Fågeltornskampen 2017 – näst bästa på 7 år

Stacks Image 357
Tornkampen vid Valnaren Fr v Yngve Meijer, Petter Sundin, Gunilla Oleniusson och Viveka Eriksson
För sjunde gången anmälde vi från SOK ett lag till Fågeltornskampen. Vi träffades kl 0500 vid fågeltornet vid Valnaren lördagen 6 maj. Vindstilla och strålande sol. Såg ut att bli en skön dag, men svårskådat i motljuset mot öster. Den första arten vi fick pricka av var en rörhöna som lät ute i vasshavet. Den tillhör inte de vanligare som man hittar i Valnaren. Rördrommen bölade i öster (i Rönneln?), bruna kärrhöken jagade lågt över vassen, enkelbeckasinen bräkte i skyn och lövsångaren sjöng i videbuskagen.

När klockan passerade 0515 kunde vi redan räkna in 25 arter. Vi hade inte så stora förhoppningar om något bra resultat. Våren hade gett ett dåligt utfall i Valnaren. Men det är aldrig för sent att ge upp. Skådningen fortsatte. Rastande grönbenor visade sig, trastarna sjöng buskskvättan satt i toppen på en videgren, en dubbeltrast flög över oss liksom två ”flockar” om 6 resp 20 av ljungpipare. Sparvhök, duvhök, ormvråk, fiskgjuse och tre havsörnar gjorde sina svep. Från Eklången dök plötsligt, och lite oväntat, 42 vitkindade gäss, som fortsatte österut.
Strax före kl 6 kom dagens stora överraskning – en tjädertupp kom flygande över tornet på låg höjd mot söder. Den observationen visade det sig att vi var ensam om av alla 73 deltagande tornen. Av sångare noterade vi ärtsångare, svarthätta, rörsångare, lövsångare och kungsfågel. Andra intressanta fynd var gök, svartvit flugsnappare, vattenrall, ladusvala, gulärla och storskarv. Av ”inventarierna” såg vi bl a trana, sävsparv, kricka, sångsvan.

När klockan slog 1300 packade vi ihop våra utspridda pinaler och kunde summera morgonen och förmiddagen. Totalt fick vi ihop 64 arter, vilket var över förväntan. Det är den näst bästa resultatet på de 7 år vi deltagit. Men vi kan ju inte konkurrera med torn vid havsvikar, etablerade fågelsjöar mm. Segrare (av 73 torn i Sverige) blev Södra Lundentornet vid Ottenby med 107 arter. Vi kom på 48:e plats, vilket får anses vara godkänt med hänsyn till Valnarens belägenhet.

Totalt sågs 186 arter av alla torn och som sagt var blev vi det enda tornet med en rapporterad tjäder. Av de 186 arterna hade vi också de 20 flest rapporterade arterna.

Under dagen kom besökare, som stannade längre eller kortare stunder. Vid dagens slut hade 25 SOK:are deltagit.

SOK har deltagit i 7 år från 2011 med följande resultat:
2011 54 arter
2012 60
2013 45
2014 66
2015 58
2016 59
2017 64
Totalt har vi noterat 92 arter, varav 16 st har bara setts en gång, t ex smålom, smådopping, vitkindad gås, brunand, fjällvråk, tjäder, ljungpipare, trädlärka, domherre. 29 arter har vi kunnat pricka av varje år. Vi tar nya tag nästa år!!

Txt och bild Leif Ekblom