Detta hände 2018

Uppdaterad:
10 december 2021

Nytt naturreservat för biologisk mångfald

Strängnäs kommun har fått ett nytt 171 hektar stort naturreservat. Länsstyrelsenden beslutade den 13 december att bilda naturreservatet Långaedet strax sydsydost om Åkers styckebruk. Beslutet gynnar såväl frilutslivet som den biologiska mångfalden, inte minst skyddet av de 20-talet rödlistade fågelarter som finns i området. Läs mer här.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hur ser man åldern på gråtruten?

Petter Sundin, som har en förkärlek för trutar, har skrivit en artikel om hur man åldersbestämmer gråtrutar!
– Nu på vintern, när det är något knapert med fågeltillgången, kan det vara kul att ha något att pyssla med när man är ute i fält. Västerviken är ju en perfekt plats att skåda dessa underbara fåglar, säger Petter.
Hela hans artikel kan du läsa på denna länk.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Torbjörn Arvdsson, t v, och Lars Broberg delade erfarenheter i fikapusen.

Innekväll med vackra bilder

Många fina exempel på hur vacker, dramatisk och föränderlig naturen kan vara gavs under SOKs innekväll den 29 oktober. Där fanns naturfotografen Torbjörn Arvidsson, Örebro, som inför ett 30-tal besökande visade bilder och berättade om möten med fåglar, fjärilar och annan natur under fjolåret. Hans bilder var hämtade till stor del från naturreservatet Oset öster om Örebro. Men denne vittbereste fotograf, som plåtat i nästan alla världsdelar, delade också med sig av synintryck både inom och utom Sverige.

Text & foto Peter Hennix
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

På spaning efter skadad berguv

En grupp från SOK deltog den 18 oktober i ett eftersök av en förmodat skadad berguv nära Kvittens avfallsanläggning i Strängnäs. Natten till onsdag den 17/10  fick en kvinna se en stor fågel vars ena vinge släpade i asfalten.  Hon lyckades mota bort fågeln mot ett buskage och kontaktade polisen samt även Stockholms viltfågelrehabilitering.
Sent under onsdagskvällen såg Gunilla  Oleniusson på Facebook en vädjan  om hjälp till eftersök av uven från Andreas Forsman från Stockholms viltrehabilitering. Han hade varit på platsen och sökt efter uven under onsdagen men utan resultat. Gunilla kontaktade Leif Ekblom, som efter samtal med Andreas samlade ihop ett gäng SOKare vilka under torsdagsförmiddagen började söka efter berguven.
Vid 1450-tiden på torsdagen såg Gunilla Oleniusson en berguv sittande högt upp i en tall nära den plats där uven först setts. Till allas häpnad flög den efter en stund tillsynes helt obehindrat iväg mellan träden. 
Enligt Andreas Forsman kunde det ändå ha varit den eftersökta uven som sågs uppe i tallen. Den kan ha fått en rejäl smäll som påverkade flygförmågan temporärt och som den efter nästan ett par dygns vila hade återfått. Den stora mängden träck under tallen talar även för detta. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Äntligen är vi framme vid Femörehuvud: fyrbiträdeshuset, t.v. och fyrvaktarbostaden. Bakom uthuset skymtar mistklockan och Jonas Jörnemark på språng med tuben.

Fotomål: få fåglar, mycket kust

Nio SOK-are tog sig söndagen den 30/9 ut till naturreservatet Femörehuvud. Några flyttfågelstreck blåstes inte in med den västliga vinden, men ett 10-tal arter kunde ändå prickades av. Det omgivande kustlandskapet lockade till flitigt fotograferande, vilket kan ses på länken.

Text & foto Peter Hennix
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Storspov slår fenologirekord

Storspoven som uppehållit sig rekordlänge vid Gesta viltvatten. Foto Beje Aronsson.
Storspoven som har uppehållit sig runt Gesta gård i mer än två veckor har nu satt ett nytt fenologirekord i kommunen. Det föregående rekordet är från den 15/9 2011 när ett ex sträckte mot söder över Strängnäs stad. Det återstår att se när spoven lämnar Gesta, fortfarande finns möjligheten till ett nytt oktoberkryss i kommunen även om historiken säger något annat. Storspov är redan i september en ovanlig art i kommunen och är endast rapporterad vid ett drygt tiotal gånger någonsin under denna månad.

Yngve Meijer
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Den bruna majnan är fotograferad av Kjell Ericsson vid Gesta gård på grannen Petter Kappels häst.

