Text och foto Leif Ekblom
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Stacks Image 60
Välförtjänt kaffe med stekt äggmacka. Fr v Raili Riig, Inger Pettersson och Gunhild Wallen