Fina obsar och fågelsång på Tosterön

Stacks Image 372
Från en berghäll i Norrby kyrkskog kunde i solskenet ett fiskgjusepar med bo studeras. Foto Beje Aronsson.
Stacks Image 357
Exkursionsdeltagarna. Foto Leif Ekblom.
Normalt brukar det vara varmt och skönt i början på juni. Men denna kväll, 5 juni, var lite lätt kylslagen. Det blåste dessutom ”halv storm”. Tanken var att åka ut för att lyssna på de sena sångare som anlänt till Strängnäs. Men den tanken är lönlös när vinden viner om öronen. Beslutet blev att åka ut till Norrby kyrkskog på Tosterö. Ingen av de 12 närvarande hade något att invända.
Lokalen ligger på Tosteröns södra del på östsidan. Platsen var under 40–50-talet ett militärt skjutfält. De skjutande enheterna stod på Tosterön och sköt på mål som var uppställda mot och på det branta bergstupet på Stora Rullingen. Fältet är sedan länge avvecklat och är nu i privat ägo. Nåväl, vi körde ut över Tosteröbron, genom Sundby park och tvärs över Tosterön. Parkering finns vid informationstavlan över Norrby kyrkskogs naturreservat.
Vi klättrade över elstängslet och började pricka av de fåglar som höjde sina röster. Här kunde de lätt höras eftersom blåsten ej nådde ner bakom skogen. Taltrast, rödhake, svarthätta, bofink, rödvingetrast och lövsångare gick in i anteckningarna.
Flera bofinkar hördes och då kunde man höra att de enskilda individerna hade olika sätt att sjunga ”bofinksvisan”. Det gäller flera arter, till exempel rödvingetrast. Man får lära sig hur en arts sångstruktur är byggd och hur klangen i tonen låter.
Promenaden genom den betade hagen bland gamla, vackra ekar, tallar, buskar och blommor väckte förundran och gav skäl till diskussioner. Ute på en berghäll i norr hade vi en fin utsikt över Mälaren mot Hornudden. Drillsnäppa, skäggdopping, gråhäger, tornseglare och ”vitfågel” noterades.
Nästa anhalt blev en annan berghäll. Här blev stoppet lite längre. I solskenet kunde ett par fiskgjuse med bo studeras, till allmän glädje. Matning skedde med full aktivitet.
Havstrut och fisktärna passerade revy över Mälarens vatten. Kvällen avslutades med kaffestunden (inkl stekt äggmacka). Den satt fint i ljuset från den nedåtgående solen bakom skogens trädtoppar. Ännu ett av klubbens syften med exkursioner var nådd, nämligen att visa på andra intressanta lokaler.

Text Leif Ekblom