Exotisk besök i Gesta

Gesta gård fick 28 augusti uppmärksamhet långt utanför kommunens gränser, sedan en brun majna (Acridotheres tristis) både observerats och fotograferats. Fågelskådare från bland annat Stockholmsområdet och Västerås dök upp. Majnan höll mest till i Petters Kappels hästhage och kunde dessutom fotograferas på hans häst!
Brun majna har bara setts ett par gånger i Sverige och är troligen en rymling från en djurpark neråt Europa. Kanske har denna fågel, som tillhör starfamiljen, följt med andra starar till våra trakter. Fler bilder på majnan finns bland medlemsbilderna.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Livligt kring tältet på Mälardagen

Leif Ekblom kunde på morgonen den 7 augusti höras i P4, i en direktsänd intervju vid Edeby viltvatten.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Foto Leif Ekblom.

Het höststart lockade många

Trots 28 grader i luften den varma kvällen 23 juli var det 22 SOK:are som anslöt för att se vad sommarhettan åstadkommit bland fåglarna i våtmarkerna – om det nu fanns något vatten kvar. Läs mer här.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Foto Gunilla Oleniusson

54 arter i fågeltornskampen

I härligt försommarväder genomfördes året fågeltornskamp, en tävling mellan besättningar på fågeltorn runt om i Sverige och Finland. SOK-gänget i tornet vid Valnaren prickade av 54 arter, ett hyfsat resultat sett över de 8 år tävlingen hållts. Läs mer här.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kryssad fartdåre

En häger, som till synes passerar ett kryss och ignorerar uppmaningar att färdas sakta, plåtade Jonas Jörnemark i sina hemtrakter.
– Sällan jag släpar med kameran på de korta hundpromenaderna men idag gjorde jag det... Oväntat nog dök den här gråhägern in in i bild på några meters håll hemma i Sibirien, Åkers Styckebruk, rapporterar Jonas i vår Facebokgrupp SOK-skådarna.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

SOK utan ordförande efter årsmötet

Den vakanta ordförandeposten kunde inte besättas på årsmötet den 14 mars i SMOL-stugan. Barbro Hellström hade aviserat sin avgång efter flyttning till Orsa, men någon villig efterträdare som ordförande har inte stått att finna.

Årsmötet beslutade att valberedningen tillsammans med styrelsen ska fram till 30 april försöka finna en ny ordförande för att väljas på ett extra årsmöte. Läs mer här.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hemsida för fågellarm

"Fågellarm" är en webbsida som listar uppgifter om lokala och regionala larmgrupper, så att det är lätt för fågelintresserade att hitta larmgrupper som passar dem. Allt för att sprida möjligheten och glädjen av att snabbt kunna dela med sig av lite ovanligare observationer och ta del av andras.
 Här listas larmgrupper ifrån olika typer av forum (band, smsgrupp, whatsapp och facebook).
 "Fågellarm" finns också i BAND* "Fågellarm (i band och andra forum)". Gå gärna med och få noteringar när nya grupper tillkommer!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Rapportera fåglar på Artportalen!

Föreningen Södermanlands Ornitologer (FSO) vill uppmuntra alla att rapportera sina fågelobservationer på Artportalen. Artportalen är det bästa redskapet som finns för att som privatperson bidra till fågelskyddet, då det bland annat används av myndigheterna inför exploatering och skogsavverkning. De inrapporterade fågelobservationerna kan då vara helt avgörande för att rätt hänsyn ska tas och för att långsiktigt kunna bevara fåglarna.
Läs mer på denna länken.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21 kryss i adventsdimman

Hela fem modiga personer vågade sig ut i adventsdimman utan GPS. Några korta promenader, god glögg och mumsiga lussebullar blev belöningen för de fem. Sammantaget fick artlistan 21 kryss och deltagarna var så glada att inte behöva trängas med dem som inte vågade sig ut.
Läs mer här.

Text och bild Nils Eriksson
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hallandsresan bjöd på 106 arter

Slynge sten i Påarp söder om Halmstad besöktes första dagen under Hallandsresan. Foto Gunilla Oleniusson.
106 observerade fågelarter blev det under Hallandsresan 11–14 oktober. Efter lunch- och fikastopp, skådning vid bland annat Trönninge ängar, Larssons våtmark och Slynge sten i Påarp söder om Halmstad, kom vi ganska trötta fram till vårt boende i DHRs vandrarhem Västervåg ute på Gubbanäsan på Getterön. Läs mer här!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Här behövs massor av nederbörd

Dagens besök (28/10) vid Långa Edet mellan Mellanmarviken och Nedre Marviken visar på ett ovanligt lågt vattenstånd i Mellanmarviken. Vintertid brukar Långa Edet vara en pålitlig lokal för övervintrande strömstare. Inför den kommande vintern ser det dock mörkt ut, om det inte börjar regna kraftigt och så gott som dagligen. Den lilla rännil som sipprar förbi regleringen lär knappast räcka till att hålla vattnet öppet. För att nå upp till luckan så fattas det cirka 40 centimeter och det krävs massor med nederbörd för detta!

Yngve Meijer
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Spännande, skrämmande rekord

Tre nya fenologirekord noterades vid Edeby den 8 oktober.
Större strandpipare: Ett ex fortfarande kvar vilket raderar förra årets rekord från den 25/9 med bred marginal. Genomsnittet för årets sista större strandpipare i kommunen ligger under 2000-taler på den 13/9. Svartsnäppa: Fågeln som hittades 7/10 var fortfarande kvar på morgonen den 8/10. Det tidigare rekordet från den 6/10 2014 får sig därmed en liten knuff framåt i oktober – med tanke på att detta endast är andra gången som arten rapporteras under oktober månad i kommunen är det anmärkningsvärt. Genomsnittet för arets sista svartsnäppa i kommunen ligger under 2000-taler på den 6/9. Gluttsnäppa: De två ex som rapporterats regelbundet från Edeby våtmark var fortfarande på plats på morgon 8/10 vilket innebär en putsning av rekordet från 2014 med en dag. Det är endast andra gången som gluttsnäppa rapporteras från kommunen under oktober månad . Genomsnittet för årets sista gluttsnäppa i kommunen ligger under 2000-taler på den 8/9. En både spännande och lite skrämmande utveckling!

Yngve Meijer
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hur påverkar viltet skogen?

Viltets påverkan på skogen, Naturvårdsbränning och Skogen och fåglarna är programpunkter under FSOs höstkonferens den 11 november på Åsa folkhögskola. Konferensen är kostnadsfri och öppen för alla medlemmar och passar alla såväl nybörjare som experter. FSO bjuder på lunch om man anmäler sig senast 5 november. Läs mer här.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Röd glada fotograferad 19 juli över gamla viltvattnet vid Gesta gård av Petter Kappel.

20 kommunobsar av röd glada

Rapporterna om röd glada i Strängnäs kommun har varit ovanligt många i år. Den verkar vara på väg att etablera sig som en stabil häckart i kommunen. I Artlistan finns 20 obsar av röd glada noterade under tiden 8 april – 8 augusti. Av dem är 11 från Gesta-området! Här finns hela listan och en kommentar av Yngve Meier.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SOK-skådarna blir öppen grupp

Facebook-gruppen SOK-skådarna med Kjell Ericsson som ansvarig har för närvarande ett 40-tal medlemmar anslutna. Gruppen har hittills varit hemlig, men har nu ändrats till ”sluten”. Det innebär att fler kan hitta gruppen och läsa inlägg men inte skriva kommentarer. Det kan fortfarande bara medlemmar göra.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uppdaterad SOK-folder

SOK-foldern, som sammanfattar klubbens verksamhet, har uppdaterats och kan ses på denna länk.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Läs Observerat som e-tidning!
Du vet väl att du kan lösa en hel del tidigare utgåvor av Oberverat som e-tidning. Pröva på denna länk.
Fler äldre nummer av klubbtidningen finns att läsa på Medlemssidorna efter inloggning.

SOK har nu en ordförande!

Efter att ordförandeposten i SOK varit vakant sedan årsmöte i mars, besätts nu denna post av Bengt Larsson. Han utsågs vid det extra årsmötet den 26 april till ordförande för ett år. Som ersättare på suppleantposten för Bengt, som därmed lämnade denna funktion, utsågs på 2 år Viveka Eriksson.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lås oss ta del av ditt fågelliv

Varje människa ha något att berätta, inte minst en fågelskådare. Berätta vad du sett, hört eller läst och som du vill delge andra fågelvänner. Mejla till hej@strangnasornitologerna.se. Det räcker med några rader rakt upp och ned.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ture Persson intervjuades i SVT Sörmland om örnräkningen. Foto SvT.

235 örnar räknade

På Hässelbyholms brygga på Vansö i Sörmland var det perfekta förutsättningar för att räkna örnar, rapporterade SVT Sörmland i en nyhetssändning den 4 mars.
– Nu har vi sol och nästan stiltje, hade det varit snö och blåst hade vi inte sett något, säger Ture Persson som ansvarar för räkningen på den här observationsplatsen.
Varje kvart rapporterades det in hur många örnar som setts och totalt kunde 229 havsörnar och 6 kungsörnar räknas in från de många observationsplatserna under dagen.
– Det är fantastiskt, tio – tolv örnar samtidigt, och att de flyger så nära också, säger Kjell Mattson, en av de fågelintresserade som tagit sig ut i dag för att räkna örnar.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Janariskådning på barmark

En lördag i slutet av januari skall normalt vara 10-15 grader kallt och flera decimeter av gnistrande snö. Men inte denna dag – 27/1 – barmark och plusgrader. Följden blir att det är svårt att hitta fåglar. Matningarna ”gapar” nästan tomma. Mat finns att hämta överallt. Kl 0800 denna morgon var vi 13 som samlades vid Ugglans träd. Glädjande var ett tillskott på fyra stintor från Lidingö (med sommarviste i Mariefred). Information hade de fått via vår hemsida, som de gav ett gott betyg. Sträck på dig Peter!
En flock på ca 25 sidensvansar drog runt parken och närliggande kvarter. Cirka 10 grönfinkar gjorde sammalunda. Ilastning och vi började resan med ett stopp vid Tosteröbron. Som vanligt en stor flock övervintrande gräsänder, men dessutom vigg, knölsvan, gråtrut och en förbipasserande havsörn.
Nästa anhalt blev Bågskyttebanan. Inte samma fart som vi var vana vid. Det vi noterade var dock bland annat en bofink, två lekande större hackspettar, domherre, gulsparv, entita, gröngöling (hördes från kyrkogården) samt en havsörn, som passerade mot sitt mål. Ett stopp vid reningsverksdammarna gav en flock gråsiskor. Björktrastar sågs vid silon.
På väg ut till Mälsåkers slott kunde vi glädjas åt två ormvråkar på fälten öster om Stallarholmen. Vattenytan söder om slottet var till större delen isfri. Flockar av knipa och storskrake fiskade. Knölsvan som vanligt liksom en havsörn. Det roligaste var ändå de två honfärgade salskrakar som låg vid bortre iskanten. En liten mindre vanlig syn i vår kommun i januari.
Efter en välförtjänt kaffetår, anträdde vi vandringen tillbaka till bilarna. Vid slottets lindallé hittade vi några vackra rödsvarta skinnbaggar. Riddar- eller eldskinnbagge blev diskussionen och här avgick Inger Hedman men segern. Det var hundratalet eldskinnbaggar som satt och gottade sig i solen. Vi skiljdes sedan vid parkeringen efter att ha prickat av 28 arter.

Text Leif Ekblom

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

På initiativ av markägare vid Eklången har man bildat en ideell förening för att rädda sjön Eklången. Syftet är att till sommaren 2018 få till stånd ett vattenråd för Rockstaån uppströms Lännasjön med Valnaren och Flättsjön. Strängnäs kommunekolog Gustav Björnstad är engagerad för att rekrytera medlemmar till den här gruppen från Strängnäs.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Gås- och andfåglar räknades den15 oktober 2017 vid Sörfjärden av 13 medlemmar från de ornitoloigiska klubbarna i Eskilstuna och Strängnäs dvs OKE och SOK. Räkningen stördes något av att det fina höstvädret lockade tiotalet fritidsfiskare till olika delar av Sörfjärden. Ett uppflog av cirka 1500 gäss i södra delen av fjärden före räkningens start kunde inte helt återfinnas under räkningsperioden
Vid de tretton observationsplatserna registrerades totalt 978 grågäss, vilket inte markant skiljer sig från tidigare oktoberräkningar. Bland annat sågs vid Fagerviksholme 500 grågås, 45 vitkindad gås, 11 salskrake , 80 storskarv och 21 bläsand. Vid Eksågstornet observerades 120 grågås, 15 bläsgås, 70 vigg och 480 bläsand. Vid Strand registrerades 138 knölsvan, 50 vigg, 30 knipa, 250 sothöns, och 50 bläsand.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fiskmåsar parar sig i Stallarholmen 27 maj förra året. Foto Kjell Eriksson.

Fågelåret 2017: dåligt häckning i vassen

Mycket talar för att häckningsresultatet för vasslevande arter som sävsångare och rörsångare blev tämligen magert. Änder och sothöns kunde ses ruva långt uppe på land när vattenståndet sjönk. Äggen kanske blev ett lätt byte för räv, grävling och kråkfåglar, när det mesta av kamouflaget vissnade. Det konstaterar Yngve Meijer i sin sammanställning av fågelåret i kommunen 2017. Hela rapporten kan du läsa både här och i klubbtidningen Observerat.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................................